Liity verkostomme!

Talous

EP: Liettuan puheenjohtajakauden painopisteet

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Dalia-GLiettuan ministerit esittelivät Liettuan neuvoston puheenjohtajakaudella ensisijaiset tavoitteet tällä viikolla, heinäkuusta 8-12.

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puheenjohtaja

EU: n energian sisämarkkinoiden loppuun saattaminen, EU: n energiapolitiikan ulkoisen ulottuvuuden vahvistaminen, biopolttoaineita koskevasta direktiiviluonnoksesta käytävien keskustelujen saattaminen päätökseen, energia- ja ilmastopolitiikan puitteiden asettaminen vuoteen 2030 ja keskustelujen helpottaminen ydinturvallisuusdirektiivin päivittämisestä ovat muutamia seuraavan kuuden kuukauden tärkeimmät painopisteet, Liettuan energiaministeri Jaroslav Neverovič kertoi maanantaina teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle.

Mainos

Liettuan liikenne- ja viestintäministeri Rimantas Sinkevičius esitti tiistaina painopisteitä dynaamisten yhtenäisten Euroopan digitaalisten markkinoiden saavuttamisesta ja sopimuksesta Euroopan laajuisten televiestinnän suuntaviivojen noudattamisesta ja siirtymisestä sähköisten allekirjoitusten direktiiviin. Parlamentin jäsenet kyselivät myös talousministeri Evaldas Gustasia suunnitelmistaan ​​päästökauppajärjestelmää, energiasaaria, julkisia hankintoja, Copernicus -havainnointia koskevasta ohjelmasta, satelliittinavigointijärjestelmästä Galileosta ja EU: n suhteista Venäjään. Opetus- ja tiedeministeri Dainius Pavalkisin kanssa käydyn keskustelun pääaiheita olivat EU: n Horisontti 2020 -ohjelma ja sen talousarvio, aivovuoto liikkuvuus ja yrittäjyyden edistäminen.

Internal Market Committee

Sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen, aitojen digitaalisten yhtenäismarkkinoiden luominen, kuluttajaturvallisuus ja markkinavalvonta ovat keskeisiä painopisteitä Liettuan EU-puheenjohtajakaudella, Evaldas Gustas kertoi sisämarkkinakomitealle 8-heinäkuussa. Parlamentin jäsenet pitivät tervetulleena Liettuan ensimmäistä puheenjohtajakautta EU: n neuvostossa ja kannattivat sen sitoutumista pyrkimään kaikin tavoin palveludirektiivin asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseen ja pyrkimään kuluttaja- ja pk-yritysystävälliseen sääntely-ympäristöön.

Mainos

kehityskomitea

EU: n vapaaehtoisen humanitaarisen avun joukkoja koskevien neuvottelujen aloittaminen ja päättäminen, EU: n humanitaarisen toiminnan tehokkuus ja johdonmukaisuus sekä joustavuusohjelma ovat ensisijaisia ​​tavoitteita puheenjohtajavaltio Liettualle kehitysyhteistyöpolitiikan alalla. Liettuan varaulkoministeri Rolandas Kriščiūnas (vastuussa humanitaarisesta avusta) ), kertoi kehityskomitealle tiistaina. Keskustelun aikana parlamentin jäsenet esittivät kysymyksiä puheenjohtajavaltio Liettuan kannasta aiheisiin, mukaan lukien vuoden 2015 jälkeinen vuosituhannen kehitystavoitteiden ohjelma, kehitysyhteistyön rahoitusväline, sukupuolimurha ja avunantajien koordinointi.

Perussopimusvaliokuntaa

Toukokuussa 2014 pidettyjen Euroopan parlamentin vaalien valmistelu, EU: n liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja tarve edistyä uusien poliittisten puolueiden sääntöjä ja rahoitusta sekä tutkintavaliokuntia koskevissa säännöissä Parlamentin jäsenet perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnassa Liettuan ulko- ja Eurooppa-asioiden varaministerin Vytautas Leškevičiusin kanssa tiistaina. Jotkut jäsenet mainitsivat myös tarpeen käynnistää keskustelut neuvostossa Euroopan parlamentin kotipaikasta.

Ulkoasiainvaliokunta
Puheenjohtajavaltio Liettua aikoo olla "positiivisesti rakentava" edistääkseen suhteita EU: n ja sen naapureiden välillä, Liettuan ulkoministeri Linas Antanas Linkevičius kertoi tiistaina ulkoasiainvaliokunnalle. Sen ensisijainen tavoite laajentumis- ja naapuruuspolitiikassa on Vilnan itäisen kumppanuuden huippukokous marraskuussa. Puheenjohtajavaltio pyrkii myös aloittamaan liittymisneuvottelut Serbian kanssa ja vakautus- ja assosiaatiosopimusneuvottelut Kosovon kanssa ennen vuoden loppua ja jatkamaan vuoropuhelua Turkin ja Islannin kanssa.

Maatalous

Yhteinen maatalouspolitiikka: Miten EU tukee maanviljelijöitä?

Julkaistu

on

EU: n maatalouspolitiikka kattaa erilaisia ​​tavoitteita viljelijöiden tukemisesta ympäristönsuojeluun. Tutustu EU: n maatalouden rahoitukseen, sen historiaan ja tulevaisuuteen, yhteiskunta.

Mikä on yhteinen maatalouspolitiikka?

EU tukee maataloutta Yhteinen maatalouspolitiikka (KORKKI). Se perustettiin vuonna 1962, ja siinä on tehty useita uudistuksia, jotta maatalous olisi oikeudenmukaisempaa viljelijöille ja kestävämpi.

Mainos

EU: ssa on noin 10 miljoonaa maatilaa, ja maatalous- ja elintarviketeollisuus tarjoavat yhdessä lähes 40 miljoonaa työpaikkaa EU: ssa.

Miten yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan?

Yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan EU: n talousarviosta. Alla EU: n talousarvio vuosiksi 2021--2027, 386.6 miljardia euroa on varattu viljelyyn. Se on jaettu kahteen osaan:

Mainos
  • 291.1 miljardia euroa Euroopan maatalouden tukirahastolle, joka tarjoaa viljelijöille tulotukea.
  • 95.5 miljardia euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolle, johon sisältyy maaseuturahoitus, ilmastotoimet ja luonnonvarojen hoito.

Miltä EU: n maatalous näyttää nykyään? 

COVID-19 vaikutti maanviljelijöihin ja maatalousalaan ja EU otti käyttöön erityisiä toimia teollisuuden ja tulojen tukemiseksi. Nykyiset säännöt YMP: n varojen käyttämisestä ovat voimassa vuoteen 2023 asti, koska budjettineuvottelut ovat viivästyneet. Tämä edellytti siirtymäsopimusta suojella maanviljelijöiden tuloja ja varmistaa elintarviketurva.

Tarkoittaako uudistus ympäristöystävällisempää yhteistä maatalouspolitiikkaa?

EU: n maatalouden osuus on noin 10% kasvihuonekaasupäästöistä. Uudistuksen pitäisi johtaa ympäristöystävällisempään, oikeudenmukaisempaan ja avoimempaan EU: n maatalouspolitiikkaan, parlamentin jäsenet sanoivat sovittiin neuvoston kanssa. Parlamentti haluaa yhdistää YMP: n Pariisin ilmastosopimukseen ja lisätä samalla tukea nuorille viljelijöille ja pienille ja keskisuurille tiloille. Parlamentti äänestää lopullisesta sopimuksesta vuonna 2021 ja se tulee voimaan vuonna 2023.

Maatalouspolitiikka liittyy Euroopan vihreä sopimus ja Maatila-haarukka -strategia Euroopan komissiolta, jonka tavoitteena on suojella ympäristöä ja taata terveellistä ruokaa kaikille ja samalla varmistaa viljelijöiden toimeentulo.

Lisää maataloudesta

Tiedotustilaisuus 

Tarkista lainsäädännön eteneminen 

Continue Reading

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa