Liity verkostomme!

Päiväys

Eurooppalainen tietostrategia: Mitä parlamentin jäsenet haluavat

Julkaistu

on

Selvitä, miten parlamentin jäsenet haluavat muokata muiden kuin henkilötietojen jakamista koskevia EU: n sääntöjä innovaatioiden ja talouden vauhdittamiseksi yksityisyyttä suojellen.

Tiedot ovat EU: n digitaalisen muutoksen ydin, joka vaikuttaa yhteiskunnan ja talouden kaikkiin osa-alueisiin. Se on välttämätöntä tekoäly, joka on yksi EU: n painopisteistä ja tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia innovointiin, elpymiseen Covid-19-kriisin jälkeen ja kasvuun esimerkiksi terveydenhuollon ja vihreän teknologian aloilla.

Lue lisää suurten tietojen mahdollisuudet ja haasteet.

Vastaaminen Euroopan komissioon Eurooppalainen tietostrategia, Parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta vaati 24. helmikuuta 2021 hyväksytyssä raportissa ihmisoikeuksiin keskittyvää lainsäädäntöä, joka perustuu eurooppalaisiin yksityisyyden ja avoimuuden arvoihin, joiden avulla eurooppalaiset ja EU: ssa toimivat yritykset voivat hyötyä teollisuuden ja julkisen tiedon mahdollisuudesta.

EU: n tietotalouden edut

Parlamentin jäsenet totesivat, että kriisi on osoittanut tarpeen tehokkaalle tietolainsäädännölle, joka tukee tutkimusta ja innovointia. EU: ssa on jo suuria määriä laadukkaita tietoja, etenkin ei-henkilökohtaista - teollista, julkista ja kaupallista - ja niiden täyttä potentiaalia ei ole vielä tutkittu. Tulevina vuosina tietoja syntyy paljon enemmän. Parlamentin jäsenet odottavat, että tietolainsäädäntö auttaa hyödyntämään tätä potentiaalia ja asettamaan tiedot eurooppalaisten yritysten, mukaan lukien pienet ja keskisuuret yritykset, ja tutkijoiden saataville.

Tietojen virran mahdollistaminen eri alojen ja maiden välillä auttaa kaikenkokoisia eurooppalaisia ​​yrityksiä innovoimaan ja menestymään Euroopassa ja muualla ja auttaa EU: ta vakiinnuttamaan johtavan aseman tietotaloudessa.

Komissio arvioi, että datatalous EU: ssa voisi kasvaa 301 miljardista eurosta vuonna 2018 829 miljardiin euroon vuonna 2025, ja tietoalan ammattilaisten määrä kasvaa 5.7 miljoonasta 10.9 miljoonaan.

Euroopan globaalit kilpailijat, kuten Yhdysvallat ja Kiina, innovoivat nopeasti ja soveltavat tapoja saada tietoja ja käyttää niitä. Tullakseen johtajaksi datataloudessa EU: n tulisi löytää eurooppalainen tapa vapauttaa potentiaalia ja asettaa standardit.

Säännöt yksityisyyden, avoimuuden ja perusoikeuksien suojaamiseksi

Parlamentin jäsenten mukaan sääntöjen tulisi perustua yksityisyyteen, avoimuuteen ja perusoikeuksien kunnioittamiseen. Tietojen jakaminen ilmaiseksi on rajoitettava muihin kuin henkilökohtaisiin tietoihin tai peruuttamattomasti nimettömiin tietoihin. Yksilöiden on oltava täysin hallussaan tietojaan ja suojeltava niitä EU: n tietosuojasäännöillä, erityisesti yleisellä tietosuoja-asetuksella (GDPR).

Valiokunta pyysi komissiota ja EU-maita työskentelemään muiden maiden kanssa maailmanlaajuisten standardien löytämiseksi edistämään EU: n arvoja ja periaatteita ja varmistamaan, että unionin markkinat pysyvät kilpailukykyisinä.

Eurooppalaiset tietotilat ja big data -infrastruktuuri

Vaatimalla, että tietojen vapaa liikkuvuus olisi ohjaava periaate, parlamentin jäsenet kehottivat komissiota ja EU-maita luomaan alakohtaisia ​​tietotiloja, jotka mahdollistavat tietojen jakamisen noudattaen yhteisiä ohjeita, lakivaatimuksia ja pöytäkirjoja. Pandemian valossa parlamentin jäsenet sanoivat, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä Euroopan yhteiseen terveystietotilaan.

Koska tietostrategian menestys riippuu pitkälti tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurista, parlamentin jäsenet kehottivat nopeuttamaan teknologista kehitystä EU: ssa, kuten kyberturvallisuustekniikkaa, optisia kuituja, 5G ja 6G, ja suhtautuivat myönteisesti ehdotuksiin Euroopan roolin lisäämiseksi super- ja kvanttilaskennassa . He varoittivat, että alueiden väliseen digitaaliseen kuiluun olisi puututtava yhtäläisten mahdollisuuksien varmistamiseksi erityisesti Covidin jälkeisen elpymisen valossa.

Isojen tietojen ympäristöjalanjälki

Vaikka tiedoilla on potentiaalia tukea vihreää teknologiaa ja EU: n tavoite tulla ilmastoneutraaleiksi vuoteen 2050 mennessä, digitaalialan osuus on yli 2% maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Kasvun aikana sen on keskityttävä vähentämään hiilijalanjälkeään ja vähentää sähköistä jätettä, Parlamentin jäsenet sanoivat.

EU: n tietojen jakamista koskeva lainsäädäntö

Komissio esitteli eurooppalaisen tietostrategian helmikuussa 2020. Strategia ja tekoälyä koskeva valkoinen kirja ovat komission digitaalistrategian ensimmäiset pilarit.

Lue lisää tekoälyn mahdollisuudet ja mitä parlamentti haluaa.

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta odottaa, että raportti otetaan huomioon uudessa tietolakissa, jonka komissio esittää vuoden 2021 jälkipuoliskolla.

Parlamentti valmistelee myös mietintöä Data Governance Act jonka komissio esitti joulukuussa 2020 osana tietostrategiaa. Sen tavoitteena on lisätä tietojen saatavuutta ja vahvistaa luottamusta tietojen jakamiseen ja välittäjiin.

Parlamentin on määrä äänestää valiokunnan mietinnöstä maaliskuussa pidettävässä täysistunnossa.

Eurooppalainen tietostrategia 

Data Governance Act: Eurooppalainen tietohallinto 

Päiväys

Uusia avoimia tietoja ja julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä koskevia sääntöjä aletaan soveltaa

Julkaistu

on

17. heinäkuuta oli määräaika, jonka kuluessa jäsenvaltioiden oli saatettava muutettu direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä Direktiivi avoimesta datasta ja julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytöstä kansalliseen lainsäädäntöön. Päivitetyt säännöt kannustavat innovatiivisten ratkaisujen, kuten liikkuvuussovellusten, kehittämiseen, lisäävät avoimuutta avaamalla pääsyn julkisesti rahoitettuihin tutkimustietoihin ja tukevat uutta tekniikkaa, mukaan lukien tekoäly. Digitaaliseen aikakauteen sopiva Eurooppa Varatoimitusjohtaja Margrethe Vestage sanoi: "Tietostrategialla määrittelemme eurooppalaisen lähestymistavan tietojen etujen hyödyntämiseksi. Uusi direktiivi on avainasemassa, jotta julkisten elinten tuottama valtava ja arvokas resurssivarasto voidaan käyttää uudelleen. Resurssit, jotka verovelvollinen on jo maksanut. Joten yhteiskunta ja talous voivat hyötyä avoimuuden lisäämisestä julkisella sektorilla ja innovatiivisilla tuotteilla. "

Sisämarkkinakomissaari Thierry Breton sanoi: "Nämä avointa dataa ja julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä koskevat säännöt auttavat meitä voittamaan esteet, jotka estävät julkisen sektorin tietojen täyden uudelleenkäytön, etenkin pk-yritysten kannalta. Näiden tietojen välittömän taloudellisen arvon odotetaan nelinkertaistuvan 52 miljardista eurosta vuonna 2018 EU: n jäsenvaltioissa ja Isossa-Britanniassa 194 miljardiin euroon vuonna 2030. Lisääntyneet liiketoimintamahdollisuudet hyödyttävät kaikkia EU: n kansalaisia ​​uusien palveluiden ansiosta. "

Julkinen sektori tuottaa, kerää ja levittää tietoa monilta alueilta, esimerkiksi maantieteellisiltä, ​​oikeudellisilta, meteorologisilta, poliittisilta ja koulutuksilta. Kesäkuussa 2019 hyväksytyillä uusilla säännöillä varmistetaan, että enemmän tätä julkisen sektorin tietoa on helposti saatavilla uudelleenkäyttöä varten, mikä tuottaa arvoa taloudelle ja yhteiskunnalle. Ne johtuvat entisen julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä koskevan direktiivin (PSI-direktiivi) tarkistamisesta. Uudet säännöt tuovat lainsäädäntökehyksen ajan tasalle digitaalisen tekniikan viimeaikaisen kehityksen kanssa ja kannustavat edelleen digitaalista innovaatiota. Lisätietoja on saatavilla verkossa.  

Continue Reading

liiketoiminta

EU voi olla 2 biljoonaa euroa parempi vuoteen 2030 mennessä, jos rajat ylittävät tiedonsiirrot varmistetaan

Julkaistu

on

DigitalEurope, johtava digitaalisesti muuttuvia teollisuudenaloja edustava ammattiliitto Euroopassa, jolla on pitkä luettelo yritysjäsenistä, mukaan lukien Facebook, vaativat yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) uudistamista. Aulan tilaama uusi tutkimus osoittaa, että kansainvälisiä tiedonsiirtoja koskevilla poliittisilla päätöksillä on nyt merkittäviä vaikutuksia kasvuun ja työpaikkoihin koko Euroopan taloudessa vuoteen 2030 mennessä, mikä vaikuttaa Euroopan digitaalisen vuosikymmenen tavoitteisiin.

Kaiken kaikkiaan Euroopalla voisi olla 2 biljoonan euron parempi tilanne digitaalisen vuosikymmenen loppuun mennessä, jos käännämme nykyiset suuntaukset ja hyödynnämme kansainvälisen tiedonsiirron voimaa. Tämä on suunnilleen koko Italian talouden koko kulloinkin. Suurin osa negatiivisen skenaarion kivusta olisi itse aiheuttama (noin 60%). EU: n oman tiedonsiirtopolitiikan vaikutukset GDPR: n mukaisesti ja osana tietostrategiaa ovat suuremmat kuin tärkeimpien kauppakumppaneidemme toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vaikutukset. Kaikki talouden alat ja koot vaikuttavat kaikkiin jäsenvaltioihin. Tietoihin perustuvat sektorit muodostavat noin puolet EU: n BKT: sta. Viennin osalta tietojenkierron rajoitukset vaikuttavat todennäköisesti eniten teollisuuteen. Tämä on ala, jossa pk-yritykset muodostavat neljänneksen kaikesta viennistä. "Eurooppa on tienhaarassa. Se voi joko asettaa oikean kehyksen digitaaliselle vuosikymmenelle nyt ja helpottaa kansainvälisiä tietovirtoja, jotka ovat välttämättömiä sen taloudelliselle menestykselle, tai se voi hitaasti seurata nykyistä suuntaustaan ​​ja siirtyä kohti tietosuojaa. Tutkimuksemme osoittaa että voimme menettää noin 2 biljoonan euron kasvun vuoteen 2030 mennessä, mikä on yhtä suuri kuin Italian talous.Digitaalisen talouden kasvu ja eurooppalaisten yritysten menestys riippuvat kyvystä siirtää tietoja. kun huomataan, että jo vuonna 2024 85 prosentin maailman BKT: n kasvusta odotetaan tulevan EU: n ulkopuolelta. Kehotamme päättäjiä käyttämään GDPR-tiedonsiirtomekanismeja sellaisina kuin ne oli tarkoitettu, nimittäin helpottamaan - ei estämään - kansainvälisiä tietoja ja pyrkiä pääsemään sääntöihin perustuvaan sopimukseen tietovirroista WTO: ssa. " Cecilia Bonefeld-Dahl
DIGITALEUROPEn pääjohtaja
Lue koko raportti täältä Poliittiset suositukset
EU: n tulisi Paranna GDPR: n siirtomekanismien elinkelpoisuutta, esimerkiksi: vakiosopimuslausekkeet, riittävyyspäätökset Turvaa kansainvälinen tiedonsiirto tietostrategiassa Prioriteetti on varmistaa tietovirtoja koskeva sopimus osana WTO: n verkkokauppaneuvotteluja
Avainlöydökset
Negatiivisessa tilanteessamme, joka heijastaa nykyistä polkua, Eurooppa voi menettää: 1.3 biljoonan euron lisäkasvu vuoteen 2030 mennessä, joka vastaa Espanjan talouden kokoa; 116 miljardin euron vienti vuosittain, vastaa Ruotsin tai EU: n kymmenen pienimmän maan vientiä EU: n ulkopuolelle; ja 3 miljoonaa työpaikkaa. Optimistisessa skenaariossa EU hyötyy: 720 miljardin euron lisäkasvu vuoteen 2030 mennessä tai 0.6 prosenttia BKT: sta vuodessa; Vienti 60 miljardia euroa vuodessa, yli puolet tuotannosta; ja 700,000 työpaikat, joista monet ovat erittäin ammattitaitoisia. Näiden kahden skenaarion ero on € 2 biljoonaa EU: n talouden bruttokansantuotteena digitaalisen vuosikymmenen loppuun mennessä. Eniten häviävä ala on teollisuus, kärsii menetys 60 miljardia euroa vientiä. Suhteellisesti media, kulttuuri, rahoitus, ICT ja useimmat yrityspalvelut, kuten konsultointi, menettävät eniten - noin 10 prosenttia viennistä. Kuitenkin, nämä samat alat voittavat eniten Pitäisikö meidän onnistua muuttamaan nykyistä suuntaamme. A suurin osa (noin 60 prosenttia) EU: n vientitappioista negatiivisessa skenaariossa sen omien rajoitusten lisääntyminen kolmansien maiden toimien sijaan. Tietojen lokalisointivaatimukset voivat vahingoittaa myös aloja, jotka eivät osallistu vahvasti kansainväliseen kauppaan, kuten terveydenhuolto. Jopa neljännes terveydenhuollon panostuksista koostuu tietoihin perustuvista tuotteista ja palveluista. Tärkeimmillä kärsineillä aloilla pk-yritysten osuus liikevaihdosta on noin kolmasosa (teollisuus) ja kaksi kolmasosaa (palvelut, kuten rahoitus tai kulttuuri). ETietopohjaisten pk-yritysten viennin arvo EU: ssa on noin 280 miljardia euroa. Negatiivisessa skenaariossa EU: n pk-yritysten vienti vähenisi 14 miljardilla eurolla, kun taas kasviskenaariossa se kasvaisi 8 euroa Tiedonsiirron arvo on vähintään 3 biljoonaa euroa EU: n talouteen vuoteen 2030 mennessä. Tämä on konservatiivinen arvio, koska mallin painopiste on kansainvälisessä kaupassa. Sisäisten tietovirtojen rajoitukset, esimerkiksi kansainvälisesti saman yrityksen sisällä, tarkoittavat, että tämä luku on todennäköisesti paljon suurempi.
Lisätietoja tutkimuksesta
Tutkimuksessa tarkastellaan kahta realistista skenaariota tiiviisti nykyisten poliittisten keskustelujen kanssa. Ensimmäisessä, negatiivisessa skenaariossa (jota kutsutaan koko tutkimuksessa haasteskenaarioksi) otetaan huomioon nykyiset rajoittavat tulkinnat Schrems II EU: n tuomioistuimen tuomio, jossa GDPR: n mukaiset tiedonsiirtomekanismit tehdään suurelta osin käyttökelvottomiksi. Siinä otetaan huomioon myös EU: n tietostrategia, joka asettaa rajoituksia muiden kuin henkilötietojen siirtämiselle ulkomaille. Ulkopuolella se harkitsee tilannetta, jossa suuret kauppakumppanit kiristävät rajoituksia tiedonkululle, myös tietojen lokalisoinnin avulla. Tutkimuksessa yksilöidään EU: n alat, jotka luottavat voimakkaasti tietoihin, ja lasketaan rajat ylittävien siirtojen rajoitusten vaikutus EU: n talouteen vuoteen 2030 mennessä. Nämä digitalisointialat eri toimialoilla ja kokoisilla yrityksillä, mukaan lukien suuri osa Pk-yritykset muodostavat puolet EU: n BKT: sta.
Lue koko raportti täältä

Continue Reading

Päiväys

Euroopan komissio ottaa käyttöön uusia työkaluja henkilötietojen turvalliseen vaihtoon

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt kaksi vakiosopimuslauseketta, yksi käytettäväksi ohjaimien ja prosessorien välillä että yksi henkilötietojen siirtämiseen kolmansiin maihin. Ne heijastavat yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) uusia vaatimuksia ja ottavat huomioon yhteisöjen tuomioistuimen Schrems II -tuomion ja varmistavat kansalaisille korkean tietosuojan tason. Nämä uudet välineet tarjoavat enemmän oikeudellista ennustettavuutta eurooppalaisille yrityksille ja auttavat erityisesti pk-yrityksiä varmistamaan turvallisen tiedonsiirron vaatimusten noudattamisen samalla, kun ne antavat tietojen liikkua vapaasti rajojen yli ilman oikeudellisia esteitä.

Arvot ja läpinäkyvyysjohtaja Vera Jourová sanoi: "Haluamme pysyä avoimina Euroopassa ja antaa datan kulkea edellyttäen, että suojaus kulkee sen mukana. Uudistetut vakiosopimuslausekkeet auttavat saavuttamaan tämän tavoitteen: ne tarjoavat yrityksille hyödyllisen työkalun varmistaakseen, että ne noudattavat tietosuojalainsäädäntöä sekä toiminnassaan EU: ssa että kansainvälisessä siirrossa. Tämä on tarvittava ratkaisu yhteenliitetyssä digitaalisessa maailmassa, jossa tiedonsiirto vaatii napsautuksen tai kaksi.

Oikeusasioista vastaava komissaari Didier Reynders sanoi: "Nykyaikaisessa digitaalisessa maailmassa on tärkeää, että tiedot voidaan jakaa tarvittavan suojan kanssa - EU: n sisällä ja ulkopuolella. Näillä vahvistetuilla lausekkeilla annamme yrityksille enemmän turvallisuutta ja oikeusvarmuutta tiedonsiirrossa. Schrems II -päätöksen jälkeen velvollisuutemme ja prioriteettimme oli luoda käyttäjäystävällisiä työkaluja, joihin yritykset voivat täysin luottaa. Tämä paketti auttaa yrityksiä merkittävästi noudattamaan GDPR: ää. "

Lisätietoa on saatavilla tätä.

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa