Liity verkostomme!

Sisämarkkinat

EU:n uudet lelujen turvallisuutta koskevat säännöt ovat askeleen lähempänä

SHARE:

Julkaistu

on

EU:n neuvosto on hyväksynyt kantansa (neuvotteluvaltuutus) leluturvallisuusasetukseen, jolla päivitetään säännöt lasten suojelemiseksi lelujen käyttöön liittyviltä riskeiltä. Vaikka nykyinen lainsäädäntö tekee EU:n lelujen turvallisuussäännöistä maailman tiukimpien joukossa, ehdotetulla lainsäädännöllä pyritään lisäämään suojaa haitallisilta kemikaaleilta (esim. hormonaalisia haitta-aineita) ja vahvistamaan täytäntöönpanosääntöjä uudella digitaalisella tuotepassilla.

Neuvoston kannassa tuetaan ehdotuksen yleistavoitteita, mutta siinä esitetään useita parannuksia talouden toimijoiden ja verkkokauppapaikkojen velvoitteiden selventämiseksi. Siinä määritellään digitaalisen tuotepassin sisältö ja varoitukset ja lisätään sellaisten aineiden määrää, joiden käyttö leluissa on kielletty.

Vaikka nykyiset säännöt ovatkin maailman turvallisimpia, onnistuimme Belgian puheenjohtajuuskaudella tiukentamaan talouden toimijoille ja verkkokauppapaikkojen tarjoajille asetettuja vaatimuksia. Erityisiä turvallisuusvaatimuksia, mukaan lukien kemikaalivaatimukset, on tehostettu ja jalostettu uusia tai olemassa olevia riskejä. Lelujen turvallisuus ansaitsee äärimmäisen huomiomme, ja meidän on ehdottomasti suojeltava lapsiamme vaatimustenvastaisilta tuotteilta, joita valmistetaan tai tuodaan maahan.
Pierre-Yves Dermagne, Belgian varapääministeri ja talous- ja työministeri 

Neuvotteluvaltuuksissa esitetään neuvoston kanta komission heinäkuussa 2023 esittämään ehdotukseen. Komission ehdotuksella lelujen turvallisuutta koskevaksi asetukseksi pyritään saattamaan nykyinen direktiivi ajan tasalle toimenpiteillä, joilla lisätään suojaa haitallisilta kemiallisilta tuotteilta ja laajennetaan syöpää aiheuttavien, mutageenisten aineiden kieltoa. sekä lisääntymiselle vaaralliset tuotteet (CMR) muille vaarallisille kemiallisille tuotteille, kuten hormonitoimintaa häiritseville aineille ja kemikaaleille, jotka vaikuttavat hengityselimiin tai muihin elimiin. 

Ehdotetulla lainsäädännöllä pyritään vähentämään vaatimustenvastaisten ja vaarallisten lelujen määrää EU:n markkinoilla vahvistamalla oikeudellisten vaatimusten täytäntöönpanoa erityisesti maahantuotujen lelujen osalta. Komission ehdotuksessa otetaan käyttöön digitaalinen tuotepassi (DPP), joka sisältää tiedot lelun turvallisuudesta, jotta rajavalvontaviranomaiset voivat skannata kaikki digitaaliset passit uudella tietojärjestelmällä. Komissio voi päivittää asetusta ja määrätä tiettyjen lelujen poistamiseen markkinoilta, jos tulevaisuudessa ilmaantuu uusia riskejä, joista ei mainita nykyisessä tekstissä.  

Neuvoston neuvotteluvaltuutuksessa taloudellisten toimijoiden velvoitteet on mukautettu yleiseen tuoteturvallisuusasetukseen (GPSR) ja verkkokaupan lisääntyvän määrän uusiin realiteetteihin. Tätä varten valmistajia vaaditaan merkitsemään varoitukset kielellä tai kielillä, joita kuluttajat ja muut loppukäyttäjät ymmärtävät helposti, jäsenvaltioiden määrittelemällä tavalla. Valmistajien on myös ilmoitettava muille jakeluketjun taloudellisille toimijoille tuotteen vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä ongelmista. Lisäksi lelujen maahantuojien on ilmoitettava tuottajalle ja markkinavalvontaviranomaisille, jos he epäilevät, että lelu aiheuttaa riskin.

Neuvoston toimeksianto selventää myös "täyttöpalveluntarjoajien" (yritysten, jotka huolehtivat tuotteiden myynnin logistisista osista, kuten varastoinnista, keräilystä, pakkaamisesta tai kuljetuksesta) velvoitteita. Heitä pidetään taloudellisina toimijoina, koska täyttöpalvelujen tarjoajilla on tärkeä rooli lelujen ja erityisesti kolmansista maista peräisin olevien tai verkosta ostettujen lelujen markkinoille saattamisessa. Heidän velvollisuutensa rajoittuvat heidän rooliinsa toimitusketjussa, koska neuvoston kannassa katsotaan, että verkkokauppapaikkojen tarjoajilla on tärkeä rooli välittäessään lelujen myyntiä tai myynninedistämistä kauppiaiden ja kuluttajien välillä.

Mainos

Siksi lelut, jotka eivät täytä leluturvallisuusmääräyksiä, katsotaan digitaalipalvelulain (DSA) tarkoittamaksi laittomaksi sisällöksi. Neuvotteluvaltuutuksessa asetetaan myös lelukohtaisia ​​velvoitteita verkkokauppapaikkojen tarjoajille nykyisen oikeudellisen kehyksen (kuten DSA ja GPSR) edellyttämien velvoitteiden lisäksi. Se edellyttää esimerkiksi, että verkkokauppapaikkojen käyttöliittymät suunnitellaan ja järjestetään siten, että talouden toimijat voivat näyttää CE-merkinnän, kuluttajalle tarvittavat varoitukset ennen ostoa sekä verkkolinkin tai tietovälineen (eli QR- tai viivakoodin) joka tarjoaa linkin digitaaliseen tuotepassiin. Neuvotteluvaltuutus mukauttaa edelleen digitaalista tuotepassia koskevat määräykset kestävien tuotteiden ekosuunnittelua koskevan asetuksen (ESPR) kanssa.

Neuvoston kannassa otetaan käyttöön "digitaalisen tuotteen passin" määritelmä sen selventämiseksi, mitä tietoja digitaalisten tuotteiden passeissa on oltava, ja tietovälineen tekniset ominaisuudet. Lelujen digitaaliseen tuotepassiin liittyvien teknisten vaatimusten laajuus määritellään komission hyväksymillä täytäntöönpanosäädöksillä.

Neuvoston kannassa täsmennetään myös varoitusilmoitusten vähimmäiskokoa, näkyvyyttä ja luettavuutta koskevia vaatimuksia, jotta ne ovat visuaalisesti yleisön saatavilla. Neuvoston kannassa mukautetaan lelujen turvallisuusasetus kemiallisten tuotteiden luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan asetuksen (CLP) kanssa. Tätä varten siinä rajoitetaan yleinen kielto, joka koskee syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltujen aineiden (CMR-aineiden) esiintymistä leluissa, koskemaan niitä, jotka on luokiteltu yhdenmukaisesti.

Lisäksi siinä kielletään tietyt ihoa herkistävät aineet (kemialliset aineet, jotka aiheuttavat allergisen reaktion ihokosketuksen jälkeen), kielletään lelut, joilla on biosiditoiminto, sekä kielto käsitellä leluja biosidivalmisteilla (leluja lukuun ottamatta). jotka on tarkoitettu sijoitettavaksi pysyvästi ulos). Biosidituotteet ovat aineita, mukaan lukien säilöntäaineet, hyönteismyrkyt, desinfiointiaineet ja torjunta-aineet, joita käytetään haitallisten organismien torjuntaan. Tietyt säilöntäaineet ovat sallittuja joissakin lelumateriaaleissa. Lopuksi allergeenisten tuoksujen osalta neuvotteluvaltuuksissa ajantasaistetaan niiden käyttöä leluissa koskevat erityissäännöt (mukaan lukien hajusteiden tarkoituksellisen käytön kielto leluissa) sekä tiettyjen allergiaa aiheuttavien hajusteiden merkinnät.

Tänään sovittu yleinen lähestymistapa vahvistaa neuvoston neuvotteluaseman. Se antaa neuvoston puheenjohtajavaltiolle valtuudet käydä neuvotteluja Euroopan parlamentin kanssa, ja neuvottelut alkavat heti, kun uusi parlamentti hyväksyy kantansa.  

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa