Liity verkostomme!

Talous

Luottamus kasvaa Euroopassa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Tammikuussa taloudellinen tilanneindikaattori (ESI) nousi 1.4 pistettä sekä EU: ssa (90.6: een) että euroalueella (89.2: een) 1. EU: ssa luottamus palveluihin, rakentamiseen, vähittäiskauppaan ja kuluttajiin parani, kun taas teollisuus heikkeni hieman. Euroalueella luottamus piristyi rakentamisessa, palveluissa ja kuluttajien keskuudessa, ja pysyi melko muuttumattomana teollisuudessa ja vähittäiskaupassa. Molemmilla alueilla ESI nousi kolmannen peräkkäisen kuukauden ajan, mutta pysyy selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvon. Seitsemän suurimman EU: n jäsenvaltion välillä ESI: n rekisteröinti nousi Saksassa (+2.5), Alankomaissa (+1.0), Espanjassa ( +0.5) ja Yhdistynyt kuningaskunta (+0.5). Se pysyi ennallaan Italiassa ja suurin piirtein vakaana Ranskassa (–0.3), kun taas aleni Puolassa (–1.3).

Luottamus teollisuuteen heikkeni hieman EU: ssa (-0.5) ja pysyi suurin piirtein vakaana euroalueella (+0.3). Hyvänlaatuinen kehitys euroalueella johtuu lopputuotteiden varastojen myönteisemmistä arvioista ja paremmista tuotanto-odotuksista, kun taas kokonaistilauskannan nykyinen taso heikkeni. Luottamuksen heikkenemisen taustalla oli EU: ssa lopputuotteiden varastojen negatiivisempi arviointi ja kokonaistilauskannan nykyinen taso, kun taas tuotanto-odotukset pysyivät ennallaan. Molemmilla alueilla vientitilausten nykyistä tasoa arvioitiin selvästi negatiivisemmin. Johtajien arvio yritysten aikaisemmasta tuotannosta parani hieman euroalueella ja pysyi muuttumattomana EU: ssa.

Luottamus palveluihin lisääntyi (huomattavasti) EU: ssa (+3.7) ja euroalueella (+1.0), mikä johtui kysynnän odotusten kasvusta ja aiemman liiketoimintatilanteen paremmasta arvioinnista. Johtajien näkemykset menneestä kysynnästä paranivat EU: ssa ja pysyivät yleisesti vakaina euroalueella. Luottamus vähittäiskauppaan lisääntyi EU: ssa (+0.8) ja pysyi suurin piirtein muuttumattomana euroalueella (+0.3). EU: ssa yritysten odotukset paranivat ja osakemäärät näkyivät positiivisemmin samalla kun koettu nykyinen yritystilanne pysyi yleisesti vakaana. Euroalueen odotetun liiketoimintatilanteen voimakas nousu kompensoi enemmän negatiivisia arvioita osakkeiden nykyisestä määrästä ja nykyisestä liiketoimintatilanteesta. Luottamus rakennusalaan parani selvästi sekä EU: ssa (+3.9) että euroalueella (+4.6). Molemmilla alueilla kasvu johtui luottamusindikaattorin molemmista osista, eli tilauskannoista ja työllisyysodotuksista.

Mainos

Työllisyysnäkymiä arvioitiin vähemmän pessimistisesti molempien alueiden kaikilla sektoreilla. Euroalueen teollisuuden ja palveluiden osalta parannukset olivat kuitenkin vähäisiä. Myyntihintaodotukset laskivat molemmilla alueilla ja sektoreilla lukuun ottamatta EU: n vähittäiskauppiaita, jotka suunnittelivat hinnankorotuksia.

Kuluttajien luottamus lisääntyi sekä EU: ssa (+2.0) että euroalueella (+2.4). Kaikki komponentit tukevat tätä kehitystä. Molemmilla alueilla pessimismi tulevasta yleisestä taloustilanteesta ja työttömyyskehityksestä lieventyi merkittävästi ja vastaajien odotukset kotitalouksiensa taloudellisesta tilanteesta ja säästöistä seuraavan 12 kuukauden aikana paranivat.

Luottamus rahoituspalveluihin, joka ei sisälly ESI: hen, lisääntyi sekä EU: ssa (+1.0) että euroalueella (+2.6). Kasvu johtui pääasiassa aiemman kysynnän paremmasta arvioinnista ja huomattavasti paremmista kysynnän odotuksista. Johtajien arvio aiemmasta liiketoimintatilanteesta parani euroalueella ja heikkeni EU: ssa.

Mainos

Tammikuussa tehdyssä neljännesvuosittaisessa valmistusteollisuuden tutkimuksessa EU: n ja euroalueen teollisuuden johtajat eivät ilmoittaneet muutoksista käsillä olevilla tilauksilla varmistettujen tuotantokuukausien määrään verrattuna edelliseen lokakuussa tehtyyn kyselyyn. Heidän arvionsa uusista tilauksista oli kuitenkin paljon positiivisempi ja viennin odotukset huomattavasti suuremmat. Johtajien arvio heidän kilpailuasemastaan ​​EU: n ulkopuolella olevilla ulkomarkkinoilla parani EU: ssa mutta heikkeni euroalueella. Yli riittävän eikä riittävän tuotantokapasiteetin ilmoittavien johtajien saldo laski. Vastaavasti kapasiteetin käyttöaste parani hieman: 77.6 prosenttiin EU: ssa ja 77.2 prosenttiin euroalueella.

 

Anna van Densky

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa