Liity verkostomme!

EU

EU: n on muutettava lähestymistapaansa Hezbollahiin ja sisällytettävä ryhmä kokonaisuudessaan EU: n pakoteluetteloon

Julkaistu

on

Lähes vuosikymmenen ajan Hezbollahille on annettu erityisasema kansainvälisellä näyttämöllä. Toisin kuin mikään muu terroristiryhmä, Iranin tukeman ryhmän apologeet erottavat naiivisti ryhmän sotilaallisen ja poliittisen siiven.

Jos kauhistuttavasta koettelemuksesta voi olla hyötyä Libanonille viime kuukausina, kansainvälisen yhteisön, erityisesti Ranskan ja EU: n, on nyt katsottava, että Hezbollahin niin kutsuttu poliittinen siipi on yhtä tuhoisa kuin militantti siipi.

Hizbollahin sotilaallisten ja poliittisten siipien välinen ero on kompromissi, jonka EU: n jäsenvaltiot ovat työskennelleet ahkerasti vuonna 2013. Lähes vuosikymmenen ajan tätä pelkuruutta on pitänyt yllä virheellinen oletus, jonka mukaan Hezbollahin kieltäminen kokonaan vaikeuttaisi suhteita Libanoniin ja rajoittaisi EU: n kykyä vaikuttaa sen poliittiseen johtajuuteen. Huolimatta näistä huolenaiheista, Hezbollahin ylin johto on itse rutiininomaisesti kiistänyt tällaisen eron olemassaolon, mikä on pilkannut EU: n lähestymistapaa.

Onneksi status quo on loppumassa. Iso-Britannia, Saksa ja monet muut Euroopan valtiot ovat nimenneet Hezbollahin kokonaisuudessaan terroristiryhmäksi. EU: lla ja erityisesti Ranskalla ei kuitenkaan ole. Tällä laiminlyönnillä on tuhoisia seurauksia Libanonille.

Presidentti Macronin on opittava, että Hezbollahilla, ei EU: lla tai Ranskalla, on suurin vaikutus Libanonin poliittiseen johtoon. Siksi Beirutin satamaräjähdyksen ja välittömän taloudellisen tuhon jälkeen Libanon ei kyennyt muodostamaan hallitusta toteuttamaan taloudellisia ja poliittisia uudistuksia, jotka olisivat avanneet kipeästi tarvinnut taloudellista tukea. Miksi? Koska Hezbollah pelkäsi menettää rahoitusministeriön hallinnan.

Jos tarvitaan koskaan todisteita siitä, että Hezbollahin poliittinen siipi on yhtä tuhoisa kuin armeijan siipi, se on nyt esillä maailman nähtävissä. Hezbollah on niin vihitty ylläpitämään valtaansa ja vaikutusvaltaansa valtion talouteen, että se pikemminkin johtaa Libanonin talouden täydelliseen romahtamiseen kuin menettää hallinnan kansakunnan kukkarossa.

Libanonin maltilliset ihmiset turhautuvat yhä enemmän EU: n vaatimattomuuteen tässä asiassa. Libanonin pääministerin Rafiq Haririn entinen poika ja merkittävä libanonilainen liikemies Bahaa Hariri vastusti äskettäin vallitsevaa tilannetta ja totesi "Olemme kärsineet paljon Libanonista, ja muiden on ymmärrettävä, että sotapäälliköt eivät ole kansakuntien rakentajia."

Onneksi USA on tehostanut tilanteita, joissa EU ja Ranska ovat epäonnistuneet. Viime viikkoina se on asettanut uusia tiukkoja pakotteita, joiden tarkoituksena on nimenomaan rajoittaa Hizbollahin vaikutusvaltaa poliittiseen prosessiin. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö kohdisti kaksi Hezbollahin lähellä olevaa entistä ministeriä - entisen valtiovarainministerin Ali Hassan Khalilin ja entisen julkisten töiden ja liikenneministerin Youssef Fenianoksen - ja sen on tarkoitus harkita muiden korkeiden poliittisten henkilöiden asettamista samoihin toimiin.

Yhdysvallat on kohdentanut Hezbollahia sanktioilla jo vuosien ajan, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun se on asettanut pakotteita korkean tason entisille hallituksen ministereille. On yleisesti tiedossa, että nämä pakotteet ovat osa laajempaa pyrkimystä ilmoittaa, että poliitikot voidaan kohdistaa ja että Hizbollahin tukeman eliitin raiskaava käyttäytyminen ei jää rankaisematta.

Päinvastoin kuin uskotaan, Hezbollah ei ole uhka vain Libanonille. EU on itse ryhmän merkittävä kohde. Pian näiden viimeisimpien pakotteiden ilmoittamisen jälkeen ulkoministeriön korkea virkamies varoitti että Hezbollah varastoi suuria määriä ammoniumnitraattia - tappavaa kemikaalia, joka aiheutti räjähdyksen Beirutissa - itse EU: ssa. Huomattavat määrät ainetta oli "siirretty Belgian kautta Ranskaan, Kreikkaan, Italiaan, Espanjaan ja Sveitsiin", kun taas "Ranskassa, Kreikassa ja Italiassa on löydetty tai tuhottu merkittäviä ammoniumnitraattivälimuisteja".

Tämän vuoden kesäkuussa näimme, että Yhdysvaltain senaatti ja edustajainhuone tekivät kahden osapuolen päätöslauselmia, joissa kehotettiin EU: ta nimeämään Hezbollah terroristijärjestöksi. Mikään ei kuitenkaan muuttunut.

EU: n toimettomuus, jota suurelta osin tukee Ranskan liian sovitteleva lähestymistapa Iraniin, jättää ryhmän näyttämään heikosta ja päättämättömästä. EU: n on muutettava lähestymistapaansa Hezbollahia kohtaan ja sisällytettävä ryhmä kokonaisuudessaan EU: n pakoteluetteloon tai oltava vastuussa Hezbollahin jatkuvasta tuhoamisesta Libanonissa ja sen pahanlaatuisesta toiminnasta muualla - myös EU: n takapihalla.

Talous

# COVID-19 - "Tämän vuoden joulu on erilainen joulu"

Julkaistu

on

Euroopan komissio esitteli tänään (28. lokakuuta) lausuntonsa ehdotukset lisätoimenpiteistä COVID-19: n torjumiseksi ennen huomista Euroopan hallitusten päämiesten videoneuvottelujen kokousta.

Toimenpiteiden tavoitteena on koordinoidumpi lähestymistapa tietojen jakamiseen, testaamiseen, lääkinnällisiin ja muihin kuin lääketieteellisiin laitteisiin, matkustamiseen ja rokotusstrategioihin. Euroopan komission puheenjohtaja von der Leyen vaati yhteistyötä, koordinointia ja solidaarisuutta.

Von der Leyen sanoi: "Olemme tänään käynnistämässä lisätoimenpiteitä taistelussa virusta vastaan. nopeasta testauksesta ja rokotuskampanjoiden valmistelusta turvallisen matkustamisen helpottamiseen tarvittaessa. Kehotan jäsenvaltioita tekemään tiivistä yhteistyötä. Nyt toteutetut rohkeat toimet auttavat pelastamaan ihmishenkiä ja suojelemaan toimeentuloa. Yksikään jäsenvaltio ei pääse turvallisesti tästä pandemiasta, ennen kuin kaikki pääsevät. "

Terveys- ja elintarviketurvallisuuskomissaari Stella Kyriakides sanoi: "COVID-19-infektioiden määrän nousu Euroopassa on hyvin hälyttävää. Euroopalle tarvitaan päättäväisiä välittömiä toimia ihmishenkien ja toimeentulon suojelemiseksi, terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuvan paineen lieventämiseksi ja viruksen leviämisen torjumiseksi. "

Professori Peter Piot, joka on komission neuvonantajapaneelin johtava tutkija, toisti presidentin huolen ja sanoi, ettei "hopealuodia" ollut. Hän sanoi, että Eurooppa maksoi korkealla hinnalla rentouttavista toimenpiteistä kesällä, ja lisäsi, että toimenpiteet, kuten naamion käyttäminen, toimivat niin kauan kuin kaikki tekevät sen.

Hän varoitti myös koronaväsymyksestä ja korosti, että terveyden ja talouden välillä ei ollut kompromissia. Viitaten Financial Timesin raporttiin hän sanoi, että terveyskysymys on korjattava taloudellisten vahinkojen rajoittamiseksi.

Uudet ponnistelut, tarkastele monia toimia:

Tietovirran parantaminen tietoon perustuvan päätöksenteon mahdollistamiseksi: Tarkan, kattavan, vertailukelpoisen ja oikea-aikaisen tiedon jakaminen epidemiologisista tiedoista, testauksesta, kontaktien jäljittämisestä ja kansanterveyden valvonnasta on välttämätöntä, jotta voidaan seurata, kuinka koronavirus leviää alueellisella tasolla ja toimittamalla kaikki asiaankuuluvat tiedot tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaiselle keskukselle (ECDC) ja komissiolle.

Tehokkaamman ja nopeamman testauksen luominen: Komissio ehdottaa antigeenitestien ostamista suoraan ja toimittamista jäsenvaltioille hätäapuvälineen 100 miljoonan euron avulla. Samanaikaisesti komissio käynnistää yhteisen hankinnan varmistaakseen toisen pääsyvirran. Matkailijoille tulisi tarjota mahdollisuus suorittaa testi saapumisen jälkeen. Jos mihinkään toimintaan vaaditaan tai suositellaan negatiivisia COVID-19-testejä, testien vastavuoroinen tunnustaminen on välttämätöntä, erityisesti matkalla.

Kontaktien jäljitys- ja varoitusohjelmien täysimääräinen hyödyntäminen rajojen yli: EU: n jäsenvaltiot ovat kehittäneet 19 kansallista kontaktien jäljitys- ja varoitusohjelmaa, jotka on ladattu yli 52 miljoonaa kertaa. Komissio julkaisi äskettäin ratkaisun kansallisten sovellusten linkittämiseen kaikkialla EU: ssa Euroopan federaation yhdyskäytäväpalvelun kautta. Kolme kansallista sovellusta (Saksa, Irlanti ja Italia) linkitettiin ensimmäisen kerran 19. lokakuuta, kun järjestelmä tuli verkkoon. Komissio kehottaa kaikkia valtioita perustamaan tehokkaita ja yhteensopivia sovelluksia ja tehostamaan viestintäponnistelujaan omaksumisensa edistämiseksi.

Tehokas rokotus: Turvallisten ja tehokkaiden rokotteiden kehittäminen ja ottaminen on ensisijainen tehtävä kriisin nopeaan lopettamiseen. Jäsenvaltioiden on oltava täysin valmistautuneita, mikä sisältää kansallisten rokotusstrategioiden kehittämisen. Komissio perustaa yhteisen raportointikehyksen ja foorumin kansallisten rokotusstrategioiden tehokkuuden seuraamiseksi. Parhaiden käytäntöjen jakamiseksi kansallisten rokotussuunnitelmien ensimmäisen tarkastelun päätelmät esitetään marraskuussa 2020.

Tehokas viestintä kansalaisille: Selkeä viestintä on välttämätöntä kansanterveysalan toimien onnistumiseksi. Komissio kehottaa kaikkia jäsenvaltioita käynnistämään uudelleen viestintäkampanjat torjuakseen edelleen levittyvää väärää, harhaanjohtavaa ja vaarallista tietoa ja käsittelemään " pandemian väsymys. Rokotus on erityinen alue, jolla viranomaisten on tehostettava toimiaan väärinkäytösten torjumiseksi ja kansalaisten luottamuksen turvaamiseksi, koska turvallisen tai tehokkuuden suhteen ei voida tehdä kompromisseja Euroopan vankan rokotuslupajärjestelmän puitteissa.

Tärkeiden tarvikkeiden turvaaminen: Komissio on käynnistänyt uuden rokotusta varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden yhteishankinnan.

Turvallisen matkustamisen helpottaminen: Komissio kehottaa jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti täytäntöön neuvoston hyväksymän suosituksen yhteisestä ja koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoituksiin. Kansalaiset ja yritykset haluavat selkeyttä ja ennustettavuutta. Kaikki jäljellä olevat COVID-19: een liittyvät sisärajan valvontatoimenpiteet olisi poistettava.

Continue Reading

EU

Eurooppalainen vähimmäispalkka: komission ehdotus on tervetullut, mutta se ei täytä kunnianhimoa köyhyyden ja eriarvoisuuden torjumiseksi, sanovat vihreät

Julkaistu

on

Euroopan komissio on juuri julkaissut luonnoksen direktiiviksi eurooppalaisesta vähimmäispalkasta. Ehdotuksessa vahvistetaan vähimmäisvaatimukset ja yhtenäiset kriteerit EU: n laajuisten vähimmäispalkkojen tasolle. Euroopan komissio kehottaa EU: n hallituksia ottamaan työmarkkinaosapuolet ja ammattiliitot mukaan minimipalkkaneuvotteluihin ja poistamaan aukot, jos työehtosopimuksia ei sovelleta.

Vihreät / EFA-ryhmän osalta Euroopan komission ehdotus ei täytä sen tavoitetta köyhyyden ja eriarvoisuuden torjumiseksi. Kira Peter-Hansen, Vihreät / EFA-koordinaattori Euroopan parlamentin työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnassa, sanoi: "Liian monet eurooppalaiset ansaitsevat palkan, josta he eivät voi elää, ja" työssäkäyvien köyhien "määrä todennäköisesti kasvaa Tämän vuoksi on tervetullut, että komissio yrittää puuttua työssäkäyvien köyhyyteen, mutta valitettavasti tämä ehdotus ei ratkaise ongelmaa.

"Jos vähimmäispalkkoja koskevilla eurooppalaisilla puitteilla on todellinen vaikutus, tämä ehdotus ei ole tehtävän mukainen. Nykyisessä muodossaan tässä direktiivissä työntekijät näkevät silti vain kaksi euroa tunnissa. Palkkojen on oltava riittäviä elämiseen koko EU: ssa.

"Olemme tyytyväisiä ehdotukseen taata julkisissa hankinnoissa työehtosopimuksiin perustuvat palkat. On kuitenkin tehtävä enemmän, jotta työmarkkinaosapuolille annetaan keinot vahvistaa työehtosopimusneuvotteluja, ja meidän on varmistettava, että ehdotus ei vahingoita hyvin toimivia työehtosopimusmalleja Eurooppalaiset työntekijät tarvitsevat pääsyn köyhyyden kestäviin palkoihin ja kaikenlaisen syrjinnän poistamiseksi, ja että kaikilla EU: n kansalaisilla on vähimmäistulot - tästä on todellinen sosiaalinen Eurooppa.

Continue Reading

Kiina

Samsung Display saa Yhdysvaltain lisenssit toimittamaan joitain paneeleja Huaweiille

Julkaistu

on

By

Samsung Electronicsin näyttöyksikkö on saanut Yhdysvaltain viranomaisilta lisenssin jatkaa tiettyjen näyttöpaneelituotteiden toimittamista Huawei Technologiesille [HWT.UL], asiasta perehtynyt lähde kertoi Reutersille tiistaina (27. lokakuuta).

Yhdysvaltojen ja Kiinan välisten suhteiden ollessa pahin viime vuosikymmeninä Washington on ajanut hallituksia ympäri maailmaa puristamaan Huawei, väittäen, että televiestintäjätti luovuttaisi tietoja Kiinan hallitukselle vakoilusta. Huawei kiistää vakoojansa Kiinan hyväksi.

Uudet reunakivet ovat estäneet yhdysvaltalaisia ​​yrityksiä toimittamasta tai palvelemasta Huaweia 15. syyskuuta alkaen.

Samsung Display, joka laskee Samsung Electronicsin ja Applen tärkeimmiksi asiakkaiksi orgaanisten valodiodien (OLED) näytöissä, hylkäsi kommentin.

Huawei ei ollut heti käytettävissä kommentoitavaksi.

Vielä on epäselvää, pystyykö Samsung Display viemään OLED-paneelinsa Huaweiille, koska muiden toimitusketjun yritysten, jotka valmistavat paneelien valmistamiseen tarvittavia komponentteja, on myös saatava Yhdysvaltain lisenssit.

Samsungin kaupunkien välinen kilpailija LG Display sanoi, että sen ja muiden yritysten, mukaan lukien useimmat puolijohdeyritykset, on saatava lisenssit liiketoiminnan jatkamiseksi Huawei kanssa.

Viime kuussa Intel Corp ilmoitti saaneensa Yhdysvaltain viranomaisilta lisenssit jatkaa tiettyjen tuotteiden toimittamista Huaweiille.

Continue Reading
Mainos

Facebook

Twitter

Nousussa