Liity verkostomme!

Sisämarkkinat

Quo Vadis, koheesiopolitiikka? Euroopan aluekehitys tienhaarassa

SHARE:

Julkaistu

on

By Thomas Schwab, Euroopan taloustieteen vanhempi asiantuntija Bertelsmann Stiftungissa, puolueettomassa säätiössä Güterslohissa, Saksassa.

Koheesiopolitiikka, Euroopan aluekehityksen perusta, on ratkaisevassa tienhaarassa. Se on vuosikymmenten ajan auttanut vähentämään taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia eroja EU:ssa. Viimeaikaiset haasteet vaativat kuitenkin kiireellistä huomiota ja sopeutumista.

Ensinnäkin koheesiopolitiikka toimii muuttuvassa globaalissa ympäristössä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan kiristi globaalia kauppakilpailua, ja kiireinen tarve puuttua etenevään ilmastonmuutokseen on tuonut uusia painopisteitä. Nämä muutokset vaikuttavat alueisiin epätasaisesti ja herättävät oleellisia kysymyksiä tehokkuuden ja tasa-arvon tasapainottamisesta. Pohjimmiltaan haasteena on hyötyjen oikeudenmukainen jakaminen ja kustannusten tasapuolinen jakaminen. Koheesiopolitiikan, jonka juuret ovat EU:n sitoumukset tehdä yhtenäismarkkinoista hyödyllinen kaikille, on kehitettävä vastaamaan näihin uusiin maailmanlaajuisiin vaatimuksiin.

Taloudellisesti koheesiopolitiikka on merkittävää, sillä sen osuus EU:n menoista on noin kolmasosa, ja se seuraa tiiviisti yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP). Kilpailu EU:n rahoitusvaroista kiristyy, kun nousevat ja rahoitusta vaativat prioriteetit ovat alirahoitettuja, kuten vihreään siirtymiseen. Tämä tilanne herättää kriittisiä kysymyksiä koheesiopolitiikan tehokkuudesta ja alueiden kyvystä saada kaikki irti koheesiorahastoista. Huolimatta merkittävistä saavutuksista erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa, koheesiopolitiikan on jatkuvasti todistettava merkityksensä.

Koheesiopolitiikan suunnittelua on parannettava. Toipumis- ja sietokykyväline (RRF), alun perin kriisinhallintaväline, on noussut uudeksi toimijaksi rakennekehityksessä vuoteen 2026 asti. Se esittelee keskitetympää lähestymistapaa, joka ohittaa monitasoisen hallinnon ja alueellisen sidosryhmien osallistumisen ja korostaa tulosperusteista budjetointia. ennakkoehdoin. Vaikka se tarjoaa arvokkaita opetuksia, kattava arviointi RRF:n vaikutuksista on edelleen kesken. Siitä huolimatta paineet kohdistuvat tulosperusteisen budjetoinnin ja muiden elementtien sisällyttämiseen koheesiopolitiikkaan sen tehokkuuden lisäämiseksi.

Koheesiopolitiikan on myös luotava enemmän synergiaa muiden EU:n aloitteiden kanssa. Koheesioperiaate ulottuu koheesiopolitiikan ulkopuolelle. Tasapuolisuuden ja tehokkuuden tasapainottaminen on haaste eri politiikoissa. Esimerkiksi innovoinnin edistämiseen kuuluu valinta joko tukea johtavia tutkimuskeskuksia kehittyneillä alueilla tai vapauttaa potentiaalia vähemmän kehittyneiltä alueilta. Vihreään energiaan siirtyminen lupaa myös vähentää eroja, mikä tekee siitä luonnostaan ​​yhtenäisen politiikan yhdenmukaistamisen vaatiessa.

Mainos

Lisäksi kansallisten aluekehitysohjelmien integroiminen paremmin EU:n koheesiopolitiikkaan voi maksimoida vaikutuksen ja tehokkuuden.

Tulevat viikot ja kuukaudet ovat ratkaisevia. Yleisten asioiden neuvosto käsittelee 18. kesäkuuta koheesiopolitiikkaa, jonka jälkeen Eurooppa-neuvosto käsittelee strategista agendaa vuosille 2024-2029 27. ja 28. kesäkuuta. Nämä kokoukset muokkaavat aluekehityksen tulevaisuutta koko EU:ssa. Uusi komissio astuu virkaan syksyllä ja neuvottelut seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä (MFF) alkavat ensi vuonna, joten koheesiopolitiikka on poliittisten keskustelujen eturintamassa.

Koheesiopolitiikka ja siten Euroopan aluekehitys kohtaavat ratkaisevia hetkiä. Eurooppa-neuvoston tulevat päätökset ohjaavat tietä tämän politiikan tulevaisuudelle. Parannettu koheesiopolitiikka, jolla on selkeä tehtävä, parannettu suunnittelu ja vankka taloudellinen perusta, voi olla keskeinen osa Euroopan unionin pyrkimyksiä selviytyä maailmanlaajuisista haasteista, parantaa asemaansa maailmassa ja toimia Euroopan yhdentymisen selkärangana, kuten sen on tarkoitus. alusta.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa