Liity verkostomme!

Rikollisuus

Talousrikollisuuden voittaminen: Komissio tarkistaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan komissio on esittänyt kunnianhimoisen lainsäädäntöehdotuspaketin EU: n rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan (AML / CFT) sääntöjen vahvistamiseksi. Paketti sisältää myös ehdotuksen uuden EU: n viranomaisen perustamisesta rahanpesun torjumiseksi. Tämä paketti on osa komission sitoumusta suojella EU: n kansalaisia ​​ja EU: n rahoitusjärjestelmää rahanpesulta ja terrorismin rahoitukselta. Tämän paketin tarkoituksena on parantaa epäilyttävien liiketoimien ja toimintojen havaitsemista ja sulkea porsaanreiät, joita rikolliset käyttävät laittoman tuoton rahoittamiseen tai terrorismin rahoittamiseen rahoitusjärjestelmän kautta.

Kuten EU: ssa muistutetaan Turvallisuusunionistrategia Vuosiksi 2020--2025 rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien EU: n puitteiden parantaminen auttaa myös suojelemaan eurooppalaisia ​​terrorismilta ja järjestäytyneeltä rikollisuudelta.

Toimenpiteet parantavat suuresti nykyisen EU: n kehyksen mukaisesti ottamalla huomioon tekniseen innovaatioon liittyvät uudet ja uudet haasteet. Näitä ovat virtuaalivaluutat, integroituneemmat rahoitusvirrat sisämarkkinoilla ja terroristijärjestöjen globaali luonne. Nämä ehdotukset auttavat luomaan paljon yhdenmukaisemman kehyksen, joka helpottaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien sääntöjen noudattamista erityisesti rajat ylittävien toimijoiden osalta.

Mainos

Tämän päivän paketti koostuu neljä lainsäädäntöehdotusta:

Talous, joka toimii ihmisten puolesta Varatoimitusjohtaja Valdis Dombrovskis sanoi: "Jokainen tuore rahanpesukandaali on yksi skandaali liikaa - ja herätyssoitto, jonka mukaan työmme rahoitusjärjestelmän aukkojen poistamiseksi ei ole vielä tehty. Olemme tehneet viime vuosina valtavia edistysaskeleita, ja EU: n rahanpesunvastaiset säännöt ovat nyt maailman ankarimpien joukossa. Mutta niitä on nyt sovellettava johdonmukaisesti ja tarkasti, jotta varmistetaan, että ne todella purevat. Siksi ryhdymme tänään rohkeasti sulkemaan oven rahanpesulle ja estämään rikollisia asettamasta taskujaan väärin saaduilla voitoilla. "

Uusi EU: n rahanpesun torjuntaviranomainen (AMLA)

Mainos

Tämänpäiväisen lainsäädäntöpaketin ytimessä on uuden EU: n viranomaisen perustaminen, joka muuttaa rahanpesun ja terrorismin torjunnan valvontaa EU: ssa ja tehostaa rahanpesun selvittelykeskusten välistä yhteistyötä. EU: n uudesta rahanpesunvastaisesta viranomaisesta (AMLA) tulee olemaan keskusviranomainen, joka koordinoi kansallisia viranomaisia ​​varmistamaan yksityisen sektorin asianmukaisen ja johdonmukaisen soveltamisen EU: n sääntöihin. AMLA tukee myös rahanpesun selvittelykeskuksia parantamaan analyyttisiä valmiuksiaan laittomien virtojen suhteen ja tekemään finanssitiedoista keskeinen lähde lainvalvontaviranomaisille.

Erityisesti AMLA:

 • Perustetaan yhtenäinen integroitu rahanpesun ja terrorismin torjunnan valvontajärjestelmä koko EU: n alueelle, joka perustuu yhteisiin valvontamenetelmiin ja tiukkojen valvontastandardien lähentämiseen.
 • valvoa suoraan joitain riskialttiimpia rahoituslaitoksia, jotka toimivat useissa jäsenvaltioissa tai jotka edellyttävät välittömiä toimia välittömien riskien torjumiseksi;
 • seuraa ja koordinoi muista rahoituslaitoksista vastaavia kansallisia valvojia sekä koordinoi muiden kuin rahoitusyhteisöjen valvojia; ja
 • tukea kansallisten rahanpesun selvittelykeskusten välistä yhteistyötä ja helpottaa niiden välistä koordinointia ja yhteisiä analyyseja rajat ylittävien laittomien rahavirtojen havaitsemiseksi paremmin.

EU: n yhtenäinen rahanpesun ja terrorismin torjuntaa koskeva sääntökirja

EU: n yhtenäisellä rahanpesun, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevalla säännöstöllä yhdenmukaistetaan rahanpesun ja rahanpesun torjuntaa koskevat säännöt kaikkialla EU: ssa, mukaan lukien esimerkiksi yksityiskohtaisemmat säännöt asiakkaiden tuntemisvelvollisuudesta, hyödyllisestä omistajuudesta sekä valvojien ja rahanpesun selvittelykeskusten valtuuksista ja tehtävistä. Olemassa olevat kansalliset pankkitilitietorekisterit yhdistetään, mikä tarjoaa rahanpesun selvittelykeskuksille nopeamman pääsyn pankkitilejä ja tallelokeroita koskeviin tietoihin. Komissio tarjoaa myös lainvalvontaviranomaisille pääsyn tähän järjestelmään, nopeuttaen rahoitustutkimuksia ja rikollisen omaisuuden palauttamista rajatylittävissä tapauksissa. Rahoitustietojen saatavuuteen sovelletaan tiukkoja suojatoimia taloudellisten tietojen vaihdosta annetussa direktiivissä (EU) 2019/1153.

EU: n rahanpesun ja terrorismin torjunnan sääntöjen täysimääräinen soveltaminen salaussektoriin

Tällä hetkellä vain tietyt salausvarallisuuden tarjoajien ryhmät kuuluvat EU: n rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien sääntöjen soveltamisalaan. Ehdotettu uudistus laajentaa nämä säännöt koko salausalalle ja velvoittaa kaikki palveluntarjoajat huolehtimaan asiakkaistaan. Tämän päivän muutokset takaavat salakirjoitusten, kuten Bitcoinin, täydellisen jäljitettävyyden ja mahdollistavat niiden mahdollisen käytön rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen estämisen ja havaitsemisen. Lisäksi nimettömät salausteknologian lompakot kielletään soveltamalla EU: n AML / CFT-sääntöjä täysin salaussektoriin.

EU: n laajuinen 10,000 euron raja suurille käteismaksuille

Suuret käteismaksut ovat rikollisille helppo tapa pestä rahaa, koska tapahtumia on erittäin vaikea havaita. Siksi komissio on tänään ehdottanut suurille käteismaksuille EU: n laajuista 10,000 euron rajoitusta. Tämä EU: n laajuinen raja on riittävän korkea, jotta se ei kyseenalaista euroa laillisena maksuvälineenä, ja siinä tunnustetaan käteisen tärkeä rooli. Rajat ovat jo noin kahdessa kolmasosassa jäsenvaltioita, mutta määrät vaihtelevat. Alle 10,000 XNUMX euron kansalliset rajoitukset voivat pysyä voimassa. Suurten käteismaksujen rajoittaminen tekee rikollisten vaikeammaksi likaisen rahan pesun. Lisäksi nimettömien salakirjoitettujen lompakoiden tarjoaminen kielletään, samoin kuin nimettömät pankkitilit ovat jo kiellettyjä EU: n rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevissa säännöissä.

Kolmannet maat

Rahanpesu on maailmanlaajuinen ilmiö, joka vaatii vahvaa kansainvälistä yhteistyötä. Komissio tekee jo tiivistä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa torjuakseen likaisen rahan liikkumista ympäri maailmaa. Rahoitustoimintaryhmä (FATF), joka on maailmanlaajuinen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen valvontavirasto, antaa suosituksia maille. EU luetteloi myös maan, jonka FATF on listannut. EU: n luetteloita on kaksi, musta luettelo ja harmaa luettelo, jotka heijastavat FATF: n luetteloa. Luetteloon merkitsemisen jälkeen EU soveltaa toimenpiteitä, jotka ovat oikeassa suhteessa maan aiheuttamiin riskeihin. EU voi myös itsenäisen arvioinnin perusteella luetteloida maita, joita FATF ei ole listannut, mutta jotka uhkaavat EU: n rahoitusjärjestelmää.

Välineiden, joita komissio ja AMLA voivat käyttää, moninaisuus antaa EU: lle mahdollisuuden pysyä mukana nopeasti muuttuvassa ja monimutkaisessa kansainvälisessä ympäristössä, jossa riskit muuttuvat nopeasti.

Seuraavat vaiheet

Lainsäädäntöpaketista keskustellaan nyt Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Komissio odottaa nopeaa lainsäädäntöprosessia. Tulevan rahanpesunvastaisen viranomaisen pitäisi olla toiminnassa vuonna 2024 ja aloittaa suoran valvonnan työn hieman myöhemmin, kun direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä ja uutta sääntelykehystä aletaan soveltaa.

Tausta

Likainen rahavirran torjuminen ei ole monimutkainen kysymys. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta on välttämätöntä Euroopan taloudellisen vakauden ja turvallisuuden kannalta. Yhden jäsenvaltion lainsäädäntöpuutteet vaikuttavat koko EU: hun. Siksi EU: n säännöt on pantava täytäntöön ja valvottava tehokkaasti ja johdonmukaisesti rikollisuuden torjumiseksi ja rahoitusjärjestelmän suojaamiseksi. EU: n rahanpesun vastaisen toimintakehyksen tehokkuuden ja johdonmukaisuuden varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tämän päivän lainsäädäntöpaketilla pannaan täytäntöön sitoumuksemme Toimintasuunnitelma kattavasta unionin politiikasta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi jonka komissio hyväksyi 7. toukokuuta 2020.

Rahanpesun torjuntaa koskevaan EU: n kehykseen sisältyy myös asetus jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta, direktiivi rahanpesun torjunta rikoslailla, The direktiivi taloudellisten ja muiden tietojen käyttöä vakavien rikosten torjumiseksi koskevista säännöistäEuroopan syyttäjänvirasto, ja Eurooppalainen finanssivalvontajärjestelmä.

Lisätietoja

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta

Ehdotus keskitetyistä pankkitilirekistereistä

Kysymyksiä ja vastauksia

Factsheet

Continue Reading
Mainos

EU: n talousarvio

EU: n petostentorjuntavirasto havaitsee 20% vähemmän petoksia vuonna 2020 kuin vuonna 2019

Julkaistu

on

EU: n talousarvioon kohdistuvien petosten taloudelliset vaikutukset heikkenivät edelleen vuonna 2020, Euroopan komission tänään (20. syyskuuta) hyväksymän vuosikertomuksen Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta (PIF -raportti) mukaan. Vuonna 1,056 ilmoitetuilla 2020 petollisella sääntöjenvastaisuudella oli yhteensä 371 miljoonan euron taloudellinen vaikutus, mikä on noin 20 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019 ja jatkanut tasaista laskua viimeisten viiden vuoden aikana. Raportin mukaan muiden kuin petollisten sääntöjenvastaisuuksien määrä pysyi vakaana, mutta niiden arvo laski 6%.

Budjetti- ja hallintokomissaari Johannes Hahn sanoi: ”EU: n ennennäkemätön vastaus pandemiaan antaa yli 2 biljoonaa euroa käytettävissä auttaakseen jäsenvaltioita toipumaan koronaviruksen vaikutuksista. Yhteistyö EU: n ja jäsenvaltioiden tasolla näiden varojen suojaamiseksi petoksilta ei ole koskaan ollut tärkeämpää. Käsikädessä kaikki EU: n petostentorjuntarakenteen eri osat tarjoavat puolustuksemme petoksia vastaan: Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkinta- ja analyyttinen työ, Euroopan syyttäjänviraston syyttäjävalta (EPPO), Eurojustin koordinoiva rooli, Europolin operatiivinen kapasiteetti ja tiivis yhteistyö kansallisten viranomaisten kanssa ja niiden välillä. ”

Tämän päivän positiivinen uutinen tulee Brysselissä sijaitsevan EU: n tarkkailijan raportin mukaan, että Euroopan komissio on estänyt Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) käyttämästä talousarviotaan rahoituksen ja tietotekniikan alalla tarvitsemansa erikoishenkilöstön palkkaamiseen. Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtaja Monica Hohlmeier (EPP, DE) näyttää vahvistavan nimettömät väitteet.

Mainos

Vuonna 2020 ja vuoden 2021 alkupuoliskolla saavutettua edistystä ovat seuraavat:

• Euroopan syyttäjänviraston toiminnan aloittaminen

• OLAFia koskeva tarkistettu asetus, jolla varmistetaan tehokas yhteistyö EPPOn kanssa ja vahvistetaan tutkintavaltuuksia

Mainos

• Tiukemmat säännöt EU: n talousarviomäärärahojen ehdollisuudesta tapauksissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen rikkominen vaikuttaa EU: n taloudellisten etujen suojaan

• Hyvää edistystä komission petostentorjuntastrategian täytäntöönpanossa: kaksi kolmasosaa suunnitelluista toimista on toteutettu ja kolmasosa käynnissä

PIF-raportti tarjoaa myös pohdinnan uusista riskeistä ja haasteista EU: n taloudellisille eduille, jotka nousevat esiin COVID-19-kriisistä, ja keinoista niiden torjumiseksi. Raportin päätelmien mukaan komission ja jäsenvaltioiden ei pitäisi alentaa varautumistaan ​​näiltä riskeiltä ja jatkaa edelleen kovaa työtä sekä petosten ehkäisemisen että havaitsemisen parantamiseksi.

Tänään julkaistu 32. vuosikertomus EU: n taloudellisten etujen suojaamisesta on saatavilla OLAFin verkkosivustolta.

EPPO on jo rekisteröinyt 1,700 300 rikosilmoitusta ja käynnistänyt 4.5 tutkimusta, ja EU: n talousarvion menetykset ovat lähes XNUMX miljardia euroa.

Taustaa:

EU ja jäsenvaltiot jakavat vastuun EU: n taloudellisten etujen suojaamisesta ja petosten torjunnasta. Jäsenvaltioiden viranomaiset hallinnoivat noin kolme neljäsosaa EU: n menoista ja keräävät EU: n perinteiset omat varat. Komissio valvoo molempia aloja, asettaa standardeja ja varmistaa niiden noudattamisen.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (325 artiklan 5 kohta) mukaan komission on laadittava vuosikertomus EU: n taloudellisten etujen suojaamisesta (tunnetaan nimellä PIF -raportti), jossa esitetään yksityiskohtaisesti Euroopan ja Euroopan unionin kansallisella tasolla EU: n talousarvioon vaikuttavien petosten torjumiseksi. Kertomus perustuu jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin, mukaan lukien havaittujen sääntöjenvastaisuuksien ja petosten tiedot. Näiden tietojen analysoinnin avulla voidaan arvioida, mitkä alueet ovat eniten vaarassa, ja siten kohdentaa toimet paremmin sekä EU: n että kansallisella tasolla.

OLAFin tehtävä, toimeksianto ja pätevyys

OLAFin tehtävänä on havaita, tutkia ja lopettaa petokset EU: n varoilla.

OLAF suorittaa tehtävänsä:

· Suorittamaan riippumattomia tutkimuksia petoksista ja korruptiosta, joihin liittyy EU: n varoja, sen varmistamiseksi, että kaikki EU: n veronmaksajien rahat menevät hankkeisiin, jotka voivat luoda työpaikkoja ja kasvua Euroopassa

· Myötävaikuttaa kansalaisten luottamuksen vahvistamiseen EU: n toimielimiin tutkimalla EU: n henkilöstön ja EU: n toimielinten jäsenten vakavia väärinkäytöksiä

· Kehitetään vankka EU: n petostentorjuntapolitiikka.

Itsenäisessä tutkintatoiminnassaan OLAF voi tutkia petosten, korruption ja muiden EU: n taloudellisiin etuihin vaikuttavien rikosten aiheita, jotka koskevat:

· Kaikki EU: n menot: tärkeimmät menoluokat ovat rakennerahastot, maatalouspolitiikka ja maaseudun menot

kehitysrahastot, suorat menot ja ulkoinen apu

· Jotkut EU: n tulojen alueet, lähinnä tullit

· Epäilykset EU: n henkilöstön ja EU: n toimielinten jäsenten vakavasta väärinkäytöksestä.

Kun OLAF on saattanut tutkimuksensa päätökseen, toimivaltaisten EU: n ja kansallisten viranomaisten on tutkittava OLAFin suositusten jatkotoimet ja päätettävä niistä. Kaikkien asianomaisten henkilöiden oletetaan olevan viattomia, kunnes heidän syyllisyytensä on osoitettu toimivassa kansallisessa tai EU: n tuomioistuimessa.

Continue Reading

Rikollisuus

Euroopan kokaiinimarkkinat: Kilpailukykyisempi ja väkivaltaisempi

Julkaistu

on

Väkivaltaisempi, monipuolisempi ja kilpailukykyisempi: nämä ovat Euroopan kokaiinikaupan pääpiirteitä. Uusi Cocaine Insights -raporttiTänään (8. syyskuuta) käynnistämät Europolin ja UNODC: n hahmotelmat hahmottavat kokaiinimarkkinoiden uuden dynamiikan, mikä on selvä uhka Euroopan ja maailmanlaajuiselle turvallisuudelle. Raportti julkaistiin osana työohjelmaa CRIMJUST-Vahvistetaan rikosoikeudellista yhteistyötä huumausaineiden salakuljetusreiteillä Euroopan unionin maailmanlaajuisen laittomien virtojen ohjelman puitteissa.

Rikollisen ympäristön pirstoutuminen lähdemaissa on luonut uusia mahdollisuuksia eurooppalaisille rikollisverkostoille saada suoraa kokaiinitarjontaa, mikä estää välittäjät. Tämä uusi kilpailu markkinoilla on johtanut kokaiinin tarjonnan lisääntymiseen ja siten väkivallan lisääntymiseen Europolin vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden uhka -arvio 2021. Aiemmin hallitsevat monopolit kokaiinin tukkumyynnissä Euroopan markkinoille ovat asettaneet haasteita uusille ihmiskauppaverkostoille. Esimerkiksi Länsi -Balkanin rikollisverkostot ovat luoneet suoria yhteyksiä tuottajiin ja varmistaneet näkyvän paikan kokaiinin tukkumyynnissä. 

Raportissa korostetaan intervention merkitystä lähteellä, koska nämä markkinat ovat suuresti toimitusketjun ohjaamia. Yhteistyön vahvistaminen ja tietojenvaihdon lisääminen lainvalvontaviranomaisten välillä tehostavat tutkimuksia ja lähetysten havaitsemista. Raportissa korostetaan rahanpesututkimusten merkitystä laittomien voittojen jäljittämisessä ja rikolliseen toimintaan liittyvien avustusten takavarikointia. Nämä taloudelliset tutkimukset ovat kokaiinin salakuljetuksen torjunnan ytimessä ja varmistavat, että rikolliset toimet eivät kannata.

Mainos

Julia Viedma, Europolin operatiivisen ja analyysikeskuksen osastonjohtaja, sanoi: ”Kokaiinin salakuljetus on yksi tärkeimmistä turvallisuusongelmista, joita kohtaamme tällä hetkellä EU: ssa. Lähes 40 prosenttia Euroopassa toimivista rikollisryhmistä on mukana huumekaupassa, ja kokaiinikauppa tuottaa miljardeja euroja rikollista voittoa. Se, että ymmärrämme kohtaamamme haasteet paremmin, auttaa meitä torjumaan tehokkaammin kokaiinin salakuljetusverkostojen väkivaltaista uhkaa yhteisöillemme. ”  

Chloé Carpentier, UNODC: n huumausainetutkimusosaston päällikkö, korosti, kuinka ”kokaiinin toimituskanavien, rikollisten toimijoiden ja menettelytapojen monipuolistumisen ja leviämisen nykyinen dynamiikka todennäköisesti jatkuu, jos sitä ei valvota”.

Mainos
Continue Reading

koronavirusantigeenin

Paljastettu: 23 pidätetty COVID-19-yrityssähköpostin vaarantumispetoksesta

Julkaistu

on

Romanian, Alankomaiden ja Irlannin viranomaiset ovat paljastaneet kehittyneen petosjärjestelmän, jossa käytetään salattuja sähköpostiviestejä ja ennakkomaksupetoksia osana Europolin koordinoimaa toimintaa. 

10. elokuuta 23 epäiltyä pidätettiin useissa ryöstöissä Alankomaissa, Romaniassa ja Irlannissa. Yhteensä haettiin 34 paikkaa. Näiden rikollisten uskotaan pettäneen yrityksiä vähintään 20 maassa noin miljoonan euron arvosta. 

Petoksen johti järjestäytynyt rikollisryhmä, joka ennen COVID-19-pandemiaa jo tarjosi laittomasti muita kuvitteellisia tuotteita myyntiin verkossa, kuten puupellettejä. Viime vuonna rikolliset muuttivat toimintatapojaan ja alkoivat tarjota suojamateriaaleja COVID-19 -pandemian puhkeamisen jälkeen. 

Mainos

Tämä rikollinen ryhmä - joka koostuu eri Afrikan maiden kansalaisista, jotka asuvat Euroopassa - loi väärennettyjä sähköpostiosoitteita ja verkkosivuja, jotka vastaavat laillisten tukkuyhtiöiden omia. Nämä rikolliset, jotka esiintyvät näissä yrityksissä, huijaavat uhreja - pääasiassa eurooppalaisia ​​ja aasialaisia ​​yrityksiä - tekemään tilauksia heidän kanssaan ja pyytämään maksuja etukäteen tavaran lähettämiseksi. 

Tavaroiden toimitus ei kuitenkaan koskaan tapahtunut, ja tuotot pestiin rikollisten valvomien Romanian pankkitilien kautta ennen kuin ne nostettiin pankkiautomaateista. 

Europol on tukenut tätä tapausta sen alkamisesta lähtien vuonna 2017: 

Mainos
 • Kokoaa yhteen kaikkien osapuolten kansalliset tutkijat, jotka ovat nähneet työskentelevän läheisessä yhteistyössä Europolin Euroopan tietoverkkorikollisuuskeskuksen (EC3) kanssa valmistellessaan toimintapäivää.
 • tarjoamalla jatkuvaa älykkyyden kehittämistä ja analysointia kenttätutkijoiden tukemiseksi; ja
 • lähettämällä kaksi tietoverkkorikollisuuden asiantuntijaa Alankomaiden ratsioille tukemaan Alankomaiden viranomaisia ​​operaation aikana kerättyjen reaaliaikaisten tietojen ristitarkistuksessa ja asianmukaisen näytön hankkimisessa. 

Eurojust koordinoi oikeudellista yhteistyötä etsintöjen vuoksi ja tuki useiden oikeudellisen yhteistyön välineiden täytäntöönpanoa.

Tämä toimenpide toteutettiin Euroopan monialainen foorumi rikollisia uhkia vastaan ​​(EMPACT).

Seuraavat lainvalvontaviranomaiset olivat mukana tässä toiminnassa:

 • Romania: Kansallinen poliisi (Poliția Română)
 • Alankomaat: Kansallinen poliisi (Politie)
 • Irlanti: Kansallinen poliisi (An Garda Síochána)
 • Europol: Euroopan tietoverkkorikokeskus (EC3)
   
EMPACT

2010issa Euroopan unioni perusti a neljän vuoden politiikkajakso varmistaa jatkuvuus vakavan kansainvälisen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Vuonna 2017 EU: n neuvosto päätti jatkaa EU: n toimintajaksoa kaudella 2018--2021. Sen tavoitteena on torjua järjestäytyneen ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden EU: lle aiheuttamat merkittävimmät uhat. Tämä saavutetaan parantamalla ja lujittamalla yhteistyötä EU: n jäsenvaltioiden, laitosten ja virastojen sekä EU: n ulkopuolisten maiden ja järjestöjen asiaankuuluvien yksiköiden, tarvittaessa myös yksityisen sektorin, välillä. Tietoverkkorikollisuus on yksi toimintalinjan painopisteistä.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa