Liity verkostomme!

Puolustus

Puolustusteollisuus: Komissio käynnistää Euroopan puolustusrahaston 1.2 miljardilla eurolla ja myöntää 26 uutta teollisuusyhteistyöhanketta yli 158 miljoonalla eurolla

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Komissio on hyväksynyt päätöksentekopaketin, jolla tuetaan EU: n puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja innovaatiokapasiteettia. Ensimmäisen Euroopan puolustusrahaston (EKR) vuotuisen työohjelman hyväksyminen avaa tien käynnistää välittömästi 23 ehdotuspyyntöä, joiden kokonaismäärä on 1.2 miljardia euroa EU: n rahoituksesta puolustusyhteistyön tutkimus- ja kehityshankkeiden tukemiseksi. Lisäksi EKR: n edeltäjäohjelman, Euroopan puolustusteollisuuden kehitysohjelman (EDIDP), perusteella valittiin rahoitettavaksi 26 uutta hanketta, joiden budjetti oli yli 158 miljoonaa euroa. Lisäksi kaksi suurta voimavarojen kehittämishanketta sai tänään EDIDP-ohjelmasta suoraan myönnetyn 137 miljoonan euron avustuksen.

Digitaalisen aikakauden Eurooppa sopiva johtaja Margrethe Vestager sanoi: "Euroopan puolustusrahastolla on nyt keskeinen rooli, kun puolustusalan teollisuusyhteistyöstä tehdään pysyvä todellisuus Euroopassa. Tämä lisää EU: n kilpailukykyä ja auttaa saavuttamaan tekniset tavoitteemme. Rahasto osallistuu merkittävästi kaikenkokoisiin yrityksiin eri puolilta EU: ta, ja rahasto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet edistää innovaatioita ja huippuluokan kykyjä. 30% rahoituksesta pienille ja keskisuurille yrityksille on erittäin lupaava alku. "

Sisämarkkinakomissaari Thierry Breton sanoi: ”Vuonna 2021 Euroopan puolustusrahasto herää eloon. EU: n kaikkien aikojen ensimmäisen puolustusohjelman myötä eurooppalaisesta yhteistyöstä puolustusalalla tulee normi. Viranomaiset viettävät paremmin yhdessä, ja kaikkien jäsenvaltioiden suuret tai pienet yritykset hyötyvät siitä, mikä johtaa integroituneempiin Euroopan puolustusteollisuuden arvoketjuihin. Pelkästään vuonna 2021 EKR rahoittaa jopa 1.2 miljardia euroa korkeatasoisiin puolustuskyvyn hankkeisiin, kuten seuraavan sukupolven lentokoneiden hävittäjiin, säiliöihin tai aluksiin, sekä kriittisiin puolustustekniikoihin, kuten sotilaspilvi, tekoäly, puolijohteet, avaruus, verkko- tai lääketieteelliset vastatoimet. "

Mainos

Vuoden 2021 EKR: n työohjelma: Vaihe tavoitteiden muuttumisessa

Ensimmäisen vuoden aikana EKR rahoittaa suuria ja monimutkaisia ​​hankkeita yhteensä 1.2 miljardilla eurolla. Tämän kunnianhimoisen käyttöönoton rahoittamiseksi vuoden 2021 EKR: n 930 miljoonan euron budjettia on täydennetty 290 miljoonan euron lisärahoituksella vuoden 2022 EKR: n talousarviosta. Tämä antaa mahdollisuuden käynnistää laajamittaiset ja kunnianhimoiset valmiuksien kehittämishankkeet ja varmistaa samalla muiden lupaavien aiheiden laaja temaattinen kattavuus.

Tavoitteena on vähentää EU: n puolustuskyvyn pirstoutumista, lisätä EU: n puolustusteollisuuden kilpailukykyä sekä tuotteiden ja tekniikoiden yhteentoimivuutta. 2021 EKR: n työohjelma kannustaa ja tukee useita valmiuksien kehittämis- ja standardointiprojekteja.

Mainos

Ensimmäisenä vuonna EKR myöntää varoja noin 700 miljoonaa euroa laajamittaisten ja monimutkaisten puolustusalustojen ja -järjestelmien valmisteluun kuten seuraavan sukupolven hävittäjäjärjestelmät tai maakulkuneuvot, digitaaliset ja modulaariset alukset sekä ballististen ohjusten puolustus.

Noin 100 miljoonaa euroa osoitetaan kriittiselle tekniikalle, joka parantaa puolustustarvikkeiden, kuten tekoälyn ja pilvipalvelujen, suorituskykyä ja joustavuutta sotilasoperaatioissa, puolijohteita infrapuna- ja radiotaajuuskomponenttien alalla.

Myös EKR kasvaa synergia EU: n muiden siviilipolitiikkojen ja -ohjelmien kanssa, erityisesti tila (noin 50 miljoonaa euroa), lääketieteellinen vaste (noin 70 miljoonaa euroa) ja digitaalinen ja kyber (noin 100 miljoonaa euroa). Tämän tarkoituksena on edistää ristilannoitusta, mahdollistaa uusien toimijoiden pääsy markkinoille ja vähentää teknologista riippuvuutta.

Rahasto aikoo keihäänkärjessä yli 120 miljoonaa euroa varataan häiritsevään tekniikkaan ja pk-yrityksiä koskeviin Se edistää peliä muuttavia innovaatioita, erityisesti kvanttiteknologiassa, lisäaineiden valmistuksessa ja horisonttitutkassa, ja hyödyntää lupaavia pk-yrityksiä ja uusia yrityksiä.

Vuoden 2020 EDIDP: n tulos: 26 uutta projektia ja kaksi suoraa palkintoa

Viimeinen EDIDP-rahoitussykli johti tuen myöntämiseen useiden uusien puolustusvalmiuksien kehittämiselle niin monipuolisilla ja täydentävillä alueilla kuin merenkulun turvallisuus, kybertilannetietoisuus tai maa- ja ilmataistelu.

Erityisesti 26 uutta hanketta, joiden budjetti on yli € 158m valittiin rahoitettavaksi, ja painopiste oli erityisesti valvontakapasiteetissa (sekä avaruus- että merikapasiteetissa), sietokyvyssä (kemiallisen biologisen radiologisen ydinaseiden havaitseminen, miehittämättömät vastalennot) ja huippuluokan valmiuksiin (tarkkuuslakko, maataistelu, ilma taistelu).

Vuoden 2020 EDIDP-sykli vahvistaa myös tänä vuonna Euroopan puolustusrahaston tarkoitukseen sopivan mallin:

  • Erittäin houkutteleva ohjelma: 63 ehdotusta, jotka kilpailevat yli 700 tahoa koskevissa ehdotuspyynnöissä;
  • Tehostettu puolustusyhteistyö: kuhunkin hankkeeseen osallistuu keskimäärin 16 yksikköä seitsemästä jäsenvaltiosta;
  • Laaja maantieteellinen kattavuus: 420 yksikköä 25 jäsenvaltiosta osallistuu hankkeisiin;
  • Pk-yritysten vahva osallistuminen: 35% yhteisöistä ja hyötyvät 30%: sta kokonaisrahoituksesta;
  • Johdonmukaisuus muiden EU: n puolustusaloitteiden kanssa: erityisesti pysyvä rakenteellinen yhteistyö, 15: llä 26: sta hankkeesta on PESCO-asema.

EDIDP 2020 -ohjelmassa 10 kolmansien maiden valvonnassa olevaa yksikköä on mukana valituissa ehdotuksissa voimassa olevien turvallisuuteen perustuvien takuiden mukaisesti.

Lisäksi kahdelle suurelle valmiuksien kehittämishankkeelle myönnettiin yhteensä avustusta € 137m ottaen huomioon niiden strategisen tärkeyden:

  • UROS RPAS, tunnetaan myös Eurodrone, joka tukee keskikorkeuden ja pitkäikäisyyden omaavan lentokoneen (100 miljoonaa euroa) kehittämistä. Yhdessä muiden valittujen hankkeiden kanssa, jotka tukevat taktisten dronien hyötykuormaa, dronesparvi, anturit, matalasti havaittavat taktiset järjestelmät, yli 135 miljoonaa euroa investoidaan teknologisen itsemääräämisoikeuden luomiseen droneihin, kriittinen voimavara EU: n asevoimille.
  • Euroopan turvallisen ohjelmiston määrittelemä radio (37 miljoonaa euroa), ESSOR, lisäämällä EU: n asevoimien yhteentoimivuutta luomalla eurooppalainen standardointi viestintätekniikoille (ohjelmistoradiot). Yhdessä muiden hankkeiden kanssa, jotka on valittu tukemaan turvallista ja joustavaa viestintää (kvantti-avainjakelua käyttämällä), sotilaallisten alustojen välinen optinen piste-piste-viestintä ja taktisten verkkojen ratkaisut yli 48 miljoonaa euroa investoidaan turvallisiin viestintäjärjestelmiin.
Tausta

Euroopan puolustusrahasto on unionin lippulaiva, jolla tuetaan puolustusyhteistyötä Euroopassa, ja se on askel kohti EU: n strategista autonomiaa. Rahasto täydentää jäsenvaltioiden pyrkimyksiä ja tukee kaikenkokoisten yritysten ja tutkijoiden välistä yhteistyötä koko EU: ssa. Rahaston budjetti on 7.953 miljardia euroa käypinä hintoina, josta noin kolmasosa rahoittaa kilpailukykyisiä ja yhteistyöhön liittyviä tutkimushankkeita, erityisesti avustuksilla, ja kaksi kolmasosaa täydentää jäsenvaltioiden investointeja yhteisrahoittamalla puolustuskyvyn kehittämisen kustannuksia. tutkimusvaiheen jälkeen.

EKR: n edeltäjäohjelmat olivat Euroopan puolustusteollisuuden kehitysohjelma (EDIDP), josta myönnettiin 500 miljoonaa euroa vuosina 2019--2020, ja puolustusalan tutkimuksen valmistelutoimi (PADR), jonka budjetti oli 90 miljoonaa euroa vuosina 2017--2019. Niiden, kuten Euroopan puolustusrahaston, tavoitteena oli edistää innovatiivista ja kilpailukykyistä puolustusteknologista ja teollista perustaa ja edistää EU: n strategista autonomiaa. PADR kattoi puolustustuotteiden, mukaan lukien häiritsevät tekniikat, tutkimusvaiheen, kun taas EDIDP on tukenut kehitykseen liittyviä yhteistyöhankkeita, mukaan lukien suunnittelu ja prototyypit.

Lisätietoja

EDF: n tietolomake, kesäkuu 2021

EKR 2021 -hankkeet, kesäkuu 2021

EDIDP 2020 -hankkeet, kesäkuu 2021

Yksihakijat EDIDP 2020 -hankkeita kohti, kesäkuu 2021

EU: n puolustus saa vauhtia, kun EKR: stä tulee totta, 29. huhtikuuta 2021

DEFIS-pääosaston verkkosivusto - Euroopan puolustusteollisuus

Continue Reading
Mainos

Puolustus

”Eurooppa voi - ja sen pitäisi selkeästi - pystyä ja halukas tekemään enemmän yksin”, von der Leyen

Julkaistu

on

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pohti EU: n tila (SOTEU) -puheessaan Naton Afganistanin operaation nopeaa päättymistä. Kesän tapahtumat ovat antaneet uutta vauhtia Euroopan puolustusliitolle. 

Von der Leyen kuvaili tilannetta nostattavaksi "erittäin huolestuttavia kysymyksiä" Naton liittolaisille ja sen seurauksista afgaaneille, palvelumiehille ja -naisille sekä diplomaattisille ja avustustyöntekijöille. Von der Leyen ilmoitti odottavansa, että EU: n ja Naton yhteinen julkilausuma esitetään ennen vuoden loppua ja että "me" työskentelemme parhaillaan tämän asian parissa Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa.

Euroopan puolustusunioni

Mainos

Monet ovat kritisoineet sitä, ettei EU ole käyttänyt taisteluryhmiään. Von der Leyen hyökkäsi asian kimppuun: "Sinulla voi olla maailman kehittyneimmät joukot - mutta jos et ole koskaan valmis käyttämään niitä - mitä hyötyä niistä on?" Hän sanoi, että ongelma ei ollut kapasiteetin puute, vaan poliittisen tahdon puute. 

Von der Leyen sanoi, että tuleva strateginen kompassi -asiakirja, joka valmistuu marraskuussa, on avain tähän keskusteluun: ”Meidän on päätettävä, kuinka voimme käyttää kaikkia perustamissopimuksessa jo olevia mahdollisuuksia. Tästä syystä presidentti Macron ja minä kutsumme Ranskan puheenjohtajakaudella koolle huippukokouksen Euroopan puolustuksesta. Euroopan on aika nousta seuraavalle tasolle. ”

Von der Leyen kehotti lisäämään tietojen jakamista tilannetietoisuuden parantamiseksi, älykkyyden ja tiedon jakamista sekä kokoamaan yhteen kaikki palvelut avunantajista niihin, jotka voisivat johtaa poliisin koulutukseen. Toiseksi hän kehotti parantamaan yhteentoimivuutta yhteisten eurooppalaisten alustojen kautta kaikessa hävittäjistä droneihin. Hän hylkäsi ajatuksen luopua arvonlisäverosta ostaessaan EU: ssa kehitettyjä ja tuotettuja puolustusvälineitä ja väitti, että tämä auttaisi yhteentoimivuutta ja vähentäisi riippuvuutta. Lopuksi hän sanoi kyberturvallisuudesta, että EU tarvitsee eurooppalaista kyberturvallisuuspolitiikkaa, mukaan lukien lainsäädäntö yhteisistä standardeista uuden eurooppalaisen kyberresilienssilain mukaisesti.

Mainos

Mitä me odotamme?

Euroopan kansanpuolueen puheenjohtaja Manfred Weber sanoi von der Leyenin puheen jälkeen: ”Olen täysin tyytyväinen Ljubjanan puolustusneuvoston aloitteisiin. Mutta mitä me odotamme? Lissabonin sopimus antaa meille kaikki vaihtoehdot, joten tehkää se ja tehkää se nyt. ” Hän sanoi, että presidentti Biden oli jo tehnyt selväksi, että Yhdysvallat ei enää halua olla maailman poliisi, ja lisäsi, että sekä Kiina että Venäjä odottavat täyttävän tyhjiön: ”Heräämme maailmassa, jossa lapsemme eivät halua elää."

Continue Reading

9 / 11

20 vuotta syyskuun 9. päivästä: korkean edustajan/varapresidentin Josep Borrellin lausunto

Julkaistu

on

11. syyskuuta 2001 Yhdysvaltain historian tappavin hyökkäys tappoi lähes 3,000 6,000 ihmistä ja loukkaantui yli XNUMX XNUMX, kun kaapatut matkustajalennot törmäsivät World Trade Centeriin, Pentagoniin ja kentälle Somerset Countyssä, Pennsylvaniassa.

Kunnioitamme niiden muistoa, jotka menettivät henkensä tänä päivänä, 20 vuotta sitten. Terrorismin uhreja ei unohdeta. Ilmaisen sydämellisen myötätuntoni amerikkalaisille, erityisesti niille, jotka ovat menettäneet rakkaansa iskuissa. Terrori -iskut ovat hyökkäyksiä meitä kaikkia vastaan.

9/11 merkitsi käännekohtaa historiassa. Se muutti pohjimmiltaan maailmanlaajuista poliittista agendaa-Nato käytti ensimmäistä kertaa 5 artiklaa sallien jäsentensä vastata itsepuolustukseen ja aloitti sodan Afganistania vastaan.

Mainos

20 vuoden kuluttua terroristiryhmät, kuten Al Qaida ja Da'esh, ovat edelleen aktiivisia ja virulentteja monissa osissa maailmaa, esimerkiksi Sahelin alueella, Lähi -idässä ja Afganistanissa. Heidän hyökkäyksensä ovat aiheuttaneet tuhansia uhreja ympäri maailmaa, valtavaa tuskaa ja kärsimystä. He yrittävät tuhota ihmishenkiä, vahingoittaa yhteisöjä ja muuttaa elämäntapamme. Pyrkiessään horjuttamaan maita kokonaisuudessaan he saalistavat erityisesti hauraita yhteiskuntia, mutta myös länsimaisia ​​demokratiamme ja arvoja, joita puolustamme. He muistuttavat meitä siitä, että terrorismi on uhka, jonka kanssa elämme joka päivä.

Nyt, kuten silloin, olemme päättäneet taistella terrorismia sen kaikissa muodoissa missä tahansa. Osoitamme ihailua, nöyryyttä ja kiitollisuutta niitä kohtaan, jotka vaarantavat henkensä suojellakseen meitä tältä uhalta, ja niitä, jotka reagoivat hyökkäysten jälkeen.

Terrorisminvastainen kokemuksemme on opettanut meille, että helppoja vastauksia tai nopeita korjauksia ei ole. Pelkällä voimalla ja sotilaallisella voimalla vastaaminen terrorismiin ja väkivaltaisiin ääriliikkeisiin ei auta voittamaan sydäntä ja mieltä. Siksi EU on omaksunut yhdennetyn lähestymistavan, jossa se on käsitellyt väkivaltaisten ääriliikkeiden perimmäisiä syitä, katkaissut terroristien rahoituslähteet ja hillinnän terroristista sisältöä verkossa. Viisi EU: n turvallisuus- ja puolustusoperaatiota ympäri maailmaa on valtuutettu osallistumaan terrorismin torjuntaan. Kaikissa pyrkimyksissämme sitoudumme suojelemaan viattomia ihmishenkiä, kansalaisiamme ja arvojamme sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta.

Mainos

Viimeaikaiset tapahtumat Afganistanissa pakottavat meidät harkitsemaan lähestymistapaamme uudelleen yhteistyössä strategisten kumppaneidemme, kuten Yhdysvaltojen kanssa, ja monenvälisten ponnistelujen avulla, mukaan lukien Yhdistyneiden Kansakuntien, Daeshin voittamista käsittelevän maailmanlaajuisen koalition ja maailmanlaajuisen terrorisminvastaisen foorumin (GCTF) kanssa. ).

Tänä päivänä meidän ei pidä unohtaa, että ainoa tie eteenpäin on seistä yhtenäisenä ja lujana kaikkia vastaan, jotka pyrkivät vahingoittamaan ja jakamaan yhteiskuntiamme. EU jatkaa yhteistyötä Yhdysvaltojen ja kaikkien sen kumppanien kanssa tehdäkseen tästä maailmasta turvallisemman paikan.

Continue Reading

koulutus

Kriisinhallintakomissaari Janez Lenarčičin lausunto kansainvälisestä päivästä koulutuksen suojelemiseksi hyökkäyksiltä

Julkaistu

on

Kansainvälisen koulutuksen suojelemispäivän (9. syyskuuta) yhteydessä EU vahvistaa sitoutumisensa edistää ja suojella jokaisen lapsen oikeutta kasvaa turvallisessa ympäristössä, saada laadukasta koulutusta ja rakentaa parempaa ja enemmän rauhanomainen tulevaisuus, sanoo Janez Lenarčič (kuvassa).

Kouluihin, oppilaisiin ja opettajiin kohdistuvilla hyökkäyksillä on tuhoisa vaikutus koulutuksen saatavuuteen, koulutusjärjestelmiin ja yhteiskunnan kehitykseen. Valitettavasti niiden esiintyvyys kasvaa hälyttävästi. Tämä on aivan liian selvää Afganistanin viimeaikaisesta kehityksestä ja kriiseistä Etiopiassa, Tšadissa, Afrikan Sahelin alueella, Syyriassa, Jemenissä tai Myanmarissa. Global Coalition to Protect Education from Attack on todennut yli 2,400 hyökkäystä oppilaitoksia, opiskelijoita ja opettajia vastaan ​​vuonna 2020, mikä on 33 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Koulutukseen kohdistuvat hyökkäykset ovat myös kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomuksia, sääntöjä, joilla pyritään rajoittamaan aseellisten konfliktien vaikutuksia. Tällaiset rikkomukset lisääntyvät, mutta tekijöitä harvoin vaaditaan vastuuseen. Tässä mielessä asetamme kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamisen johdonmukaisesti EU: n ulkoisen toiminnan ytimeen. Yhtenä suurimmista humanitaarisista avunantajista EU jatkaa siten kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioittamista ja puolustamista niin valtioiden kuin valtiosta riippumattomien aseellisten ryhmien aseellisen konfliktin aikana.

Mainos

Tilojen tuhoamisen lisäksi koulutukseen kohdistuvat hyökkäykset johtavat oppimisen ja opetuksen keskeyttämiseen pitkällä aikavälillä, lisäävät koulunkäynnin keskeyttämisen riskiä, ​​johtavat pakkotyöhön ja aseellisten ryhmien ja joukkojen rekrytointiin. Koulujen sulkeminen vahvistaa altistumista kaikenlaisille väkivallan muodoille, mukaan lukien seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva väkivalta tai varhainen ja pakkoavioliitto, joiden taso on noussut rajusti COVID-19-pandemian aikana.

COVID-19-pandemia paljasti ja pahensi koulutuksen haavoittuvuutta maailmanlaajuisesti. Nyt enemmän kuin koskaan meidän on minimoitava häiriöt koulutushäiriöissä ja varmistettava, että lapset voivat oppia turvallisesti ja suojelemalla.

Koulutuksen turvallisuus, mukaan lukien jatkuva osallistuminen turvallisten koulujen julistukseen, on olennainen osa pyrkimyksiämme suojella ja edistää jokaisen tytön ja pojan oikeutta koulutukseen.

Mainos

Kouluun kohdistuviin hyökkäyksiin vastaaminen ja estäminen, koulutuksen suojaavien näkökohtien tukeminen sekä oppilaiden ja opettajien suojeleminen edellyttää koordinoitua ja monialaista lähestymistapaa.

EU: n rahoittamilla hankkeilla koulutuksessa hätätilanteissa autamme vähentämään ja lieventämään aseellisten konfliktien aiheuttamia riskejä.

EU on edelleen eturintamassa tukemassa koulutusta hätätilanteissa, ja se käyttää 10 prosenttia humanitaarisen avun määrärahoistaan ​​koulutuksen saatavuuden, laadun ja suojelun tukemiseen.

Lisätietoja

Tietosivu - Koulutus hätätilanteissa

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa