Liity verkostomme!

Digitaalinen talous

Facebook whistleblower hahmottelee kolme aluetta, joilla Euroopan parlamentin jäsenten tulisi muokata digitaalipalvelulakia

SHARE:

Julkaistu

on

Mepit tapasivat ilmiantajan ja entisen Facebook-työntekijän Frances Haugenin (8. marraskuuta). Kuuleminen tuli tärkeään aikaan, sillä paljastukset tulevat vaikuttamaan digipalvelulakiin, joka tulee pian eduskunnan hyväksymään. 

Haugen oli innostunut siitä, mitä hän kuvaili "toksiseksi Facebookiksi", joka asetti omat voittonsa turvallisuuden ja vahvistetun jakautumisen edelle. Hän suhtautui myönteisesti EU:n digitaalisiin palvelulakiin, mutta vaati varovaisuutta.

Avoimuudesta hän sanoi: ”Melkein kukaan Facebookin ulkopuolella ei tiedä, mitä Facebookin sisällä tapahtuu. Yhtiön johto pitää tärkeät tiedot yleisöltä, Yhdysvaltain hallitukselta, osakkeenomistajilta ja hallituksilta ympäri maailmaa. Toimittamani asiakirjat osoittavat, että Facebook on toistuvasti johtanut meitä harhaan siinä, mitä sen oma tutkimus paljastaa lasten turvallisuudesta. Sen rooli vihamielisten ja polarisoivien viestien levittämisessä ja paljon muuta." Haugen vaati täydellistä pääsyä tietoihin tutkimukselle ja lisää asiantuntijoita tietojen tutkimiseen. Hän sanoi, ettei liikesalaisuuksille pitäisi olla laajaa poikkeusta, muuten Facebook luokittelee kaiken liikesalaisuudeksi. 

Toiseksi Haugen kuvaili sitoutumiseen perustuvia luokittelujärjestelmiä vaarallisiksi. Hän lainaa Marc Zuckerbergin vuonna 2018 sanomaa, että se oli vaarallista, koska ihmiset vetoavat enemmän äärimmäiseen sisältöön kuin useampaan pääsisältöön, mikä antaa suuremman osan julkisesta alustasta äärimmäisimpään. 

Mainos

Kolmanneksi Haugen varoitti porsaanreikien ja vapautusten vaaroista. Hän varoitti erityisesti uutismediasisällön poikkeuksista sanomalla, että "neutraalit" säännöt tarkoittavat, että mitään ei esitetä ja mitään ei vapauteta: "Sallikaa minun olla hyvin selvä. Jokainen nykyaikainen disinformaatiokampanja hyödyntää uutismediakanavia digitaalisilla alustoilla pelaamalla järjestelmää. Jos DSA tekee alustojen laittomaksi käsitellä näitä kysymyksiä, vaaranamme heikentää lain tehokkuutta." 

Jaa tämä artikkeli:

Digitaalinen talous

Henkilökohtaiset mainokset ovat tärkeitä pk-yrityksille ja muille pienille organisaatioille

Julkaistu

on

Datan ja markkinoinnin yhdistyksenä DDMA on sitoutunut tiedon vastuulliseen käyttöön yli 15 vuoden ajan. Pyrimme jäsentemme kanssa oikeudenmukaiseen, turvalliseen ja läpinäkyvään verkkomainonnan ekosysteemiin. Kuluttajille tulee olla selvää, mitä heidän tiedoilleen tapahtuu ja miksi tiettyjä mainoksia näytetään. Organisaatioiden ei tule kerätä ja käyttää henkilötietoja, jos ne eivät pysty selittämään asiakkaalle sen syytä. Siksi suhtaudumme myönteisesti digitaalisiin palvelulakiin, joka tuo kohdistetuille verkkomainoksille läpinäkyvyysvelvoitteita. Vain lisäämällä avoimuutta voimme palauttaa kuluttajien luottamuksen, kirjoittaa Diana Janssen.

Henkilökohtaisen mainonnan kieltäminen tai rajoittaminen ei kuitenkaan ole tie eteenpäin, ja lisäksi se on haitallista pk-yrityksille, innovatiivisille yrittäjille ja muille pienille organisaatioille. Usein unohdetaan, että kielto voi koskea myös näitä pienempiä organisaatioita. He personoivat mainoksia, jotta he tavoittavat helposti nykyiset tai potentiaaliset asiakkaat, keräävät varoja ja tiedottavat heille. Tällä hetkellä ei ole realistista vaihtoehtoa. Monissa tapauksissa heidän taloudellinen kapasiteetti on rajallinen, mikä tekee verkkomainonnan tehokkuudesta elintärkeää. Pienyrittäjät pystyvät mainostamaan tehokkaasti rajoitetulla budjetilla ja voivat pysyä mukana Internetissä, jota hallitsevat suuret puolueet.

Varovaisuus on ratkaisevan tärkeää juuri siksi, että kielto saattaa koskea monia aloja ja yrittäjiä. Pienillä organisaatioilla on säilytettävä mahdollisuus tuoda tuotteensa, palvelunsa ja tietonsa kuluttajien tietoon. Elinkeinoelämän ja poliitikkojen on siis yhdessä pyrittävä kuluttajan ja yrittäjän asemaa paremmin turvaavan personoidun mainonnan käyttöön.

Jaamme Euroopan parlamentin huolen nykyisestä mainonnan ekosysteemistä. Suurten digitaalisten alustojen kautta leviävään suureen disinformaatioon on puututtava. Tämä on johtanut siihen, että Brysselissä on vaadittu kohdistetun tai personoidun mainonnan kieltämistä kokonaan. Väärän tiedon levittäminen ja osuva, personoitu mainonta ovat kuitenkin kaksi täysin eri asiaa. Hyvin toimivassa mainonnan ekosysteemissä tarvitaan personoitua sisältöä esimerkiksi käyttäytymisen ja hakuhistorian perusteella. Räätälöinti varmistaa, että näet sinulle merkityksellisen sisällön, kun ihmiset kohtaavat verkossa paljon tietoa.

Mainos

Elinkeinoelämä ja muut sektorit tekevät lujasti töitä laadukkaiden, personoitujen mainosten eteen, jotka vaativat mahdollisimman vähän henkilötietoja. Toimialajärjestönä meidän tehtävämme on levittää aktiivisesti hyviä esimerkkejä ja auttaa organisaatioita käyttämään dataa vastuullisesti, kuten teemme datan käyttöperiaatekartan ja dataetiikkaa käsittelevän työpajan kanssa. Yksityisyysystävällinen personoitu mainonta, jossa asiakas voi hallita tietojaan, on mahdollista GDPR:n tiukkojen tietojen minimoimista koskevien sääntöjen puitteissa.

Poliitikot voivat auttaa liike-elämää tiedoilla ja työkaluilla olemassa olevien sääntöjen noudattamiseen ja niiden täytäntöönpanoon. Pelkkä personoidun mainonnan kieltäminen tai rajoittaminen ei auta kuluttajaa. Se vain vaikeuttaa pienten organisaatioiden tavoittaa yleisönsä.

Diana Janssen on DDMA:n johtaja, Alankomaiden suurin tietopohjaisen markkinoinnin, palvelun ja myynnin kauppajärjestö.

Mainos

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading

Digitaalinen talous

Toimitusjohtajan yhteinen julkilausuma: "Euroopan on muutettava digitaaliset tavoitteensa konkreettisiksi teoiksi"

Julkaistu

on

Me, Euroopan johtavien televiestintäyritysten toimitusjohtajat, kehotamme EU:n päättäjiä kohdistamaan Euroopan digitaaliset tavoitteet tiiviisti tukevaan politiikkaan ja sääntelyekosysteemiin. Alamme investoi voimakkaasti tuodakseen uusia digitaalisia verkkoja kaikille eurooppalaisille: televiestintäinvestoinnit ovat nyt saavuttaneet 52.5 miljardia euroa vuodessa Euroopassa, mikä on korkein kuuteen vuoteen. Innovoimme 5G-, kuitu- ja kaapeliverkkojemme lisäksi yhteistyöhankkeilla Open-RAN-, reunapilvi- ja datapalveluissa. Toimimme päättäväisesti ilmastonmuutoksen suhteen ennakoimalla omat ilmastoneutraaliustavoitteemme, mutta myös edistämällä laajaa ICT:n käyttöönottoa: tämä voi mahdollistaa jopa 15 prosentin vähennyksen koko talouden hiilidioksidipäästöissä.

Myös Euroopan poliittiset johtajat ovat tehostaneet ponnistelujaan digitaalisen johtajuuden saavuttamiseksi. Hyväksyttyään 20 %:n määrärahat digitaaliseen siirtymiseen Euroopan elvytyssuunnitelmassa ja tukemalla tätä kunnianhimoisilla EU:n digitaalisen vuosikymmenen tavoitteilla Eurooppa on käännekohdassa. Tarvitsemme nyt konkreettisia ja välittömiä toimia tarttuaksemme tilaisuuteen ja edistääksemme teknologista innovaatiota ja osallisuutta. Euroopan globaali rooli ei voi rajoittua muiden rakentaman teknologian ostamiseen ja säätelyyn: meidän on luotava edellytykset kotimaisen digitaalisen infrastruktuurin ja palvelujen menestymiselle ja asetettava globaaleja standardeja, joihin muut voivat pyrkiä.

Näiden yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi vaadimme toimia kolmella alalla:
• Selkeä linjaus Euroopan digitaalisen johtajuuden tavoitteiden ja kilpailupolitiikan välillä. Myönteiset signaalit teollisuuden yhteistyöstä – verkkojen jakamisesta IPCEI-hankkeisiin ja muihin yhteistyömuotoihin – ovat tärkeitä edistysaskeleita, ja niitä olisi vahvistettava. Televiestintäalan mittakaavan rakentaminen on edelleen prioriteetti niin sisämarkkinoiden kuin markkinoiden välillä: tämä on EU:n ja sen kansalaisten strategisen edun mukaista.
• Vahva poliittinen sisäänosto sen varmistamiseksi, että sääntelytoimet edistävät investointeja gigabit-verkkoihin, mikä edellyttää 300 miljardin euron lisäinvestointejavii. Sääntelyn on heijastettava täysin markkinoiden realiteetteja nyt ja tulevaisuudessa. Nimittäin se, että teleoperaattorit kilpailevat kasvokkain suuren teknologian palvelujen kanssa eloisilla markkinoilla. Korkeat taajuuksien hinnat ja huutokaupat, jotka pakottavat keinotekoisesti kestämättömät tulokkaat markkinoille, on lopetettava. Viimeaikaiset ajatukset Euroopan komission ehdotuksen muuttamisesta laajentamalla vähittäishintasääntelyä kansainvälisiin puheluihin – kilpailevilla markkinoilla, joilla on monia ilmaisia ​​vaihtoehtoja – ovat ristiriidassa Digital Decaden tavoitteiden kanssa: arvioimme, että ne poistaisivat alalta väkisin yli 2 miljardin euron tulot 4 vuoden jakso, joka vastaa 2.5 % alan vuotuisesta mobiiliinfrastruktuurin investointikapasiteetista viii . Lisäksi meneillään oleva poliittinen työ käyttöönottokustannusten vähentämiseksi on olennaista, ja sen pitäisi edetä nopeasti.
• Uusi pyrkimys tasapainottaa suhde maailmanlaajuisten teknologiajättien ja Euroopan digitaalisen ekosysteemin välillä. Horisontaaliset toimenpiteet, kuten digitaalimarkkinalaki, ovat ratkaisevassa asemassa, ja siksi tuemme niitä voimakkaasti. Lisäksi meidän on otettava huomioon myös tärkeitä alakohtaisia ​​asioita. Suuri ja kasvava osa verkkoliikenteestä on suurten teknologia-alustojen tuottamaa ja rahallistavaa, mutta se vaatii jatkuvaa, intensiivistä verkkoinvestointia ja -suunnittelua tietoliikennesektorilta.

Tämä malli – jonka avulla EU:n kansalaiset voivat nauttia digitaalisen muutoksen hedelmistä – voi olla kestävä vain, jos tällaiset suuret teknologia-alustat osallistuvat oikeudenmukaisesti myös verkkokustannuksiin. Lisäksi meidän on varmistettava, että uudet teollisuusstrategiat antavat eurooppalaisille toimijoille – myös puhelinyhtiöille – mahdollisuuden kilpailla menestyksekkäästi globaaleissa data-avaruksissa, jotta voimme kehittää eurooppalaisen tietotalouden, joka perustuu todellisiin eurooppalaisiin arvoihin. Eurooppa tarvitsee vahvan telealan ja ekosysteemejä. Olemme valmiita auttamaan instituutioita muokkaamaan edelleen poliittista ympäristöä, joka nopeuttaa digitalisaatiota kaikkien Euroopan kansalaisten ja yritysten hyödyksi.

Mainos

Allekirjoittajat: Thomas Arnoldner, toimitusjohtaja, Telekom Austria Nikolai Andreev, toimitusjohtaja, Vivacom Guillaume Boutin, toimitusjohtaja, Proximus Group Sigve Brekke, toimitusjohtaja, Telenor Group Joost Farwerck, toimitusjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja, KPN Alexandre Fonseca, toimitusjohtaja Altice Portugal Timotheus Höttges, toimitusjohtaja, Deutsche Telekom Philip Jansen, toimitusjohtaja, BT Group Allison Kirkby, toimitusjohtaja, Telia Company José María Alvarez Pallete, puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, Telefónica Nick Read, toimitusjohtaja, Vodafone Group Stéphane Richard, puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, Orange Group Urs Schaeppi, toimitusjohtaja, Swisscom

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading

Digitaalinen talous

Ensimmäiset Digitaalinen Eurooppa -ohjelman ehdotuspyynnöt julkaistaan ​​digitaalitekniikassa ja eurooppalaisissa digitaali-innovaatiokeskuksissa

Julkaistu

on

Komissio on julkistanut ensimmäiset ehdotuspyynnöt Digitaalinen Eurooppa -ohjelma. Tämä seuraa asetuksen hyväksymistä työohjelmat Suunnittelemme lähes 2 miljardia euroa digitaalisiirtymän edistämiseen tähtääviin investointeihin. Hakemukset ovat avoimia EU-maiden yrityksille, organisaatioille ja julkishallinnolle sekä muiden Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaan osallistuvien maiden tahoille.

Nämä apurahat kohdistetaan yli 415 miljoonan euron investointeihin pilvestä reunaan -infrastruktuuriin, datatiloihin, tekoälyyn (AI), kvanttiviestintäinfrastruktuuriin, ihmisten digitaalisten taitojen kehittämiseen sekä hankkeisiin, jotka edistävät turvallisempaa internetiä ja torjuvat lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. , ja disinformaatiota vuoden 2022 loppuun asti. Ensimmäinen ehdotuspyyntö avautuu myös Euroopan digitaalisen innovaatiokeskuksen (EDIH) verkoston perustamiseksi ja käyttöönottamiseksi. Nämä keskukset tukevat yksityisiä yrityksiä, mukaan lukien pk-yritykset ja start-up-yritykset, sekä julkista sektoria niiden digitaalisessa muuttumisessa. Lisätietoja apurahojen hakemisesta tämän ehdotuspyynnön perusteella on saatavilla verkossa. Lisähakuja julkaistaan ​​vuoden 2022 alussa.

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa