Liity verkostomme!

EU turvallisuutta koskevien sääntöjen

Mepit hyväksyivät EU:n uudistetut tuoteturvallisuussäännöt  

SHARE:

Julkaistu

on

Päivitetyllä lailla varmistetaan, että EU:ssa myytävät tuotteet täyttävät korkeimmat turvallisuusvaatimukset, olivatpa ne sitten verkkokaupassa tai perinteisissä kaupoissa myytäviä.

Viime viikolla Euroopan parlamentin jäsenet kannattivat tuoteturvallisuutta koskevat tarkistetut säännöt 569 puolesta, 13 vastaan ​​ja XNUMX tyhjää. Uusi asetus mukauttaa nykyisen yleisen tuoteturvallisuuden direktiivin viimeisimpään digitalisaation kehitykseen ja verkkokaupan lisääntymiseen.

Turvallisuusarviointien parantaminen

Sen varmistamiseksi, että kaikki markkinoille saatetut tuotteet ovat kuluttajille turvallisia, yleiseen tuoteturvallisuusasetukseen sisältyy toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että turvallisuusarvioinneissa otetaan huomioon myös haavoittuvimmille kuluttajille (esim. lapsille) kohdistuvat riskit, sukupuolinäkökohdat ja kyberturvallisuusriskit. .

Markkinavalvonta ja verkkokaupat

Uusi asetus laajentaa taloudellisten toimijoiden (kuten valmistajan, maahantuojan, jakelijan) velvoitteita, lisää markkinavalvontaviranomaisten toimivaltaa ja tuo selkeitä velvoitteita verkkokauppapaikkojen tarjoajille. Verkkokauppapaikat tekevät yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa riskien vähentämiseksi, jotka puolestaan ​​voivat tilata verkkokauppapaikkoja poistamaan vaarallisten tuotteiden tarjouksia tai estämään niihin pääsyn ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kahden työpäivän kuluessa.

EU:n ulkopuolelta tulevia tuotteita saa saattaa markkinoille vain, jos siellä on Euroopan unioniin sijoittautunut talouden toimija, joka on vastuussa sen turvallisuudesta.

Mainos

Tehokkaat palautusmenettelyt

Uudistettu lainsäädäntö parantaa tuotteiden takaisinvetomenettelyä, sillä tällä hetkellä palautusprosentti on alhainen arviolta kolmasosa EU:n kuluttajista jatkaa takaisin vedettyjen tuotteiden käyttöä.

Jos tuote on vedettävä takaisin, kuluttajalle on ilmoitettava siitä suoraan ja tarjottava korjausta, vaihtoa tai rahan palautusta. Kuluttajilla on myös oikeus tehdä valituksia tai käynnistää kollektiivisia toimia. Tietojen tuotteiden turvallisuudesta ja korjaustoimenpiteistä on oltava saatavilla selkeällä ja helposti ymmärrettävällä kielellä. Vaarallisten tuotteiden nopea hälytysjärjestelmä ("Turvaportti” -portaali) uudistetaan, jotta vaaralliset tuotteet voidaan havaita tehokkaammin ja se on vammaisten saatavilla paremmin.

Esittelijä Dita Charanzová (Uusi, CZ) sanoi: "Tämän lain ansiosta suojelemme heikoimmassa asemassa olevia kuluttajiamme, erityisesti lapsia. Vuonna 2020 50 % vaarallisiksi luetelluista tuotteista tuli Kiinasta. Otimme tällä lailla ratkaisevan askeleen niitä vastaan, jotka eivät myy turvallisia tuotteita Euroopassa.

Jokaisella myydyllä tuotteella on oltava joku, joka ottaa siitä vastuun EU:n sisällä. Vaaralliset tuotteet poistetaan verkkosivuilta kahden päivän kuluessa. Kuluttajille ilmoitetaan suoraan sähköpostitse, jos he ovat ostaneet vaarallisen tuotteen. Lisäksi heillä on oikeus korjaukseen, vaihtoon tai hyvitykseen, jos tuote vedetään takaisin. Kun tämä laki tulee voimaan, vaarallisia tuotteita on vähemmän Euroopassa.

Seuraavat vaiheet

Neuvoston on myös virallisesti hyväksyttävä teksti ennen sen julkaisemista EU:n virallisessa lehdessä ja sen voimaantuloa. Asetusta sovelletaan 18 kuukauden kuluttua sen voimaantulosta.

Tausta

Vuonna 2021, 73 % kuluttajista osti tuotteita verkosta (verrattuna 50 prosenttiin vuonna 2014) ja vuonna 2020, 21 % tilasi jotain EU:n ulkopuolelta (8 % vuonna 2014). Mukaan Turvaportti 2020 vuosikertomus vaarallisten tuotteiden ilmoituksista 26 % koski verkossa myytäviä tuotteita ja vähintään 62 % EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tulevia tuotteita.

Uudet säännöt ovat ennustetaan säästää EU:n kuluttajilta noin miljardi euroa ensimmäisenä vuonna ja noin 1 miljardia seuraavan vuosikymmenen aikana. Vähentämällä vaarallisten tuotteiden määrää markkinoilla uusilla toimenpiteillä pitäisi vähentää ehkäistävissä olevista tuotteisiin liittyvistä onnettomuuksista EU:n kuluttajille aiheutuvia haittoja (arviolta 5.5 miljardia euroa vuodessa) ja terveydenhuollon kustannuksia (arviolta 11.5 ​​euroa). miljardia vuodessa).

Lisätietoja 

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa