Liity verkostomme!

Talous

Kuinka Euroopan biopohjainen teollisuus ennakoi tulevaisuuttaan?

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

5411716948_413b0f9a0d_mEU biotalous kenttä on asetettu muuttumaan huomattavasti uuden perustamisen kautta julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus of Biopohjaisten Toimialat. Tämä kumppanuus on vastikään perustettujen yhteisten teknologia - aloitteiden (JTI) tulos Euroopan komissio, jäsenvaltiot ja eurooppalaiset teollisuuden sidosryhmät.

Perustettuja yhteisiä teknologia-aloitteita on viisi, ja ne perustetaan uusien lainsäädäntöehdotusten perusteella:

 • Biopohjaiset teollisuudenalat (BBI): Tavoitteena on tehdä päivittäisistä tuotteista vihreämpiä uusiutuvien luonnonvarojen ja innovatiivisten tekniikoiden avulla.
 • Polttokennot ja vety 2 (FCH2): Ppuhtaan ja tehokkaan tekniikan käytön edistäminen liikenteessä, teollisuudessa ja energia-alalla.
 • Puhdas taivas 2 (CS2): ITavoitteena on kehittää puhtaampia lentokoneita vähentämällä niiden hiilidioksidipäästöjä.
 • Innovatiiviset lääkkeet 2 (IMI2): Tavoitteena kehittää seuraavan sukupolven lääkkeitä, hoitoja ja rokotteita.
 • Elektroniset komponentit ja järjestelmät (ECSEL): Tarkoitus lisätä Euroopan elektroniikan valmistusominaisuudet.

Perustettu EU: n toiminnasta tehdyn sopimuksen 187 artiklalla (SEUT), Yhteiset teknologia-aloitteet kattavat haastavat, strategiset tutkimusohjelmat, jotka perustuvat Horisontti 2020 -ohjelman tavoitteisiin ja joiden tarkoituksena on rahoittaa laajamittaista, pitkäaikaista ja korkean riskin palkitsevaa tutkimusta. Yhteiset teknologia-aloitteet kokoavat yhteen eri toimijoita eri aloilta: teollisuudesta, yliopistoista, Pk-yritysten, tutkimusorganisaatiot ja kaikki muut tutkimuksen ja innovaatioiden haasteista kiinnostuneet toimijat.

Mainos
Biopohjaisen teollisuuden osallistuvan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden kokonaisrahoituspaketti on noin 3.8 miljardia euroa, josta EU: n osuus miljardi euroa Horisontti 1 -ohjelmassa ja teollisuus investoi yli 2020 miljardia euroa. Tässä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudessa (PPP), nimeltään SILTA, teollisuuden toimijat ovat organisoituneet Biopohjainen Industries Consortium (BIC), joka kokoaa yhteen yli 50 eurooppalaista yritystä, klusteria ja organisaatiota eri toiminta-aloilta: maataloudesta, biotekniikasta, metsätaloudesta, maatalouselintarvikkeista, kemikaaleista, tekniikasta, paperista ja sellusta. PPP hallinnoi a Yhteisyritys ja rahoituspäätökset tekee hallintoneuvosto, johon kuuluu yhtä suuri määrä jäseniä Euroopan komission ja BIC: n edustajista.  SILTA laatii oman strategisen tutkimusohjelmansa ja valitsee rahoitettavat hankkeet avoimilla ehdotuspyynnöillä.

Mitä biopohjainen teollisuus pyrkii tekemään?

Biopohjainen teollisuus tunnustaa tarpeen siirtyä kohti fossiilien jälkeistä yhteiskuntaa Euroopassa, jonka talouskasvu erotetaan resurssien ehtymisestä ja jonka kehityksessä otetaan hyvin huomioon ympäristön säilyttäminen. Lisäksi teollisuuden tavoitteena on antaa merkittävä panos EU: n talouteen, jotta voidaan luoda Euroopan johtava biotalous, joka paitsi käyttää uusiutuvia raaka-aineita tehokkaalla ja kestävällä tavalla myös rakentaa uusia ja innovatiivisia arvoketjuja, teollistetaan uudelleen ja elvytetään maaseutualueita, lisätään kilpailukykyä ja luodaan siten kestävää kasvua.

Biopohjainen teollisuus asetti vuoteen 2030 mennessä seuraavat tavoitteet[3]:

 • Euroopan teollistumisen saavuttaminen luomalla uusi jalostamojen maaseutuinfrastruktuuri: Tältä osin BRIDGE pyrkii merkittävällä tavalla edistämään kilpailukykyisen ja tietoon perustuvan Euroopan maaseututalouden kehittämistä, joka perustuu biojalostamoihin ja jonka pitäisi luoda jopa 400 000 uutta ammattitaitoista henkilöä työpaikkoja vuoteen 2020 mennessä ja 700.000 2030 työpaikkaa vuoteen XNUMX mennessä;
 • Monipuolistamaan viljelijöiden tuloja ja tarjoamaan heille ylimääräisiä marginaaleja jopa 40 prosenttia joko hyödyntämällä tai palauttamalla paremmin tuotantoon 15 prosenttia maasta, joka on tällä hetkellä aliarvostettu vuoteen 2020 mennessä, ja 35 prosenttia maasta vuoteen 2030 saakka;
 • Lisätään merkittävästi erilaisista biopohjaisista lähteistä, kuten maataloudesta, metsätaloudesta, jätevedenpuhdistuksesta, lietteestä, orgaanisesta kotitalousjätteestä, pihajätteestä, elintarviketeollisuuden jätteestä ja vastaavista peräisin olevien sivutuotteiden ja jätteiden käyttöä ja käyttöä nykyisten käyttämättömien sivutuotteiden ja jätteiden määrä on 2.8 miljardia tonnia vuodessa; uusien tekniikoiden ja valmiuksien avulla tätä potentiaalia voidaan lisätä 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja 25 prosenttia vuoteen 2030 mennessä;
 • Vaikuttaminen biopohjaisten kemikaalien, biomateriaalien ja edistyneiden biopolttoaineiden teolliseen kehitykseen: Siksi BRIDGE pyrkii siihen, että 20 prosenttia Euroopan kemikaalien ja materiaalien tuotannosta olisi biopohjaisia ​​vuoteen 2020 mennessä ja vuoteen 2030 mennessä biopohjaisia ​​kemikaaleja ja materiaalintuotanto saavuttaa 30 prosenttia. Lisäksi teollisuuden on tarkoitus saavuttaa 25% Euroopan liikenteen energiantarpeesta kestävillä kehittyneillä biopolttoaineilla vuoteen 2030 mennessä.
 • Uuden sukupolven saavuttaminen biopohjaiset materiaalit ja biojalostamoissa tuotetut komposiitit, jotka kehittävät parempia komponentteja teollisuuden sovelluksiin (auto, pakkaus, rakentaminen ja paljon muuta). Tässä suhteessa BRIDGE pyrkii vuoteen 2020 mennessä biopohjaisten polymeerien ja komposiittien toimittamien markkinoiden (vertailukelpoisella laatu-hinta-suhteella fossiilivaihtoehtoihin) ollessa viisi kertaa korkeampi kuin nyt ja vuoteen 5 mennessä 2030 kertaa suurempi.
 • Osallistuminen proteiinin eristämisen ja lisäominaisuuksien hyödyntämisen avulla biomassan lisäkäsittelyn avulla vähentämään proteiinin tuontia 15 prosenttia vuoteen 2020 ja 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Samalla tavoin BRIDGE aikoo tehostaa maaperän hedelmällisyysohjelmien optimointia leikkaamiseksi lannoitteiden komponenttien (fosfaattina ja kaliumina) tuonnista vuoteen 10 mennessä 2020 prosentilla ja vuoteen 25 mennessä 2030 prosentilla.

Eurooppalaisen biopohjaisen teollisuuden kehityksen vahvistaminen, parantaminen ja laajentaminen laukaisee sekä erittäin suotuisat taloudelliset, sosiaaliset että ympäristölliset seuraukset. Näin ollen biopohjaisten teollisuudenalojen liikevaihdon ja työllisyyden odotetaan kasvavan vähintään 10 prosenttia, mikä johtaa 3 miljoonaan lisätyöhön, 80 miljardin euron liikevaihdon kasvuun ja EU: n öljyn tuonnin laskuun jopa 24 miljardiin euroon. Samaan aikaan kestävään biomassan tuotantoon perustuvat arvoketjut sekä kestävä hallinta, jonka avulla hiilidioksidi saadaan talteen biopohjaisissa tuotteissa, kuten biomuovissa, paperituotteissa ja rakennuspuussa, myötävaikuttavat voimakkaasti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. talokaasupäästöt, biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien säilyttäminen ja elintarviketurvan parantaminen.

Mainos

Kaiken kaikkiaan Euroopan biopohjainen teollisuus voi merkittävästi auttaa ylläpitämään Eurooppaa maailmantalouden kilpailussa samalla kun se tukee siirtymistä fossiilien jälkeiseen talouteen yhdistettynä merkittäviin sosiaalisiin ja ympäristövaikutuksiin. Valtavia haasteita, mutta myös valtavia etuja.

Continue Reading
Mainos

Maatalous

Maatalous: Vuosittainen EU: n luomupäivä

Julkaistu

on

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio juhlivat 24. syyskuuta EU: n luomupäivän viettoa. Kolme toimielintä allekirjoittivat yhteisen julistuksen, jonka mukaan 23. syyskuuta on EU: n luomupäivä. Tämä seuraa Toimintasuunnitelma luonnonmukaisen tuotannon kehittämiseksi, Komissio hyväksyi 25. maaliskuuta 2021, ja se ilmoitti luovansa päivän luomutuotannon tietoisuuden lisäämiseksi.

Allekirjoitus- ja lanseerausseremoniassa maatalouskomissaari Janusz Wojciechowski sanoi: ”Tänään juhlimme luomutuotantoa, kestävää maataloustyyppiä, jossa elintarviketuotanto tapahtuu sopusoinnussa luonnon, biologisen monimuotoisuuden ja eläinten hyvinvoinnin kanssa. 23. syyskuuta on myös syksyinen päiväntasaus, jolloin päivä ja yö ovat yhtä pitkiä, ja se symboloi maatalouden ja ympäristön välistä tasapainoa, joka sopii ihanteellisesti luomutuotantoon. Olen iloinen siitä, että voimme yhdessä Euroopan parlamentin, neuvoston ja tämän alan keskeisten toimijoiden kanssa käynnistää tämän vuotuisen EU: n luomupäivän, joka on loistava tilaisuus lisätä tietoisuutta luonnonmukaisesta tuotannosta ja edistää sen keskeistä roolia siirtymässä kestävään ruokajärjestelmät. ”

Luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevan toimintasuunnitelman yleistavoite on lisätä merkittävästi luomutuotteiden tuotantoa ja kulutusta, jotta voidaan edistää maatilalta haarukalle -strategian ja biologisen monimuotoisuuden strategian tavoitteiden saavuttamista, kuten lannoitteiden, torjunta -aineiden käytön vähentämistä. ja mikrobilääkkeet. Luomuala tarvitsee oikeat työkalut kasvaakseen toimintasuunnitelman mukaisesti. Rakennettu kolmen akselin ympärille - lisäämällä kulutusta, lisäämällä tuotantoaja parantaa alan kestävyyttä entisestään -, esitetään 23 toimenpidettä alan tasapainoisen kasvun varmistamiseksi.

Mainos

Toiminnot

Kulutuksen lisäämiseksi toimintasuunnitelma sisältää toimia, kuten luomutuotannosta tiedottaminen ja siitä tiedottaminen, luomutuotteiden kulutuksen edistäminen ja luomumateriaalien käytön lisääminen julkisissa ruokaloissa julkisten hankintojen avulla. Lisäksi luonnonmukaisen tuotannon lisäämiseksi Yhteinen maatalouspolitiikka (CAP) on edelleen keskeinen väline luomuviljelyyn siirtymisen tukemisessa. Sitä täydennetään esimerkiksi tiedotustilaisuuksilla ja verkostoitumisella parhaiden käytäntöjen ja sertifioinnin jakamiseksi viljelijäryhmille eikä yksittäisille henkilöille. Lopuksi, luonnonmukaisen maatalouden kestävyyden parantamiseksi komissio käyttää vähintään 30 prosenttia maatalous-, metsätalous- ja maaseutututkimuksen ja -innovaation talousarviosta luonnonmukaiseen alaan liittyviin tai olennaisiin aiheisiin.

Tausta

Mainos

Luomutuotannolla on useita tärkeitä etuja: luomupelloilla on noin 30% enemmän biologista monimuotoisuutta, luonnonmukaisesti tuotetuilla eläimillä on parempi eläinten hyvinvointi ja he käyttävät vähemmän antibiootteja, luomuviljelijöillä on korkeammat tulot ja ne ovat kestävämpiä, ja kuluttajat tietävät tarkalleen, mitä he saavat kiitosta EU: n luomumerkki.

Lisätietoja

Toimintasuunnitelma luomualan kehittämiseksi

Maasta haaraan -strategia

biodiversiteettistrategian

Luomuviljely yhdellä silmäyksellä

Yhteinen maatalouspolitiikka

Continue Reading

Maatalous

Yhteinen maatalouspolitiikka: Miten EU tukee maanviljelijöitä?

Julkaistu

on

EU: n maatalouspolitiikka kattaa erilaisia ​​tavoitteita viljelijöiden tukemisesta ympäristönsuojeluun. Tutustu EU: n maatalouden rahoitukseen, sen historiaan ja tulevaisuuteen, yhteiskunta.

Mikä on yhteinen maatalouspolitiikka?

EU tukee maataloutta Yhteinen maatalouspolitiikka (KORKKI). Se perustettiin vuonna 1962, ja siinä on tehty useita uudistuksia, jotta maatalous olisi oikeudenmukaisempaa viljelijöille ja kestävämpi.

Mainos

EU: ssa on noin 10 miljoonaa maatilaa, ja maatalous- ja elintarviketeollisuus tarjoavat yhdessä lähes 40 miljoonaa työpaikkaa EU: ssa.

Miten yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan?

Yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan EU: n talousarviosta. Alla EU: n talousarvio vuosiksi 2021--2027, 386.6 miljardia euroa on varattu viljelyyn. Se on jaettu kahteen osaan:

Mainos
 • 291.1 miljardia euroa Euroopan maatalouden tukirahastolle, joka tarjoaa viljelijöille tulotukea.
 • 95.5 miljardia euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolle, johon sisältyy maaseuturahoitus, ilmastotoimet ja luonnonvarojen hoito.

Miltä EU: n maatalous näyttää nykyään? 

COVID-19 vaikutti maanviljelijöihin ja maatalousalaan ja EU otti käyttöön erityisiä toimia teollisuuden ja tulojen tukemiseksi. Nykyiset säännöt YMP: n varojen käyttämisestä ovat voimassa vuoteen 2023 asti, koska budjettineuvottelut ovat viivästyneet. Tämä edellytti siirtymäsopimusta suojella maanviljelijöiden tuloja ja varmistaa elintarviketurva.

Tarkoittaako uudistus ympäristöystävällisempää yhteistä maatalouspolitiikkaa?

EU: n maatalouden osuus on noin 10% kasvihuonekaasupäästöistä. Uudistuksen pitäisi johtaa ympäristöystävällisempään, oikeudenmukaisempaan ja avoimempaan EU: n maatalouspolitiikkaan, parlamentin jäsenet sanoivat sovittiin neuvoston kanssa. Parlamentti haluaa yhdistää YMP: n Pariisin ilmastosopimukseen ja lisätä samalla tukea nuorille viljelijöille ja pienille ja keskisuurille tiloille. Parlamentti äänestää lopullisesta sopimuksesta vuonna 2021 ja se tulee voimaan vuonna 2023.

Maatalouspolitiikka liittyy Euroopan vihreä sopimus ja Maatila-haarukka -strategia Euroopan komissiolta, jonka tavoitteena on suojella ympäristöä ja taata terveellistä ruokaa kaikille ja samalla varmistaa viljelijöiden toimeentulo.

Lisää maataloudesta

Tiedotustilaisuus 

Tarkista lainsäädännön eteneminen 

Continue Reading

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa