Liity verkostomme!

Talous

Komissiota perimään € 180 miljoonaa yhteisen maatalouspolitiikan menoista jäsenvaltioilta

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Kuva: Finbarr O'Rourke EI REPRO-MAKSUAEuroopan komissio vaatii tänään ns. Tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyssä yhteensä 180 miljoonaa euroa EU: n maatalouspolitiikan varoja, jotka jäsenvaltiot ovat käyttäneet aiheettomasti. Koska osa näistä summista on kuitenkin jo peritty jäsenmailta, tämän päivän päätöksen taloudelliset vaikutukset ovat noin 169 miljoonaa euroa. Nämä rahat palautetaan EU: n talousarvioon EU-sääntöjen noudattamatta jättämisen tai maatalousmenojen puutteellisten valvontamenettelyjen vuoksi. Jäsenvaltiot vastaavat yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) mukaisten menojen maksamisesta ja tarkastamisesta, ja komission on varmistettava, että jäsenvaltiot ovat käyttäneet varoja oikein.

Tärkeimmät rahoituskorjaukset

Tämän viimeisimmän päätöksen nojalla varat peritään takaisin 15 jäsenvaltiolta: Belgia, Tanska, Saksa, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Latvia, Luxemburg, Unkari, Puola, Slovenia, Suomi ja Yhdistynyt kuningaskunta. Merkittävimmät yksittäiset korjaukset ovat:

Mainos
  • 40.4 miljoonaa euroa veloitetaan Yhdistyneeltä kuningaskunnalta puutteista, jotka liittyvät maa-alueiden tunnistusjärjestelmään - maantieteelliseen tietojärjestelmään (LPIS-GIS), paikalla tehtäviin tarkastuksiin sekä maksuihin ja seuraamuksiin Skotlannissa
  • 39.2 miljoonaa euroa (rahoitusvaikutus1 : 30.4 miljoonaa euroa) Puolalle veloitettu LPIS-GIS-järjestelmään liittyvistä heikkouksista, hallinnollisista ristiintarkastuksista, maksuista, seuraamusten soveltamisesta, taannehtivista takaisinperinnöistä ja paikalla tehtävien tarkastusten myöhästymisestä
  • 18.6 miljoonaa euroa (rahoitusvaikutus2 : 16.6 miljoonaa euroa), joka veloitettiin Yhdistyneeltä kuningaskunnalta puutteista tukioikeuksien jakamisessa
  • Tanskalle peritään 11.5 miljoonaa euroa viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmän ja paikan päällä suoritettujen tarkastusten puutteista.

Tausta

Jäsenvaltiot vastaavat useimpien YMP-maksujen hallinnasta pääasiassa maksajavirastojensa kautta. He vastaavat myös valvonnasta, esimerkiksi viljelijän suorien tukihakemusten tarkistamisesta. Komissio suorittaa vuosittain yli 100 tarkastusta varmistaen, että jäsenvaltioiden valvonta ja puutteisiin vastaaminen ovat riittäviä, ja sillä on valta periä varoja jälkikäteen, jos tarkastukset osoittavat, että jäsenvaltioiden hallinto ja valvonta eivät ole riittäviä takaamaan, että EU varat on käytetty asianmukaisesti.

Yksityiskohtaisia ​​tietoja puhdistumaan tilinpäätösjärjestelmän toiminnasta, katso MEMO / 12 / 109 ja tietosivulla Toimitusjohtaja maatalousbudjetin järkevää, täältä

Mainos

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa