Liity verkostomme!

Digitaalitekniikka

Euroopan johtajuuden vahvistaminen tekoälyn alalla

SHARE:

Julkaistu

on

Eurooppa-neuvosto on päässyt poliittiseen yhteisymmärrykseen asetuksesta, jolla laajennetaan European High Performing Computer Joint Undertakingin (EuroHPC) tavoitteita. Tavoitteena on vahvistaa Euroopan johtajuutta tekoälyn (AI) alalla. Asetuksella lisätään yhteisyritykselle lisätavoite: tekoälytehtaiden kehittäminen ja toiminta tukemaan tekoälyekosysteemiä unionissa.

AI Factories ovat kokonaisuuksia, jotka tarjoavat tekoälyn superlaskentapalveluinfrastruktuuria. Asetus tuo myös unionin superlaskentakapasiteetin innovatiivisten eurooppalaisten startup-yritysten saataville mallien kouluttamiseksi.

Yhtenäisyys on Euroopan vahvuus, ja yhdessä olemme saavuttaneet suuria tavoitteita. Olemme nähneet tämän maailmanluokan supertietokoneidemme kehittämisessä, ja nyt haluamme tehostaa näiden tehokkaiden koneiden tuloksia luotettavan tekoälyn avulla. Poliittisen yhteisymmärryksemme päätavoitteena on käynnistää tekoälyn start-up-yrityksemme tämän ratkaisevan teknologian ensimmäiselle osa-alueelle, tukea erittäin kilpailukykyistä ja innovatiivista tekoälyekosysteemiä ja vahvistaa EU:n teknologista autonomiaa.
Willy Borsus, Vallonian varapresidentti, talous-, tutkimus- ja innovaatio-, digitaali-, maatalous-, kaupunkisuunnittelu- ja aluesuunnitteluministeri

Komission ehdottama muutos laajentaa sen asetuksen soveltamisalaa, jossa asetetaan tavoitteet EuroHPC-yhteisyritykselle, joka on vuonna 2018 luotu rakenne, joka on suunnannäyttäjä eurooppalaisessa superlaskentaan. Tällä hetkellä EuroHPC-yhteisyritys on hankkinut yhdeksän supertietokonetta, jotka sijaitsevat eri puolilla Eurooppaa. 

Komission ehdotus perustuu nykyisen yhteisyrityksen työhön sisällyttämällä siihen tekoälytehtaita. Näiden yksiköiden tulisi tarjota tekoälyn superlaskentapalveluita infrastruktuurilla, joka koostuu muun muassa tekoäly-supertietokoneesta, siihen liittyvästä datakeskuksesta ja tekoälyyn suuntautuneista superlaskentapalveluista, jotka asetetaan innovatiivisten eurooppalaisten startup-yritysten saataville. kouluttaakseen mallejaan.

Neuvosto tukee ehdotuksen päätavoitteita, mutta tekee useita tarkistuksia. Neuvoston sopimuksella varmistetaan erityisesti, että tekoälytehtaiden kattamat toiminnot tarjoavat oikeudenmukaiset pääsymahdollisuudet tekoälylle optimoiduille supertietokoneille ja avaavat ne suuremmalle määrälle julkisia ja yksityisiä käyttäjiä. Asetuksessa mainitaan nimenomaisesti aloittelevat yritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset mahdollisina tekoäly-supertietokoneiden edunsaajina. He voivat käyttää yhden luukun palvelua, jonka kukin isännöintiyksikkö luo helpottaakseen pääsyä tukipalveluihinsa.

Mainos

Neuvoston kannassa kehotetaan EuroHPC:n hallintoneuvostoa määrittelemään erityiset pääsyehdot tekoäly-supertietokoneille, mukaan lukien uusien yritysten ja pk-yritysten käyttöoikeus. Tänään saavutetun poliittisen sopimuksen mukaisesti isännöintiyritykset voivat saada unionin rahoitustukea, joka kattaa jopa 50 prosenttia tekoäly-supertietokoneiden hankintakustannuksista ja enintään 50 prosenttia niiden käyttökustannuksista (mukaan lukien tekoälyyn suuntautuneiden superlaskentapalveluiden kustannukset). ). Tekoälyoptimoitujen supertietokoneiden omistusoikeus voidaan siirtää isännöitsijöille viiden vuoden kuluttua siitä, kun kone on läpäissyt hyväksymistestin.

Lopuksi asetuksessa todetaan, että tekoäly-supertietokoneita tulisi ensisijaisesti käyttää laajamittaisten yleiskäyttöisten tekoälykoulutusmallien ja uusien tekoälysovellusten kehittämiseen, testaamiseen, arvioimiseen ja validointiin sekä tekoälyratkaisujen edelleen kehittämiseen Uni The EuroHPC:ssä. Yhteisyritys koordinoi jäsentensä ponnisteluja tehdäkseen Euroopasta maailman johtavan aseman supertietokoneiden alalla. EuroHPC-yhteisyrityksen päätavoitteena on kehittää, ottaa käyttöön, laajentaa ja ylläpitää EU:n superlaskenta-, kvanttilaskenta- ja datainfrastruktuuriekosysteemiä; tukea supertietokonejärjestelmien komponenttien, teknologioiden ja tietämyksen kehittämistä; laajentaa tämän supertietokoneinfrastruktuurin käyttöä; ja tuetaan keskeisten HPC-taitojen kehittämistä Euroopan tieteelle ja teollisuudelle. 

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa