Liity verkostomme!

Digitaalitekniikka

EU pyrkii ottamaan maailmanlaajuista johtoasemaa tekoälyssä uuden tekoälytoimiston avulla

SHARE:

Julkaistu

on


Euroopan komissio on julkistanut tekoälytoimiston, jonka tavoitteena on mahdollistaa tekoälyn tuleva kehitys, käyttöönotto ja käyttö tavalla, joka edistää yhteiskunnallisia ja taloudellisia etuja ja innovaatioita sekä vähentää riskejä. Virastolla tulee olemaan keskeinen rooli tekoälylain toimeenpanossa erityisesti yleiskäyttöisten tekoälymallien osalta. Se pyrkii myös edistämään tutkimusta ja innovaatioita luotettavan tekoälyn alalla ja asettamaan EU:n johtajaksi kansainvälisissä keskusteluissa.

AI-toimisto koostuu:

  • Sääntely- ja vaatimustenmukaisuusyksikkö koordinoimaan sääntelyä ja helpottamaan tekoälylain yhtenäistä soveltamista ja täytäntöönpanoa kaikkialla unionissa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Yksikkö osallistuu mahdollisten rikkomusten tutkimiseen ja seuraamusten hallinnointiin.
  • Tekoälyturvallisuusyksikkö, joka keskittyy erittäin suorituskykyisten yleiskäyttöisten mallien systeemisten riskien tunnistamiseen, mahdollisiin lieventämistoimenpiteisiin sekä lähestymistapojen arviointiin ja testaamiseen.
  • Tekoäly- ja robotiikkayksikön huippuosaaminen, joka tukee ja rahoittaa tutkimusta ja kehitystä huippuosaamisen ekosysteemin edistämiseksi, koordinoi GenAI4EU-aloitetta, stimuloi mallien kehitystä ja niiden integrointia innovatiivisiin sovelluksiin.
  • AI for Societal Good -yksikkö, jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa tekoälytoimiston kansainvälistä sitoutumista tekoälyyn hyvään, kuten säämallinnukseen, syöpädiagnooseihin ja digitaalisten kaksosten jälleenrakennukseen.
  • Tekoälyn innovaatio- ja politiikan koordinointiyksikkö, joka valvoo EU:n tekoälystrategian täytäntöönpanoa, seuraa trendejä ja investointeja, edistää tekoälyn käyttöönottoa eurooppalaisten digitaalisten innovaatiokeskusten verkoston ja tekoälytehtaiden kautta sekä edistää innovatiivista ekosysteemiä tukemalla säännösten mukaiset hiekkalaatikot ja tosielämän testaus.

Tekoälytoimistoa johtaa tekoälytoimiston johtaja, ja se työskentelee johtavan tieteellisen neuvonantajan ohjauksessa varmistaakseen tieteellisen huippuosaamisen mallien ja innovatiivisten lähestymistapojen arvioinnissa sekä kansainvälisten asioiden neuvonantajan, joka seuraa sitoutumistamme työhön. tiiviisti kansainvälisten kumppaneiden kanssa luotettavan tekoälyn parissa.

Tekoälytoimisto työllistää yli 140 henkilöä tehtäviensä suorittamiseen. Henkilökuntaan tulee teknologiaasiantuntijoita, hallintoavustajia, lakimiehiä, politiikan asiantuntijoita ja ekonomisteja.

Toimisto varmistaa tekoälylain johdonmukaisen täytäntöönpanon tukemalla jäsenvaltioiden hallintoelimiä. Tekoälytoimisto panee myös suoraan täytäntöön yleiskäyttöisiä tekoälymalleja koskevat säännöt. Tekoälytoimisto koordinoi yhteistyössä tekoälykehittäjien, tiedeyhteisön ja muiden sidosryhmien kanssa uusimpien käytännesääntöjen laatimista, suorittaa yleiskäyttöisten tekoälymallien testausta ja arviointia, pyytää tietoja ja soveltaa seuraamuksia. , tarvittaessa.

Tietoihin perustuvan päätöksenteon varmistamiseksi tekoälytoimisto tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden ja laajemman asiantuntijayhteisön kanssa erityisten foorumien ja asiantuntijaryhmien kautta. Tekoälytoimisto tekee EU:n tasolla tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden edustajista koostuvan Euroopan tekoälylautakunnan kanssa. Riippumattomien asiantuntijoiden tiedepaneeli varmistaa vahvan yhteyden tiedeyhteisöön, ja lisäasiantuntemus kerätään neuvoa-antavaan foorumiin, joka edustaa tasapainoista valikoimaa sidosryhmiä, mukaan lukien teollisuus, startup-yritykset ja pk-yritykset, tiedemaailma, ajatushautomot ja kansalaisyhteiskunta.

Tekoälytoimisto edistää innovatiivisen EU-ekosysteemin luomista luotettavalle tekoälylle. Se edistää tätä antamalla neuvoja parhaista käytännöistä ja mahdollistamalla pääsyn tekoälyn hiekkalaatikoihin, tosielämän testaukseen ja muihin tekoälyn käyttöönoton eurooppalaisiin tukirakenteisiin, kuten tekoälyn testaus- ja kokeilupalveluihin, eurooppalaisiin digitaalisiin innovaatiokeskuksiin ja tekoälyyn. Tehtaat. Se tukee tutkimus- ja innovaatiotoimintaa tekoälyn ja robotiikan alalla ja toteuttaa aloitteita, kuten GenAI4EU, varmistaakseen, että Euroopassa valmistetut ja EU:n supertietokoneiden avulla koulutetut yleiskäyttöiset tekoälymallit hienosäädetään ja integroidaan uusiin sovelluksiin kaikkialla taloudessa. , kannustaa investointeja.

Mainos

Tekoälytoimiston odotetaan myös varmistavan strategisen, johdonmukaisen ja tehokkaan eurooppalaisen lähestymistavan tekoälyyn kansainvälisellä tasolla, ja siitä tulee maailmanlaajuinen vertailukohta.

Organisaatiomuutokset astuvat voimaan 16. kesäkuuta. Tekoälylautakunnan ensimmäinen kokous pidetään kesäkuun loppuun mennessä. Tekoälytoimisto valmistelee ohjeistusta tekoälyjärjestelmän määrittelystä ja kielloista, jotka molemmat otetaan käyttöön kuusi kuukautta tekoälylain voimaantulon jälkeen heinäkuun 2024 loppuun mennessä. Toimisto valmistautuu myös koordinoimaan yleiskäyttöisten tekoälymallien velvoitteita koskevien käytännesääntöjen laatiminen yhdeksän kuukauden kuluttua voimaantulosta.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa