Liity verkostomme!

Euroopan rauhanturvajoukot

Maailman rauhankonferenssi 2021: Rauhan edistäminen sosiaalisen osallisuuden kautta

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Maailman rauhankonferenssin (4.-5. joulukuuta) edustajat antoivat seuraavan Dhakan rauhanjulistuksen.

 1. Me hallitusten, lainsäätäjien, korkeakoulujen, kansalaisyhteiskunnan ja tiedotusvälineiden edustajat, jotka kokoontuivat tänne maailman rauhankonferenssiin 4.-5. joulukuuta 2021, julkaisemme ja allekirjoitamme seuraavan Dhakan rauhanjulistuksen.

  2. Tunnustamme konferenssin teeman "Rauhan edistäminen sosiaalisen osallisuuden kautta" kokonaisvaltaisena lähestymistapana rakentaa takaisin paremmaksi, vihreämmäksi ja vahvemmaksi COVID-19-pandemiasta, joka on vaivannut maailmaamme parin viime vuoden aikana. Muistutamme, että YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma 2030 on edelleen suunnitelma talouden elpymiselle ja osallistavalle kasvulle pandemian jälkimainingeissa. Emme saa luopua kansainvälisestä rauhandiplomatiasta ratkaistaessamme aseellisia konflikteja, jotka aiheuttavat edelleen mieletöntä kärsimystä miljoonille miehille, naisille ja lapsille ympäri maailmaa.
  3. Arvostamme konferenssin taustaa, kun Bangladesh viettää "mujib-vuotta" itsenäistymisensä 50-vuotispäivän ja perustajaisänsä Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahmanin syntymän satavuotisjuhlan kunniaksi. Muistutamme, että Bangladeshin matka viimeisen viiden vuosikymmenen aikana on osoitus ihmisten emansipaatiosta ja voimaantumisesta tienä rauhan ylläpitämiseen, kestävän kehityksen edistämiseen ja perusoikeuksien ja -vapauksien vaalimiseen.
  4. Tässä yhteydessä annamme kunnioitusta Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahmanille hänen henkilökohtaisesta sitoutumisestaan ​​ja panoksestaan ​​rauhaan koko hänen maineikkaan poliittisen uransa ajan. Pohdimme hänen sanojaan, kun hän valitsi rauhan kaikkien ihmisten syvimmäksi pyrkimykseksi, piti sitä välttämättömäksi kaikkien miesten ja naisten selviytymiselle ja hyvinvoinnille ja korosti, että kestävän rauhan on perustuttava oikeudenmukaisuuteen.
  5. Arvostamme hänen poliittisen seuraajansa, pääministeri Sheikh Hasinan osoittamaa taitavaa johtajuutta vieessään eteenpäin perintöään rohkeasti ja määrätietoisesti. Hänen oma "rauhan kulttuurin" hoitaminen Yhdistyneissä Kansakunnissa on edelleen Bangladeshin tunnusmerkki rauhaa ja ihmisten turvallisuutta koskevassa kansainvälisessä keskustelussa.
  6. Muistamme vuonna 1971 Bangladeshin vapaussodan marttyyrien ja uhrien muiston ja vahvistamme lupauksemme "ei koskaan enää" kansanmurhien, sotarikosten ja rikosten ihmisyyttä vastaan. Muistutamme itseämme, että sitoutumisestamme huolimatta miljoonia ympäri maailmaa joutuu edelleen tällaisten kansainvälisten rikosten kohteeksi sekä rankaisemattomuuden kulttuuriin, joka estää oikeuden ja vastuun näistä rikoksista. Sitoudumme etenemään eteenpäin lopettaaksemme tällaiset pelkurimaiset vainot ja epäoikeudenmukaisuudet. Ymmärrämme menneiden julmuuksien muiston säilyttämisen tärkeyden.
  7. Toistamme jatkuvan sitoumuksemme edistää ja suojella ihmisoikeuksia ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja keskeisten kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisesti. Annamme yhtäläisen painoarvon kansalais-, kulttuuri-, taloudellisille, poliittisille ja sosiaalisille oikeuksille pyrkiessämme rakentamaan rauhanomaisia, oikeudenmukaisia ​​ja osallistavia yhteiskuntia. Tunnustamme YK:n ihmisoikeusmekanismien, mukaan lukien ihmisoikeusneuvoston, tekemän korvaamattoman työn. Sitoudumme varmistamaan ihmisoikeuksien puolustajien suojelun. Korostamme, että humanitaarisille toimijoille on taattava esteetön pääsy tehtävänsä täyttämiseen. Kehotamme, että lääketieteelliset ja koulutustilat pidetään poissa vahingoilta missään olosuhteissa.
  8. Korostamme kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ensisijaisuutta sekä sodan että rauhan aikana. Pidämme kiinni pakolaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden kansainvälisen suojelun ja avun periaatteista ympäri maailmaa. Uusimme sitoumuksemme kansainväliseen aseriisuntaan ja ydinsulkulle kiihtyvän maailmanlaajuisen asevarustelun taustalla. Luovumme kaikkien joukkotuhoaseiden, eli ydinaseiden, kemiallisten ja biologisten aseiden käytöstä tai käytön uhkauksesta. Tuomitsemme terrorismin sen kaikissa muodoissa ja ilmenemismuodoissa. Näemme ansiota työskennellä yhteisön kautta väkivaltaisten ääriliikkeiden ehkäisemiseksi. Meidän on yhdistettävä voimamme ylikansallisia rikollisverkostoja vastaan, jotka saalistavat lukemattomia uhreja.
  9. Korostamme demokratian, hyvän hallinnon ja oikeusvaltion merkitystä rauhan ja vakauden kriittisinä tekijöinä. Arvostamme kansallisten parlamenttien ja paikallishallinnon toimielinten roolia ihmisten oikeutettujen vaatimusten ja toiveiden ilmaisemisessa. Tuomitsemme kolonialismin, laittoman miehityksen ja luvattoman vallankaappauksen millä tahansa verukkeella. Tunnustamme rauhanpalauttamisen, rauhanrakentamisen ja sovittelun roolin konfliktien ehkäisemisessä ja lopettamisessa. Kiitämme YK:n rauhanturvahenkilöstöä heidän omistautumisestaan ​​ja palveluksistaan ​​sekä säilytämme uskomme naisten ja nuorten toimijalle rauhan ja turvallisuuden varmistamisessa.
  10. Korostamme sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja osallistavan kehityksen tarvetta vakaan, rauhanomaisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan keskeisinä pilareina. Sitoudumme turvaamaan kaikkien aikuisten oikeuden työhön muuttuvassa työmaailmassa ja työskentelemään ihmisarvoisen työn mahdollistavan ympäristön puolesta kaikilla aloilla. Vaadimme asianmukaisia ​​politiikkoja ja oikeudellisia toimenpiteitä sosiaalisen suojelun tarjoamiseksi, eriarvoisuuden poistamiseksi, järkevien investointien edistämiseksi ja ympäristön suojelemiseksi. Tunnustamme yksityisen sektorin ratkaisevan roolin yhteiskunnallisen järjestyksen ja edistyksen edistämisessä. Tarvitsemme sääntöihin perustuvan monenvälisen kauppajärjestelmän kansainvälisen rauhan tekijäksi. Jaamme yhteisen päättäväisyyden edistää turvallista, hallittua ja laillista maahanmuuttoa. Meidän on varmistettava, että pakkosiirtolaisiksi joutuneet pääsevät palaamaan kotiin turvassa ja arvokkaasti.
  11. Meidän on jatkettava työtä lunastaaksemme lupauksemme "älä jätä ketään taakse". Meidän on jatkettava kollektiivista taisteluamme köyhyyttä, nälkää, sairauksia, aliravitsemusta, lukutaidottomuutta, kodittomuutta ja kaikkia rauhaa ja turvallisuutta vaarantavia vitsauksia vastaan. Meidän on luotava paremmat mahdollisuudet naisten poliittiselle ja taloudelliselle osallistumiselle. Meidän on kaksinkertaistettava ponnistelumme kaikenlaisen lapsiin kohdistuvan väkivallan ja hyväksikäytön estämiseksi. Meidän tulee kiinnittää enemmän huomiota vanhusten, vammaisten ja alkuperäiskansojen erityistarpeisiin heidän mielekkääseen yhteiskuntaan osallistumiseensa. Meillä on velvollisuus täyttää kansainvälisesti sovitut kehityssitoumukset, mukaan lukien rahoituksen, innovaatioiden saatavuuden ja teknologian siirron osalta.
  12. Hyväksymme taustalla olevat ja ikuiset rauhan viestit kaikissa uskonnoissa, uskomuksissa ja uskomusjärjestelmissä. Uskomme mahdollisuuksiin jatkuvalle rajapinnalle ja leviämiselle sivilisaatioiden ja arvojärjestelmien välillä. Emme hyväksy yrityksiä yhdistää uskonto, uskontunnustus tai etninen alkuperä terrorismiin ja väkivaltaiseen ääriliikkeisiin. Tuomitsemme kaikenlaisen väkivallan ja hyväksikäytön rodun, ihonvärin tai sukupuolen perusteella. Emme saa jättää tilaa muukalaisvihalle, korruptiolle ja disinformaatiokampanjoille. Tuomitsemme yksiselitteisesti yhteisöllisen tai lahkon väkivallan.
  13. Arvostamme ja vaalimme monimuotoisia kulttuurejamme, kieliämme ja perinteitämme yhteisenä aineettomana perintömämme. Sitoudumme edistämään ihmisten välistä yhteyttä koulutuksen, eettisten opintojen, tieteen, taiteen, musiikin, kirjallisuuden, median, matkailun, muodin, arkkitehtuurin ja arkeologian avulla rakentaaksemme siltoja rajojen ja kansojen yli. Meidän on saatava aikaan maailmanlaajuinen yksimielisyys edistääksemme vastuullista käyttäytymistä kyberavaruudessa sekä erityisiä turvatoimia lapsillemme ja nuorillemme. Meidän tulee pyrkiä rakentamaan puolustusta sotia ja konflikteja vastaan ​​kaikissa ihmismieleissä ja vaalimaan kunnioitusta ja suvaitsevaisuutta toisiamme kohtaan turvautumalla yhteiseen ihmisyyteemme. Meidän on kasvatettava tulevat sukupolvet todellisiksi maailmankansalaisiksi, erityisesti rauhanopetuksen avulla. Kehotamme YK:ta edistämään aktiivisesti globaalin kansalaisuuden ajatusta.
  14. Olemme edelleen herkkiä ilmastonmuutoksen aiheuttamille kasvaville turvallisuus-, siirtymä- ja ekologisille haasteille ja sitoudumme tehostamaan ilmastotoimia planeettamme rauhanomaisen ja kestävän tulevaisuuden puolesta. Meidän on yhdistettävä voimamme pitääksemme valtameremme ja avomeremme, ulkoavaruuden ja napa-alueemme vapaina aseellisista konflikteista ja kiistoista. Meidän on hyödynnettävä neljännen teollisen vallankumouksen eri komponentteja ja ilmenemismuotoja yhteisen hyvinvointimme palveluksessa. Meidän on investoitava terveysturvaan ja annettava laadukkaat ja edulliset hoidot ja rokotteet kaikkien saataville. Kuvittelemme maailmaa, jossa olemassa oleva globaali eriarvoisuus ei enää jatku ja jossa rauha ja väkivallattomuus vallitsevat luovuttamattomina oikeuksina.
  15. Emme voi unohtaa sitä tosiasiaa, että rauhan puuttuminen kaikkialla maailmassa merkitsee rauhan puuttumista kaikkialla. Meidän on asetettava uskomme ja luottamuksemme monenvälisyyden hengessä. Haluamme nähdä kansakuntien hyväntahtoisuuden olevan tarkoituksenmukainen kehittyville globaaleille todellisuuksillemme. Tunnustamme alueellisen yhteistyön roolin luottamuksen, ymmärryksen ja yhteenkuuluvuuden rakentamisessa kansojen kesken. Toivomme voivamme luoda maailmanjärjestyksen, joka kukoistaa sopusoinnussa koko planeettamme ekosysteemimme kanssa. Pyrimme turvautumaan olennaisiin inhimillisiin hyveisiimme, jotka ovat rakkaus, myötätunto, suvaitsevaisuus, ystävällisyys, empatia ja solidaarisuus saavuttaaksemme kestävän rauhan ja turvallisuuden.
  16. Annamme tässä maailman rauhankonferenssissa juhlallisen lupauksen tehdä osamme kulloisistakin näkökulmistamme edistääksemme rauhaa ja sosiaalista osallisuutta, perusoikeuksia ja -vapauksia sekä kestävää kehitystä. Panemme merkille Bangladeshin pyynnön jatkaa tätä aloitetta rauhan ja ystävyyden sanoman levittämiseksi laajemmalle maailmanlaajuiselle yleisölle muun muassa luomalla foorumin osallistujien yhdistämiseksi. Kiitämme Bangladeshin hallitusta ja kansaa heidän ystävällisestä vieraanvaraisuudestaan ​​ja siitä, että he kokosivat meidät yhteisten ihanteidensa ja rauhannäkemyksensä ympärille.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.
Mainos
Mainos

Nousussa