Liity verkostomme!

Talous

Komission markkina testit ehdottamat sitoumukset Deutsche Bahn koskee hinnoittelujärjestelmän kuljetusvirran saamiseksi Saksassa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Bombardier-Dosto2010_01Euroopan komissio kehottaa asianomaisia ​​esittämään huomautuksia Saksan vakiintuneen rautatieyrityksen Deutsche Bahnin (DB) tarjoamista sitoumuksista Saksan vetovoiman hinnoittelujärjestelmästään. Vetovirta on veturi, jota käytetään veturien käyttämiseen.

DB Energie, DB-tytäryhtiö, joka tarjoaa vetovirtaa rautatieyrityksille, on ainoa vetovirran toimittaja Saksassa. Komissio on huolissaan siitä, että DB Energien hinnoittelujärjestelmä ja erityisesti alennukset, jotka vain DB-ryhmän rautatieyritykset voivat saavuttaa täysimääräisesti, ovat saattaneet haitata kilpailun kehitystä rautatie- ja kaukoliikenteen matkustajaliikenteen markkinoilla EU: n vastaisesti. kilpailusääntöjä.

Näiden huolenaiheiden ratkaisemiseksi DB on ehdottanut uuden vetovoiman hinnoittelujärjestelmän käyttöönottoa, jota sovellettaisiin yhdenmukaisesti kaikkiin rautatieyrityksiin ja jonka avulla muiden sähköntoimittajien olisi mahdollista toimittaa vetovirtaa suoraan rautatieyrityksille. Jos markkinatutkimus vahvistaa, että ehdotetut sitoumukset poistavat kilpailuongelmat, komissio voi tehdä niistä oikeudellisesti sitovia DB: hen.

Mainos

DB tarjosi seuraavat sitoumukset komission huolenaiheiden ratkaisemiseksi:

  • DB Energie ottaa käyttöön uuden hinnoittelujärjestelmän vetovirralle, erillisillä sähkön hinnoilla ja pääsyn vetovirtaverkkoon. Verkon käyttömaksu edellyttää Saksan sääntelijän (Bundesnetzagentur) hyväksyntää.
  • DB Energie soveltaa yhtä hintaa sähkölle ilman volyymi- tai kestopohjaisia ​​alennuksia.
  • DB Energie maksaa muille kuin DB-rautatieyrityksille kertaluonteisen takaisinmaksun 4% uusimmasta vuotuisesta vetolaskustaan.
  • DB toimittaa komissiolle tarvittavat tiedot arvioidakseen, johtavatko DB: n uuden hinnoittelujärjestelmän nojalla veloittamat hintatasot marginaalihinnalle.

Sitoumuksia sovelletaan 2014: stä viiden vuoden ajan.

Asianomaiset osapuolet voivat jättää huomautuksensa kuukauden kuluessa julkaisemisesta.

Mainos

Tausta

Kesäkuussa 2013 komissio ilmoitti DB: lle alustavasta arvioinnistaan, jonka mukaan DB on saattanut väärinkäyttää määräävää markkina-asemaansa vetovirran tarjoamisen markkinoilla Saksassa rikkomalla Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 102 artiklaa. . Kyseinen käytäntö liittyy vetovirran hinnoitteluun, joka on saattanut aiheuttaa marginaalipainetta rautatieliikenteen pitkän matkan rautatieliikenteen ja rautateiden tavaraliikenteen markkinoilla Saksassa. Hintahäiriö tapahtuu, kun määräävässä asemassa olevan yrityksen veloittamat hinnat alkupään markkinoilla (tässä vetovirran tarjoaminen) eivät salli tuotantoketjun loppupään kilpailijoiden (tässä rautatieliikennepalvelujen tarjoaminen) kilpailua kannattavasti ja pysyvästi.

Vetovirta on 16.7 Hertz-sähkö, jota käytetään Saksan rautatieveturien voimansiirtoon ja joka on välttämätön syöttö rautatieyrityksille. DB Energie on tällä hetkellä Saksan ainoa vetovoiman toimittaja, jolla on hallitseva asema näillä markkinoilla.

DB Energie markkinoi vetovirtaa tällä hetkellä tarjoamalla all-inclusive-tarjousta, jossa rautatieyhtiöt maksavat hinnan, joka kattaa sekä vetovirran kulutuksen että DB Energien hallinnoiman vetovirran käytön. Saksalaisen Bundesgerichtshofin tuomion jälkeen, jonka mukaan vetovirtaverkko kuuluu Bundesnetzagenturin asetuksen soveltamisalaan, DB Energie muuttaa vetovirran hinnoittelujärjestelmäänsä ja veloittaa erikseen lain mukaisen verkon käyttömaksun ja sähkön hinnan. Tämän pitäisi antaa muiden sähköntuottajien toimittaa myös vetovirtaa rautatieyrityksille, jotka kilpailevat DB Energien kanssa.

oikeudenkäyntimenettely

SEUT-sopimuksen 102 artiklassa kielletään määräävän markkina-aseman väärinkäyttö sisämarkkinoilla siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Jos DB: n ehdottamat sitoumukset antavat markkinatestin tulosten perusteella tyydyttävän ratkaisun komission kilpailuongelmiin, komissio voi tehdä päätöksen niiden sitomisesta DB: lle oikeudellisesti EU: n kilpailulainsäädännön 9 artiklan 1 mukaisesti. 2003. Tällainen 9 artiklan mukainen päätös ei johda EU: n kilpailusääntöjen rikkomiseen, mutta se sitoo juridisesti DB: tä noudattamaan tarjottuja sitoumuksia. Jos yritys rikkoo sitoumuksiaan, komissio voi määrätä sakon, joka on enintään 10 prosenttia yrityksen vuotuisesta maailmanlaajuisesta liikevaihdosta, joutumatta havaitsemaan EU: n kilpailusääntöjen rikkomista.

Komissio aloitti kilpailuoikeudenkäyntimenettelyn kesäkuussa 2012 (ks IP / 12 / 597) suoritettuaan ennalta ilmoittamatta tarkastuksia DB - ryhmän tiloissa (ks MEMO / 11 / 208).

Lisätietoja on saatavilla komissiossa kilpailu verkkosivusto, julkisella diaariin varten tapauksen numero 39678.

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa