Liity verkostomme!

Talous

EIP hyväksyy 4.1 miljardin euron rahoituksen uusiutuvalle energialle, puhtaalle liikenteelle, COVID-elvytykselle, sosiaaliselle asumiselle ja koulutukselle

Julkaistu

on

Euroopan investointipankki (EIP) on hyväksynyt 4.1 miljardia euroa uutta rahoitusta uusiutuvien energialähteiden investointien nopeuttamiseksi, COVID-19-talouden sietokyvyn tukemiseksi tukemalla yksityisen sektorin investointeja, parantamalla kestävää liikennettä sekä parantamalla kouluja ja sosiaalisia asuntoja.

"Tänään hyväksytyt hankkeet korostavat EIP: n sitoutumista kaikkialla Euroopassa ja ympäri maailmaa vapauttamaan yksityiset ja julkiset investoinnit, jotka vastaavat paikallisiin prioriteetteihin ja maailmanlaajuisiin haasteisiin. Huomenna ajantasaistan EIP: n pääjohtajat, EU: n talous- ja talousministerit EU: n pankin nopeasta vastauksesta COVID-19-pandemian aiheuttamiin haasteisiin ja vahvaan ja kasvavaan tukemme vihreään siirtymään ja ilmastotoimiin ympäri maailmaa ", sanoi Euroopan investointipankki Presidentti Werner Hoyer.

Videoneuvottelun kautta kokoontunut EIP: n hallitus hyväksyi uuden rahoituksen, jolla tuetaan merkittäviä investointeja kaikkialla Euroopassa ja muualla maailmassa.

1.4 miljardia euroa uusiutuvaan energiaan

EIP hyväksyi uuden tuen laajamittaiseen aurinkoenergiantuotantoon Espanjassa, pienimuotoisiin uusiutuvien energialähteiden hankkeisiin Saksassa, Itävallan yritysten investointeihin puhtaaseen energiaan ja energiatehokkuuteen sekä geotermiseen voimaan Itä-Afrikassa.

Hallitus hyväksyi myös rahoituksen ja teknisen tuen kestävän ja luotettavan energiahuollon lisäämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi kouluissa, sairaaloissa ja yrityksissä kaikkialla Afrikassa.

1.2 miljardia euroa pandemian elpymisen ja yritysten TKI: n vahvistamiseen

Paikalliset pankkikumppanit tarjoavat EIP: n sopimaa yritysrahoitusta auttaakseen COVID-19-pandemian eniten kärsimiä italialaisia, espanjalaisia ​​ja portugalilaisia ​​yrityksiä sijoittamaan, laajentamaan ja mukauttamaan toimintaansa näinä haastavina aikoina.

EIP myöntää myös suoraa rahoitusta farmaseuttisen tutkimuksen ja kehityksen laajentamiseksi sydän- ja hengitystiesairauksien sekä diabeteksen hoidon parantamiseksi.

Uusi EIP-rahoitus auttaa vahvistamaan tukea sosiaalisille vaikutuksille ja kestäville investoinneille Alankomaiden yrityksissä.

EIP suostui tukemaan kokeneen kehitysrahoituskumppanin tekemiä uusia vaikuttavia pääomasijoituksia tukemaan maaseudun mikrorahoituslaitoksia, jotka työskentelevät pienituloisten pienviljelijöiden kanssa kaikkialla Afrikassa ja jotka pyrkivät ratkaisemaan rahoituksen rajallisen saatavuuden haurailla alueilla, tukemaan maaseudun kehittämistä ja vähentämään köyhyys.

946 miljoonaa euroa rautatieliikenteen ja meriliikenneyhteyksien muuttamiseen

Espanjan ja Portugalin suurimman yksityisen rautateiden tavaraliikenteen harjoittajan tarjoamat logistiikkapalvelut, jotka mahdollistavat tehokkaan vaihtoehdon tieliikenteelle, muutetaan hankkimalla uusi EIP: n hyväksymä intermodaalinen liikkuva kalusto ja veturit.

EIP hyväksyi myös tuen uusille vety- ja akkukäyttöisille junille Berliinissä ja Brandenburgissa sekä ruuhkien vähentämiseksi Puolan Baltian satamassa Szczecinissä.

Romanian matkustaja- ja tavaraliikenne, joka yhdistää Unkarin Mustanmeren satamiin, hyötyy myös Arad-Sighisoaran rautatieyhteyden parantamisesta, jotta mahdollistetaan nopeampi nopeus ja tehokkaampi merkinanto EIP: n tukemana aiemmin sovitun infrastruktuuri-investointihankkeen puitteissa.

306 miljoonaa euroa koulutukseen, terveydenhuoltoon ja sosiaaliseen asumiseen

EU-pankki sopi rahoituksesta Elsassissa uusien keskiasteen koulujen rakentamisen tukemiseksi ja nykyisten tilojen parantamiseksi ja laajentamiseksi sekä Alankomaiden alueellisen terveydenhuollon tarjoaman akuutti- ja pitkäaikaishoidon sekä avohoitopalvelujen parantamiseksi.

EIP tukee myös uutta aloitetta kohtuuhintaisten sosiaalisten asuntojen tarjonnan lisäämiseksi asunto-osuuskunnille ja kunnille useissa paikoissa Puolassa.

EIP: n hallintoneuvoston vuosikokous

EIP: n osakkeenomistajia edustavat Euroopan investointipankin pääjohtajat, Euroopan unionin rahoitus- ja valtiovarainministerit tapasivat Luxemburgissa vuosikokouksessaan 18. kesäkuuta.

Katsaus hyväksymien hankkeiden EIP: n hallintoneuvosto

Tiedot Euroopan takuurahasto

Euroalue

Suurin osa EU: n kansalaisista kannattaa euroa, ja romanialaiset ovat innokkaimpia

Julkaistu

on

Kolme neljästä romanialaisesta kannattaa eurovaluutta. Tutkimuksen teki Flash Eurobarometri totesi romanialaisten tukevan ylivoimaisesti eurovaluutan, kirjoittaa Cristian Gherasim, Bukarestin kirjeenvaihtaja.

Tutkimus tehtiin seitsemässä EU: n jäsenvaltiossa, jotka eivät ole vielä liittyneet euroalueeseen: Bulgaria, Tšekki, Kroatia, Unkari, Puola, Romania ja Ruotsi.

Kaiken kaikkiaan 57% vastaajista kannattaa euron käyttöönottoa omassa maassaan.

Tutkimuksen taustalla toiminut Euroopan komissio sanoi lehdistötiedotteessa, että suurin osa kyselyyn osallistuneista EU: n kansalaisista (60%) uskoo, että euroon siirtymisellä on ollut myönteisiä seurauksia maille, jotka jo käyttävät sitä. 52% uskoo, että yleensä euron käyttöönotolla on myönteisiä seurauksia maalleen, ja 55% sanoo, että euron käyttöönotolla olisi myönteisiä vaikutuksia myös itseensä.

Silti ”niiden vastaajien osuus, jotka ajattelevat maansa olevan valmiita ottamaan euron käyttöön, on edelleen pieni kaikissa tutkituissa maissa. Noin kolmasosa Kroatian vastaajista kokee maansa olevan valmis (34%), kun taas Puolassa olevat uskovat vähiten todennäköisesti maansa olevan valmis ottamaan euron käyttöön (18%) ", tutkimuksessa mainitaan.

Romanialaiset ovat johtaneet yleisesti myönteisen mielipiteen suhteen euroalueesta. Siten eniten positiivisia mielipiteitä saaneista vastaajista rekisteröitiin Romaniassa (75% valuutan puolesta) ja Unkarissa (69%).

Kaikissa tutkimukseen osallistuneissa jäsenvaltioissa, Tsekin tasavaltaa lukuun ottamatta, euron käyttöönottoa kannattavien lukumäärä on kasvanut vuoteen 2020 verrattuna. Eniten suotuisuutta on havaittu Romaniassa (63 prosentista 75 prosenttiin) ja Ruotsiin (35 prosentista 43 prosenttiin).

Tutkimuksessa yksilöidään vastaajien joukossa joitain mahdollisia haittoja euroon siirtymisessä. Yli kuusi kymmenestä haastatellusta ajattelee, että euron käyttöönotto nostaa hintoja, ja tämä on enemmistön kanta kaikissa maissa Unkaria lukuun ottamatta. Suurimmat osuudet havaitaan Tšekissä (77%), Kroatiassa (71%), Bulgariassa (69%) ja Puolassa (66%).

Lisäksi seitsemän kymmenestä on samaa mieltä siitä, että he ovat huolissaan väärinkäytöksestä hinnan asettamisessa siirtymävaiheen aikana, ja tämä on enemmistön mielipide kaikissa tutkituissa maissa, vaihtelevat Ruotsin 53 prosentista Kroatian 82 prosenttiin.

Vaikka sävy on optimistinen, ja melkein kaikki kysytyt sanovat, että he onnistuvat henkilökohtaisesti sopeutumaan kansallisen valuutan korvaamiseen eurolla, on joitain, jotka mainitsivat, että euron käyttöönotto merkitsee kansallisen talouspolitiikan hallinnan menettämistä. Ruotsissa olevat vastaajat suostuvat todennäköisimmin tähän mahdollisuuteen (67%), kun taas yllättäen Unkarin vastaajat ovat vähiten todennäköisiä (24%).

Yleinen käsitys on, että suurin osa haastatelluista ei pelkästään tue euroa ja uskoo, että se hyödyttäisi maitaan, mutta että euroon siirtyminen ei missään tapauksessa merkitse sitä, että heidän maansa menettäisi osan identiteetistään.

Continue Reading

Euroopan komissio

Sisämarkkinat: uudet säännöt turvallisten ja vaatimusten mukaisten tuotteiden varmistamiseksi EU: n markkinoilla

Julkaistu

on

Tästä päivästä lähtien EU Markkinavalvonta- ja vaatimustenmukaisuusasetus tulee täysin sovellettavissa. Uusien sääntöjen tarkoituksena on varmistaa, että EU: n markkinoille saatetut tuotteet ovat asiaa koskevan EU: n lainsäädännön ja kansanterveyttä ja turvallisuutta koskevien vaatimusten mukaisia. Lainsäädäntö on avain hyvin toimivien sisämarkkinoiden varmistamiseen ja auttaa luomaan paremman rakenteen EU: n markkinoilla vaihdettujen tuotteiden tarkastuksille parantamalla kansallisten viranomaisten ja tullivirkailijoiden välistä yhteistyötä.  

Sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton sanoi: "Verkko-ostosten kasvaessa ja toimitusketjujen monimutkaisuuden myötä on välttämätöntä varmistaa, että kaikki sisämarkkinoidemme tuotteet ovat turvallisia ja EU-lainsäädännön mukaisia. Tämä asetus auttaa suojelemaan kuluttajia ja yrityksiä vaarallisilta tuotteilta ja parantamaan kansallisten viranomaisten ja tullivirkailijoiden yhteistyötä estääkseen näiden pääsyn sisämarkkinoille. "

Asetusta, jonka komissio ehdotti kesäkuussa 2019, sovelletaan nyt laajaan tuotevalikoimaan, johon kuuluu 73 EU-lainsäädäntöä, leluista, elektroniikasta autoihin. Jotta yritykset voisivat paremmin noudattaa näitä sääntöjä, asetus auttaa tarjoamaan yrityksille maksutta tuotesääntöjä koskevia tietoja Sinun Eurooppasi-portaali että tuotteen yhteyspisteet. Uudet säännöt tarkentavat myös paremmin markkinavalvontaviranomaisten toimivaltuuksia antamalla niille valtuudet suorittaa paikalla tehtäviä tarkastuksia ja toteuttaa tuotteiden salaista ostamista. markkinavalvonnan nykyaikainen kehys auttaa myös vastaamaan sähköisen kaupankäynnin ja uusien toimitusketjujen kasvaviin haasteisiin varmistamalla, että tietyt tuoteryhmät voidaan saattaa EU: n markkinoille vain, jos taloudellinen toimija on läsnä EU: ssa viranomaisten neuvottelukumppanina. Auttaakseen yrityksiä sopeutumaan näihin vaatimuksiin komissio on jo julkaissut erityisohjelman suuntaviivat maaliskuussa 2021. Lisäksi asetus auttaa myös vahvistamaan lainvalvontaviranomaisten ja erityisesti tulliviranomaisten välistä yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa EU: n markkinoille sen rajoilla tulevien tuotteiden tehokkaampi valvonta. Markkinavalvontaviranomaisten, komission ja sidosryhmien välisen yhteistyön parantamisen perusta luotiin perustamalla YTK Euroopan tuotteiden vaatimustenmukaisuusverkko aiemmin tämän vuoden tammikuussa. Lisätietoja markkinavalvonnasta, tätä.

Continue Reading

Digitaalinen talous

Digitaalinen euro: Komissio on tyytyväinen digitaalisen euro-hankkeen käynnistämiseen EKP: ssä

Julkaistu

on

Komissio on tyytyväinen Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston päätökseen käynnistää digitaalinen euro -hanke ja aloittaa sen tutkintavaihe. Tässä vaiheessa tarkastellaan erilaisia ​​suunnitteluvaihtoehtoja, käyttäjien vaatimuksia ja sitä, kuinka rahoituksen välittäjät voisivat tarjota palveluja digitaalisen euron pohjalta. Digitaalinen euro, keskuspankkirahan digitaalinen muoto, tarjoaisi enemmän valinnanvaraa kuluttajille ja yrityksille tilanteissa, joissa fyysistä käteistä ei voida käyttää. Se tukisi hyvin integroitua maksualaa vastaamaan uusiin maksutarpeisiin Euroopassa.

Kun otetaan huomioon digitalisaatio, nopeat muutokset maksukehyksessä ja salausvarojen syntyminen, digitaalinen euro täydentäisi käteistä, jonka pitäisi edelleen olla laajalti saatavilla ja käytettävissä. Se tukisi useita komission laajemmin määriteltyjä poliittisia tavoitteita digitaalinen rahoitus ja vähittäismaksustrategiat, mukaan lukien Euroopan talouden digitalisaatio, lisäävät euron kansainvälistä asemaa ja tukevat EU: n avointa strategista autonomiaa. Tammikuussa aloitetun teknisen yhteistyön perusteella EKP: n kanssa komissio jatkaa tiivistä yhteistyötä EKP: n ja EU: n toimielinten kanssa koko tutkintavaiheen ajan analysoiden ja testaamalla erilaisia ​​suunnitteluvaihtoehtoja poliittisten tavoitteiden kannalta.

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa