Liity verkostomme!

Digitaalinen yhteiskunta

Komissio esittelee uusia aloitteita, jotka luovat pohjan liitettävyysalan muutokselle EU:ssa

SHARE:

Julkaistu

on

Komissio on esittänyt joukon toimia, joiden tarkoituksena on tuoda Gigabit-yhteydet kaikkien kansalaisten ja yritysten saataville kaikkialla EU:ssa vuoteen 2030 mennessä EU:n tavoitteiden mukaisesti. Euroopan digitaalinen vuosikymmenja mahdollistaa yhteyksien muutoksen EU:ssa.

Tämän päivän yhteyksiä koskevat aloitteet koostuvat seuraavista:

  • Ensinnäkin komissio on hyväksynyt a ehdotus gigabitin infrastruktuurilakiksi, asetus, jossa esitetään uusia sääntöjä Gigabit-verkkojen nopeamman, halvemman ja tehokkaamman käyttöönoton mahdollistamiseksi kaikkialla EU:ssa.
  • Toiseksi se on julkaissut a luonnos Gigabitin suositus, jonka tarkoituksena on antaa kansallisille sääntelyviranomaisille ohjeita huomattavan markkinavoiman omaavien operaattoreiden televerkkoihin pääsyn edellytyksistä, jotta voidaan kannustaa vanhojen teknologioiden nopeampaa lopettamista ja gigabitin verkkojen nopeutettua käyttöönottoa.
  • Kolmanneksi komissio on käynnistänyt tutkiva Yhteysalan ja sen infrastruktuurin tulevaisuutta koskeva kuuleminen, kerätä näkemyksiä siitä, kuinka yhteyksien ja teknologisen kehityksen kasvavat vaatimukset voivat vaikuttaa tulevaan kehitykseen ja tarpeisiin.

Gigabitin infrastruktuurilaki

Edistyneen digitaalitekniikan yleistymisen vuoksi tarvitaan kiireellisesti lisää kaistanleveyttä ja nopeampia nopeuksia, jotta kansalaisille, yrityksille ja keskeisille julkisille sektoreille voidaan tarjota älykkäämpiä, joustavampia ja innovatiivisempia palveluja, jotka perustuvat teknologioiden, kuten esim. pilvi, tekoäly (AI), datatilat, virtuaalitodellisuus ja metaversumi ja joissa Euroopan kansalaiset nauttivat digitaalisista oikeuksistaan. Tässä asiayhteydessä, Gigabit Infrastructure Act -laki vastaa nopeampien, luotettavampien ja dataintensiivisten yhteyksien kasvavaan kysyntään. Se korvaa laajakaistakustannusten vähentämistä koskevan direktiivin (2014).

Gigabit Infrastructure Act -lain tavoitteena on voittaa kehittyneitä Gigabit-verkkoja tukevan taustalla olevan fyysisen infrastruktuurin hidas ja kallis käyttöönotto. Se vähentää "byrokratiaa" ja gigabitin verkkojen käyttöönotosta aiheutuvia kustannuksia ja hallinnollista taakkaa. Se muun muassa yksinkertaistaa ja digitalisoi lupamenettelyjä. Uusi asetus tehostaa myös rakennustöiden koordinointia verkko-operaattoreiden välillä taustalla olevan fyysisen infrastruktuurin, kuten putkien ja mastojen, käyttöönottamiseksi ja varmistaa, että asiaankuuluvat toimijat pääsevät siihen. Tällaiset työt muodostavat jopa 70 prosenttia verkon käyttöönottokustannuksista. Lisäksi kaikki uudet tai perusteellisesti remontoidut rakennukset on perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta varustettava kuitukaapelilla, jotta kansalaiset voivat nauttia nopeimmista yhteyspalveluista. Uusien sääntöjen ansiosta operaattorit voivat ottaa verkkoja käyttöön nopeasti yksinkertaistettujen, digitalisoitujen ja halvempien menettelyjen avulla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston tehtävänä on nyt tarkastella asetusehdotusta. Kun lainsäätäjät hyväksyvät komission ehdotuksen, uusia sääntöjä sovelletaan suoraan kaikissa jäsenvaltioissa.

Gigabitin suositus

Gigabitin suositusluonnos keskittyy ohjeiden antaminen kansallisille sääntelyviranomaisille niiden operaattoreiden verkkoihin pääsyn edellytyksistä, joilla on merkittävä markkinavoima. Suositusluonnoksen tavoitteena on varmistaa, että kaikki operaattorit voivat tarvittaessa käyttää tällaista olemassa olevaa verkkoinfrastruktuuria. Tällä tavoin se voi varmistaa riittävän sääntely-ympäristön, kannustaa vanhojen teknologioiden poistamista käytöstä ilman aiheetonta viivytystä eli 2–3 vuoden kuluessa ja edistää Gigabit-verkkojen nopeaa käyttöönottoa esimerkiksi edistämällä säänneltyjen verkkojen hinnoittelun joustavuutta, mahdollistaen samalla kestävän kilpailun. Toimenpiteillä edistetään myös sitä, että kuluttajat hyötyvät sähköisen viestinnän yhtenäismarkkinoiden eduista Euroopassa – parempia palveluita korkealaatuisten verkkojen kautta kohtuuhintaan.

Suositusluonnos on lähetetty Body of European Regulators (BEREC) -neuvotteluja varten, ja sen kesto on kaksi kuukautta. Otettuaan huomioon BERECin lausunnon komissio antaa lopullisen suosituksensa. Gigabit Recommendation korvaa pääsysuositukset, jotka koostuvat Seuraavan sukupolven pääsysuositus (2010) ja Syrjimättömyys- ja kustannuslaskentamenetelmiä koskeva suositus (2013).

Mainos

Neuvottelut telealan tulevaisuudesta

Komissio on käynnistänyt laajan alustavan kuulemisen liitettävyysalan ja sen infrastruktuurin tulevaisuudesta. Tavoitteena on kerätä näkemyksiä muuttuvasta teknologia- ja markkinamaisemasta ja siitä, miten se voi vaikuttaa sähköisen viestinnän toimialaan.

Siinä pyritään erityisesti yksilöimään infrastruktuurityypit, joita Eurooppa tarvitsee pysyäkseen muuttavan teknologisen kehityksen edellä ja johtaakseen digitaalista muutosta tulevina vuosina. Kuulemisessa etsitään myös sidosryhmien näkemyksiä siitä, miten voidaan varmistaa, että tällaisen infrastruktuurin käyttöön ottamiseksi tarvittavat investoinnit saadaan ajoissa käyttöön kaikkialla unionissa. Tässä yhteydessä valmisteleva kuuleminen on osa avointa vuoropuhelua kaikkien sidosryhmien kanssa siitä, onko kaikkien digitaalisesta muutoksesta hyötyvien toimijoiden potentiaalista tarvetta osallistua oikeudenmukaisesti liitettävyysinfrastruktuuriin tehtäviin investointeihin. Tämä on monimutkainen kysymys, joka edellyttää taustalla olevien tosiasioiden ja lukujen kattavaa analyysiä ennen kuin päätetään lisätoimien tarpeesta. Komissio on vahvasti sitoutunut suojelemaan neutraalia ja avointa Internetiä.

Lopuksi kuuleminen kattaa kysymyksen siitä, miten voidaan varmistaa yhteyksien kohtuuhintaisuus kuluttajille ja kuinka edetä kohti yhtenäisempiä yhteysalan sisämarkkinoita.

Kaikkia kiinnostuneita organisaatioita, yrityksiä ja kansalaisia ​​pyydetään täyttämään kysely 12 viikon kuluessa. Raportin jättämisen määräaika on 19. toukokuuta 2023. Komissio raportoi tuloksista. Kuulemisen tulosten perusteella se harkitsee sopivimpia toimia sähköisen viestinnän alan tulevaisuuden kannalta.

Tausta

EU on ryhtynyt toimiin useilla aloilla parantaakseen yhteyksiä, mikä tuo merkittäviä sosioekonomisia etuja, edistää työllisyyttä ja kasvua sekä innovatiivisten tuotteiden, palvelujen ja sovellusten kehittämistä kansalaisille ja yrityksille kaikkialla EU:ssa. Se on laittanut an loppuun asti Roaming maksut kaikkialla EU:ssa ja on käynnistänyt WiFi4EU-aloite joka rahoitti ilmaisten Wi-Fi-hotspottien perustamisen paikallisiin yhteisöihin.

EU tarjoaa myös rahoitusta, kehittää teknistä ohjausta ja kokoaa yhteen asiantuntijoita tukemaan julkishallintoa ja yrityksiä. parantaa verkon kattavuutta ja ottaa käyttöön 5G verkot kaikkialla Euroopassa. Komissio hyväksytty tarkistettuna Valtiontukia koskevat suuntaviivat laajakaistaverkkoja vartenSe on käynnistänyt merkittävän tutkimushankkeen 6G-verkkojen kehittämiseksi.Smart Networks and Services -yhteisyritysg' strategian ja työkalujen määrittelemiseksi kehittää teknologiakapasiteettia 6G-järjestelmille.

Kunnianhimo Digitaalinen vuosikymmen on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki eurooppalaiset kotitaloudet ovat Gigabit-verkon kattamia ja kaikki asutut alueet ovat vähintään 5G-suorituskykyisten verkkojen kattamia.

- EU televiestintämarkkinoiden investointimyönteistä sääntelykehystä, erityisestiEuroopan sähköisen viestinnän säännöstö, The 2020 Relevant Markets -suositus jaYhteystyökalut.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia: Komissio esittelee uusia aloitteita, jotka luovat pohjan liitettävyysalan muutokselle EU:ssa

Faktalehti: Gigabit Connectivity  

Gigabitin infrastruktuurilaki

Gigabitin suositus

kuuleminen

Gigabittiyhteys

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa