Liity verkostomme!

Puolustus

Puolustusteollisuus: Komissio käynnistää Euroopan puolustusrahaston 1.2 miljardilla eurolla ja myöntää 26 uutta teollisuusyhteistyöhanketta yli 158 miljoonalla eurolla

Julkaistu

on

Komissio on hyväksynyt päätöksentekopaketin, jolla tuetaan EU: n puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja innovaatiokapasiteettia. Ensimmäisen Euroopan puolustusrahaston (EKR) vuotuisen työohjelman hyväksyminen avaa tien käynnistää välittömästi 23 ehdotuspyyntöä, joiden kokonaismäärä on 1.2 miljardia euroa EU: n rahoituksesta puolustusyhteistyön tutkimus- ja kehityshankkeiden tukemiseksi. Lisäksi EKR: n edeltäjäohjelman, Euroopan puolustusteollisuuden kehitysohjelman (EDIDP), perusteella valittiin rahoitettavaksi 26 uutta hanketta, joiden budjetti oli yli 158 miljoonaa euroa. Lisäksi kaksi suurta voimavarojen kehittämishanketta sai tänään EDIDP-ohjelmasta suoraan myönnetyn 137 miljoonan euron avustuksen.

Digitaalisen aikakauden Eurooppa sopiva johtaja Margrethe Vestager sanoi: "Euroopan puolustusrahastolla on nyt keskeinen rooli, kun puolustusalan teollisuusyhteistyöstä tehdään pysyvä todellisuus Euroopassa. Tämä lisää EU: n kilpailukykyä ja auttaa saavuttamaan tekniset tavoitteemme. Rahasto osallistuu merkittävästi kaikenkokoisiin yrityksiin eri puolilta EU: ta, ja rahasto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet edistää innovaatioita ja huippuluokan kykyjä. 30% rahoituksesta pienille ja keskisuurille yrityksille on erittäin lupaava alku. "

Sisämarkkinakomissaari Thierry Breton sanoi: ”Vuonna 2021 Euroopan puolustusrahasto herää eloon. EU: n kaikkien aikojen ensimmäisen puolustusohjelman myötä eurooppalaisesta yhteistyöstä puolustusalalla tulee normi. Viranomaiset viettävät paremmin yhdessä, ja kaikkien jäsenvaltioiden suuret tai pienet yritykset hyötyvät siitä, mikä johtaa integroituneempiin Euroopan puolustusteollisuuden arvoketjuihin. Pelkästään vuonna 2021 EKR rahoittaa jopa 1.2 miljardia euroa korkeatasoisiin puolustuskyvyn hankkeisiin, kuten seuraavan sukupolven lentokoneiden hävittäjiin, säiliöihin tai aluksiin, sekä kriittisiin puolustustekniikoihin, kuten sotilaspilvi, tekoäly, puolijohteet, avaruus, verkko- tai lääketieteelliset vastatoimet. "

Vuoden 2021 EKR: n työohjelma: Vaihe tavoitteiden muuttumisessa

Ensimmäisen vuoden aikana EKR rahoittaa suuria ja monimutkaisia ​​hankkeita yhteensä 1.2 miljardilla eurolla. Tämän kunnianhimoisen käyttöönoton rahoittamiseksi vuoden 2021 EKR: n 930 miljoonan euron budjettia on täydennetty 290 miljoonan euron lisärahoituksella vuoden 2022 EKR: n talousarviosta. Tämä antaa mahdollisuuden käynnistää laajamittaiset ja kunnianhimoiset valmiuksien kehittämishankkeet ja varmistaa samalla muiden lupaavien aiheiden laaja temaattinen kattavuus.

Tavoitteena on vähentää EU: n puolustuskyvyn pirstoutumista, lisätä EU: n puolustusteollisuuden kilpailukykyä sekä tuotteiden ja tekniikoiden yhteentoimivuutta. 2021 EKR: n työohjelma kannustaa ja tukee useita valmiuksien kehittämis- ja standardointiprojekteja.

Ensimmäisenä vuonna EKR myöntää varoja noin 700 miljoonaa euroa laajamittaisten ja monimutkaisten puolustusalustojen ja -järjestelmien valmisteluun kuten seuraavan sukupolven hävittäjäjärjestelmät tai maakulkuneuvot, digitaaliset ja modulaariset alukset sekä ballististen ohjusten puolustus.

Noin 100 miljoonaa euroa osoitetaan kriittiselle tekniikalle, joka parantaa puolustustarvikkeiden, kuten tekoälyn ja pilvipalvelujen, suorituskykyä ja joustavuutta sotilasoperaatioissa, puolijohteita infrapuna- ja radiotaajuuskomponenttien alalla.

Myös EKR kasvaa synergia EU: n muiden siviilipolitiikkojen ja -ohjelmien kanssa, erityisesti tila (noin 50 miljoonaa euroa), lääketieteellinen vaste (noin 70 miljoonaa euroa) ja digitaalinen ja kyber (noin 100 miljoonaa euroa). Tämän tarkoituksena on edistää ristilannoitusta, mahdollistaa uusien toimijoiden pääsy markkinoille ja vähentää teknologista riippuvuutta.

Rahasto aikoo keihäänkärjessä yli 120 miljoonaa euroa varataan häiritsevään tekniikkaan ja pk-yrityksiä koskeviin Se edistää peliä muuttavia innovaatioita, erityisesti kvanttiteknologiassa, lisäaineiden valmistuksessa ja horisonttitutkassa, ja hyödyntää lupaavia pk-yrityksiä ja uusia yrityksiä.

Vuoden 2020 EDIDP: n tulos: 26 uutta projektia ja kaksi suoraa palkintoa

Viimeinen EDIDP-rahoitussykli johti tuen myöntämiseen useiden uusien puolustusvalmiuksien kehittämiselle niin monipuolisilla ja täydentävillä alueilla kuin merenkulun turvallisuus, kybertilannetietoisuus tai maa- ja ilmataistelu.

Erityisesti 26 uutta hanketta, joiden budjetti on yli € 158m valittiin rahoitettavaksi, ja painopiste oli erityisesti valvontakapasiteetissa (sekä avaruus- että merikapasiteetissa), sietokyvyssä (kemiallisen biologisen radiologisen ydinaseiden havaitseminen, miehittämättömät vastalennot) ja huippuluokan valmiuksiin (tarkkuuslakko, maataistelu, ilma taistelu).

Vuoden 2020 EDIDP-sykli vahvistaa myös tänä vuonna Euroopan puolustusrahaston tarkoitukseen sopivan mallin:

  • Erittäin houkutteleva ohjelma: 63 ehdotusta, jotka kilpailevat yli 700 tahoa koskevissa ehdotuspyynnöissä;
  • Tehostettu puolustusyhteistyö: kuhunkin hankkeeseen osallistuu keskimäärin 16 yksikköä seitsemästä jäsenvaltiosta;
  • Laaja maantieteellinen kattavuus: 420 yksikköä 25 jäsenvaltiosta osallistuu hankkeisiin;
  • Pk-yritysten vahva osallistuminen: 35% yhteisöistä ja hyötyvät 30%: sta kokonaisrahoituksesta;
  • Johdonmukaisuus muiden EU: n puolustusaloitteiden kanssa: erityisesti pysyvä rakenteellinen yhteistyö, 15: llä 26: sta hankkeesta on PESCO-asema.

EDIDP 2020 -ohjelmassa 10 kolmansien maiden valvonnassa olevaa yksikköä on mukana valituissa ehdotuksissa voimassa olevien turvallisuuteen perustuvien takuiden mukaisesti.

Lisäksi kahdelle suurelle valmiuksien kehittämishankkeelle myönnettiin yhteensä avustusta € 137m ottaen huomioon niiden strategisen tärkeyden:

  • UROS RPAS, tunnetaan myös Eurodrone, joka tukee keskikorkeuden ja pitkäikäisyyden omaavan lentokoneen (100 miljoonaa euroa) kehittämistä. Yhdessä muiden valittujen hankkeiden kanssa, jotka tukevat taktisten dronien hyötykuormaa, dronesparvi, anturit, matalasti havaittavat taktiset järjestelmät, yli 135 miljoonaa euroa investoidaan teknologisen itsemääräämisoikeuden luomiseen droneihin, kriittinen voimavara EU: n asevoimille.
  • Euroopan turvallisen ohjelmiston määrittelemä radio (37 miljoonaa euroa), ESSOR, lisäämällä EU: n asevoimien yhteentoimivuutta luomalla eurooppalainen standardointi viestintätekniikoille (ohjelmistoradiot). Yhdessä muiden hankkeiden kanssa, jotka on valittu tukemaan turvallista ja joustavaa viestintää (kvantti-avainjakelua käyttämällä), sotilaallisten alustojen välinen optinen piste-piste-viestintä ja taktisten verkkojen ratkaisut yli 48 miljoonaa euroa investoidaan turvallisiin viestintäjärjestelmiin.
Tausta

Euroopan puolustusrahasto on unionin lippulaiva, jolla tuetaan puolustusyhteistyötä Euroopassa, ja se on askel kohti EU: n strategista autonomiaa. Rahasto täydentää jäsenvaltioiden pyrkimyksiä ja tukee kaikenkokoisten yritysten ja tutkijoiden välistä yhteistyötä koko EU: ssa. Rahaston budjetti on 7.953 miljardia euroa käypinä hintoina, josta noin kolmasosa rahoittaa kilpailukykyisiä ja yhteistyöhön liittyviä tutkimushankkeita, erityisesti avustuksilla, ja kaksi kolmasosaa täydentää jäsenvaltioiden investointeja yhteisrahoittamalla puolustuskyvyn kehittämisen kustannuksia. tutkimusvaiheen jälkeen.

EKR: n edeltäjäohjelmat olivat Euroopan puolustusteollisuuden kehitysohjelma (EDIDP), josta myönnettiin 500 miljoonaa euroa vuosina 2019--2020, ja puolustusalan tutkimuksen valmistelutoimi (PADR), jonka budjetti oli 90 miljoonaa euroa vuosina 2017--2019. Niiden, kuten Euroopan puolustusrahaston, tavoitteena oli edistää innovatiivista ja kilpailukykyistä puolustusteknologista ja teollista perustaa ja edistää EU: n strategista autonomiaa. PADR kattoi puolustustuotteiden, mukaan lukien häiritsevät tekniikat, tutkimusvaiheen, kun taas EDIDP on tukenut kehitykseen liittyviä yhteistyöhankkeita, mukaan lukien suunnittelu ja prototyypit.

Lisätietoja

EDF: n tietolomake, kesäkuu 2021

EKR 2021 -hankkeet, kesäkuu 2021

EDIDP 2020 -hankkeet, kesäkuu 2021

Yksihakijat EDIDP 2020 -hankkeita kohti, kesäkuu 2021

EU: n puolustus saa vauhtia, kun EKR: stä tulee totta, 29. huhtikuuta 2021

DEFIS-pääosaston verkkosivusto - Euroopan puolustusteollisuus

Moskova

Nato vs Venäjä: Vaaralliset pelit

Julkaistu

on

Vaikuttaa siltä, ​​että Mustasta merestä on viime aikoina tullut yhä enemmän Naton ja Venäjän vastakkainasettelukenttä. Toinen vahvistus tästä oli Ukrainan isännöimällä alueella äskettäin valmistuneet laajamittaiset sotaharjoitukset Sea Breeze 2021, kirjoittaa Alexi Ivanov, Moskovan kirjeenvaihtaja.

Sea Breeze - 2021 -harjoitukset ovat edustavimpia koko tapahtumahistoriansa. Niihin osallistui 32 maata, noin 5,000 sotilashenkilöstöä, 32 alusta, 40 lentokonetta, 18 maa- ja merijärjestöjen ryhmää Ukrainasta sekä Naton jäsen- ja kumppanimaat, mukaan lukien Yhdysvallat.

Harjoitusten pääpaikka oli Ukraina, joka ilmeisistä syistä pitää tapahtumaa sotilaallisena ja osittain poliittisena tukena sen itsemääräämisoikeudelle ensisijaisesti ottaen huomioon Krimin menetys ja armeijan poliittinen umpikuja Donbasissa. Lisäksi Kiova toivoo, että niin suuren mittakaavan tapahtuman järjestäminen auttaa Ukrainan nopeaa integroitumista allianssiin.

Muutama vuosi sitten Venäjän federaation Mustanmeren laivasto oli säännöllinen osallistuja tähän sarjaan. Sitten he tekivät pääasiassa humanitaarisia tehtäviä sekä vuorovaikutusta eri valtioiden laivastojen välillä.

Viime vuosina harjoitusten skenaario on muuttunut merkittävästi. Venäläisiä aluksia ei enää kutsuta heidän luokseen, ja ilma-alusten ja sukellusveneiden vastaisen toiminnan sekä amfibiolaskun tyypillisten meritaistelutoimien varmistamiseksi on kehitetty toimia.

Tänä vuonna julkistettu skenaario sisältää laajamittaisen rannikkokomponentin ja simuloi monikansallista operaatiota Ukrainan tilanteen vakauttamiseksi ja naapurivaltioiden tukemien laittomien aseellisten ryhmittymien kohtaamiseksi, kukaan ei erityisesti piilota, että Venäjällä tarkoitetaan sitä.

Ilmeisistä syistä Venäjän asevoimat seurasivat näitä harjoituksia hyvin tarkasti. Ja kuten kävi ilmi, ei turhaan! Meren partioivat venäläiset sotalaivat, ja venäläiset hävittäjät olivat jatkuvasti taivaalla.

Kuten Moskovassa odotettiin, Naton alukset yrittivät järjestää useita provokaatioita. Kaksi sota-alusta - HNLMS Evertsen Hollannin laivastosta ja brittiläinen HMS Defender - yrittivät rikkoa Venäjän aluevesiä Krimin läheisyydessä viitaten siihen, että tämä on Ukrainan alue. Kuten tiedätte, länsi ei tunnusta Krimin liittämistä Venäjään vuonna 2014. Juuri tällä tekosyyllä nämä vaaralliset liikkeet toteutettiin.

Venäjä reagoi ankarasti. Tulipalojen uhan alla ulkomaisten alusten oli poistuttava Venäjän aluevesiltä. Lontoo ja Amsterdam eivät kuitenkaan myöntäneet, että kyseessä oli provokaatio.

Naton Etelä-Kaukasuksen ja Keski-Aasian maita koskevan erityisedustajan James Appathurain mukaan Pohjois-Atlantin liitto pysyy Mustanmeren alueella tukeakseen liittolaisiaan ja kumppaneitaan.

"Nato: lla on selkeä kanta navigointivapauteen ja siihen, että Krim on Ukraina, ei Venäjä. HMS Defenderin kanssa tapahtuneen tapahtuman aikana Naton liittolaiset osoittivat päättäväisyyttä puolustaa näitä periaatteita", Appathurai sanoi.

Britannian ulkoministeri Dominic Raab puolestaan ​​sanoi, että Ison-Britannian sotalaivat "jatkavat pääsyä Ukrainan aluevesille". Hän kutsui tunkeilijahävittäjän seuraamaa reittiä lyhyimmäksi kansainväliseksi reitiksi Odessasta Georgian Batumiin.

"Meillä on kaikki oikeudet mennä vapaasti Ukrainan aluevesien läpi kansainvälisten standardien mukaisesti. Teemme niin myös jatkossakin", korkea virkamies korosti.

Moskova sanoi, ettei se salli tällaisia ​​tapahtumia tulevaisuudessa, ja tarvittaessa se on valmis soveltamaan "ankarimpia ja äärimmäisimpiä toimenpiteitä" rikkojiin, vaikka Kreml esittää tällaisen skenaarion Venäjälle "erittäin epätoivottavaksi".

Monet asiantuntijat sekä Venäjällä että lännessä alkoivat heti puhua kolmannen maailmansodan mahdollisesta uhasta, joka voi itse asiassa palaa Ukrainan takia. On selvää, että tällaiset ennusteet eivät ole hyödyllisiä kenellekään: ei Naton eikä Venäjän. Molemmilla puolilla on kuitenkin edelleen sotava ja päättäväinen asenne, joka ei voi muuta aiheuttaa pelkoa ja huolta tavallisten ihmisten keskuudessa.

Jopa vuoden 2021 merituulen päättymisen jälkeen Nato julistaa edelleen, etteivät ne jätä Mustaa merta minnekään. Tämän vahvistaa jo uusien alusten lähettäminen alueelle.

Siitä huolimatta kysymys on edelleen avoin: onko Pohjois-Atlantin allianssi valmis ryhtymään äärimmäisiin toimiin Venäjää vastaan ​​verukkeella suojella Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta, jolta on edelleen kieltäydytty pääsy Natoon?

Continue Reading

Puolustus

Strateginen kompassi on kiistanalainen, mutta parempi kuin välinpitämättömyys, Borrell sanoo

Julkaistu

on

Brysselissä tänään (12. heinäkuuta) kokoontuneet EU: n ulkoministerit keskustelivat EU: n strategisesta kompassista. EU: n korkea edustaja Josep Borrell sanoi, että se oli sekä tärkeä että kiistanalainen aloite, ja lisäsi: "En välitä, onko se kiistanalainen, mieluummin minulla on kiistoja kuin välinpitämättömyyksiä."

Tämä on ensimmäinen kerta, kun ulkoministerit keskustelevat puolustusministerien sijasta tästä hankkeesta, jonka tavoitteena on vahvistaa EU: n kriisinhallintaa, sietokykyä, kumppanuuksia ja valmiuksia. 

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) pitää strategista kompassia yhtenä tärkeimmistä ja kunnianhimoisimmista hankkeista EU: n turvallisuuden ja puolustuksen alalla. On toivottavaa, että se saadaan valmiiksi maaliskuuhun 2022 mennessä, ja luonnos esitetään marraskuussa. Toivottavasti EU-valtiot antavat selkeän poliittisen ja strategisen ohjauksen siitä, mitä ne haluavat EU: n saavuttavan tällä alalla seuraavien 5–10 vuoden aikana. 
Se ohjaa EU: n käytettävissä olevien välineiden, myös äskettäin perustettujen, käyttöä Euroopan rauhanrahasto.

Continue Reading

Puolustus

Ampuma-asekauppa: Komissio käynnistää julkisen kuulemisen tarkastellakseen aseiden tuontia ja vientiä koskevia EU: n sääntöjä

Julkaistu

on

Komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen tarkastelusta EU: n sääntöjen siviiliaseiden viennin, tuonnin ja kauttakulun sääntely, jonka tarkoituksena on sulkea pois mahdolliset porsaanreiät, joita ihmiskauppiaat voivat käyttää, ja yksinkertaistaa laillisten kauppiaiden oikeudellista kehystä. Kaikkia asianomaisia ​​osapuolia pyydetään osallistumaan 11. lokakuuta 2021 asti. Kuulemisen tulokset otetaan huomioon sääntöjen tarkistuksessa, jäljitettävyyden ja tietojenvaihdon parantamiseksi sekä viennin ja tuonnin valvontamenettelyjen turvallisuuden lisäämiseksi. Ampuma-asekauppa ruokkii järjestäytynyttä rikollisuutta EU: ssa ja lisää poliittista epävakautta EU: n naapurimaissa. Nopean pakettien jakelun ja uuden tekniikan kehittyessä ampuma-aseiden kaupalla on uusia muotoja valvonnan välttämiseksi. Samalla laittomilla ampuma-aseiden maahantuojilla ja viejillä on EU: ssa laaja valikoima erilaisia ​​sääntöjä. Aloite nykyisen lainsäädännön tarkistamiseksi on osa EU: n ohjelmaa EU: n ampuma-asekauppaa koskeva toimintasuunnitelma kaudella 2020--2025.

Sisäasiain komissaari Ylva Johansson (kuvassa) on julkaissut myös blogiartikkeli kannustaa kaikkia asianomaisia ​​osapuolia osallistumaan kuulemiseen.

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa