Liity verkostomme!

Ilmailu strategia Euroopalle

Ilmailu: EU ja ASEAN tekevät maailman ensimmäisen bloc-to-bloc-lentoliikennesopimuksen

Julkaistu

on

Euroopan unioni ja Kaakkois-Aasian maiden liitto (ASEAN) ovat saattaneet päätökseen neuvottelut ASEANin ja EU: n kattavasta lentoliikennesopimuksesta (AE CATA). Tämä on maailman ensimmäinen bloc-to-bloc-lentoliikennesopimus, joka tukee yhteyksiä ja taloudellista kehitystä ASEANin 37 jäsenvaltion ja EU: n välillä. Sopimuksen mukaan EU: n lentoyhtiöt voivat lentää jopa 14 viikoittaista matkustajaliikennettä ja minkä tahansa määrän rahtiliikennettä minkä tahansa ASEAN-maan kautta ja sen ulkopuolella, ja päinvastoin. 

Liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi: "Tämän kaikkien aikojen ensimmäisen" bloc-to-bloc "-liikennesopimuksen tekeminen on tärkeä virstanpylväs EU: n ulkoisessa ilmailupolitiikassa. Se tarjoaa olennaiset takeet reilusta kilpailusta eurooppalaisille lentoyhtiöillemme ja teollisuudellemme ja vahvistaa samalla vastavuoroisia kaupan ja investointienäkymiä joillakin maailman dynaamisimmilla markkinoilla. Tärkeää on, että tämä uusi sopimus tarjoaa meille myös vankan alustan jatkaa turvallisuuden, turvallisuuden, ilmaliikenteen hallinnan, ympäristön ja sosiaalisten asioiden korkeiden standardien edistämistä. Olen kiitollinen kaikkien mukana olevien osapuolten rakentavasta lähestymistavasta, joka mahdollisti tämän historiallisen sopimuksen. " 

Sopimus auttaa jälleenrakentamaan ASEAN-maiden ja Euroopan välisen lentoyhteyden, joka on vähentynyt voimakkaasti COVID-19-pandemian vuoksi, ja avaa uusia kasvumahdollisuuksia ilmailuteollisuudelle molemmilla alueilla. Molemmat osapuolet ilmoittivat aikovansa ylläpitää säännöllisiä keskusteluja ja tiivistä koordinointia pandemian aiheuttamien lentoliikenteen häiriöiden minimoimiseksi. ASEAN ja EU toimittavat nyt AE CATA: n lailliseen pesuun valmistautuakseen allekirjoittamiseen myöhemmin. Yhteinen julkilausuma ASEANin ja EU: n kattavan lentoliikennesopimuksen (AE CATA) tekemisestä on julkaistu tätä

Ilmailu strategia Euroopalle

Komissio hyväksyy 26 miljoonan euron Irlannin tukijärjestelmän korvaukseksi lentoaseman pitäjille koronaviruksen puhkeamisen yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti Irlannin 26 miljoonan euron tukijärjestelmän korvaamaan lentoasemien operaattoreille koronaviruksen puhkeamisen aiheuttamat menetykset ja Irlannin asettamat matkarajoitukset koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi. Tuki koostuu kolmesta toimenpiteestä: i) vahingonkorvaustoimenpide; ii) tukitoimenpide lentoaseman pitäjien tukemiseksi enintään 1.8 miljoonaa euroa edunsaajaa kohti; ja iii) tukitoimenpide näiden yritysten kattamattomien kiinteiden kustannusten tukemiseksi.

Tuki myönnetään suorina avustuksina. Jos tukea maksetaan kiinteille kustannuksille, tukea voidaan myöntää myös takauksina ja lainoina. Vahingonkorvaustoimenpide on avoin Irlannin lentoasemien operaattoreille, jotka käsittelivät yli miljoona matkustajaa vuonna 1. Tämän toimenpiteen nojalla näille operaattoreille voidaan korvata 2019. huhtikuuta ja 1. kesäkuuta 30 välisenä aikana aiheutuneet nettotappiot. Irlannin viranomaisten toteuttamat rajoittavat toimenpiteet koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Komissio arvioi ensimmäistä toimenpidettä XNUMX artiklan mukaisesti 107 (2) (b) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja totesi, että se korvaa vahingot, jotka liittyvät suoraan koronaviruksen puhkeamiseen. Se totesi myös, että toimenpide on oikeasuhteinen, koska korvaus ei ylitä sitä, mikä on tarpeen vahingon korvaamiseksi. Kahden muun toimenpiteen osalta komissio totesi, että ne ovat valtiontuessa asetettujen ehtojen mukaisia Väliaikainen kehys. Erityisesti tuki i) myönnetään viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021 ja ii) ei ylitä 1.8 miljoonaa euroa toisen toimenpiteen mukaista tuensaajaa kohden eikä ylitä 10 miljoonaa euroa kolmannen toimenpiteen mukaista tuensaajaa kohti.

Komissio totesi, että molemmat toimenpiteet ovat välttämättömiä, asianmukaisia ​​ja oikeasuhteisia vakavan häiriön poistamiseksi jäsenvaltion taloudessa SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja väliaikaisessa kehyksessä asetettujen ehtojen mukaisesti. Tämän perusteella komissio hyväksyi kolme toimenpidettä EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja väliaikaisista puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy hänene. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.59709 numerolla valtiontukirekisteri komissiolle kilpailu sivustolla, kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Continue Reading

Ilmailu strategia Euroopalle

Ilmailu: Komission ehdotus lentoasemien lähtö- ja saapumisajoista tarjoaa sektorille kaivattua helpotusta

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt uuden lähtö- ja saapumisaikojen jakamista koskevan ehdotuksen, joka antaa ilmailun sidosryhmille kaivattua helpotusta lentoasemien lähtö- ja saapumisaikojen käyttöön liittyvistä vaatimuksista kesän 2021 aikataulukaudelle. Vaikka lentoyhtiöiden on tavallisesti käytettävä 80 prosenttia niille myönnetyistä lähtö- ja saapumisaikoista varmistaakseen koko lähtö- ja saapumisaikansa salkkujen seuraaville aikatauluille, ehdotus alentaa tämän kynnyksen 40 prosenttiin. Siinä asetetaan myös joukko ehtoja, joiden tarkoituksena on varmistaa lentoasemakapasiteetin tehokas käyttö ja vahingoittamatta kilpailua COVID-19-elvytysjakson aikana.

Liikennekomissaari Adina Vălean sanoi: "Tämänpäiväisellä ehdotuksellamme pyrimme löytämään tasapainon tarpeen tarjota apua lentoyhtiöille, jotka kärsivät edelleen jatkuvan pandemian aiheuttamasta merkittävästä lentomatkustuksesta, ja tarpeen ylläpitää kilpailua markkinoilla. , varmistaa lentoasemien tehokas toiminta ja välttää kummituslentoja. Ehdotetut säännöt antavat varmuuden kesäkaudelle 2021 ja varmistavat, että komissio voi mukauttaa tarvittavia lähtö- ja saapumisaikoja koskevia poikkeuksia selkeiden ehtojen mukaisesti tämän tasapainon säilyttämiseksi. "

Kun tarkastellaan kesän 2021 liikenneennusteita, on kohtuullista olettaa, että liikennetasot ovat vähintään 50% vuoden 2019 tasosta. 40 prosentin kynnys takaa siis tietyn palvelutason, mutta antaa lentoyhtiöille edelleen puskurin lähtö- ja saapumisaikojensa käyttöön. Ehdotus lähtö- ja saapumisaikojen jakamisesta on toimitettu Euroopan parlamentille ja neuvostolle hyväksyttäväksi.

Continue Reading

Ilmailu strategia Euroopalle

Boeingin tukitapaus: Maailman kauppajärjestö vahvistaa EU: n oikeuden kostaa Yhdysvaltain tuonnista 4 miljardia dollaria

Julkaistu

on

Maailman kauppajärjestö (WTO) on antanut EU: lle mahdollisuuden korottaa Yhdysvaltojen tuontitulleja jopa 4 miljardin dollarin arvosta vastatoimenpiteenä laittomien korvausten maksamiseksi amerikkalaiselle lentokonevalmistajalle Boeingille. Päätös perustuu WTO: n aikaisempiin havaintoihin, joissa Yhdysvaltojen Boeing-tuet tunnustetaan laittomiksi WTO: n lain mukaan.

Talous, joka toimii ihmisten puolesta Varatoimitusjohtaja ja kauppakomissaari Valdis Dombrovskis (kuvassa) sanoi: "Tämän kauan odotetun päätöksen avulla Euroopan unioni voi asettaa tulleja Eurooppaan tuleville amerikkalaisille tuotteille. En halua paljon tehdä niin - lisätullit eivät ole kummankin osapuolen taloudellisia etuja, varsinkin kun pyrimme toipumaan COVID-19-taantumasta. Olen ollut tekemisissä amerikkalaisen kollegani, suurlähettiläs Lighthizerin kanssa, ja toivon, että Yhdysvallat nyt poistaa EU: n viennille viime vuonna asetetut tullit. Tämä synnyttäisi positiivista vauhtia sekä taloudellisesti että poliittisesti ja auttaisi meitä löytämään yhteisen aseman muilla avainalueilla. EU pyrkii edelleen päättäväisesti tähän tulokseen. Jos sitä ei tapahdu, meidän on pakko käyttää oikeuksiamme ja asettaa samanlaisia ​​tariffeja. Vaikka olemme täysin valmistautuneet tähän mahdollisuuteen, teemme niin vastahakoisesti. "

Viime vuoden lokakuussa Yhdysvallat otti vastaavanlaisen WTO-päätöksen seurauksena rinnakkaisesta Airbus-tukia koskevasta tapauksesta vastatoimien kanssa, jotka vaikuttavat EU: n 7.5 miljardin dollarin vientiin. Nämä tullit ovat edelleen voimassa, huolimatta Ranskan ja Espanjan tämän vuoden heinäkuussa toteuttamista päättäväisistä toimista seuratakseen Saksaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa varmistamaan, että ne noudattavat täysin aikaisempaa WTO: n päätöstä Airbusin tuista.

Nykyisissä taloudellisissa olosuhteissa on EU: n ja Yhdysvaltojen yhteisen edun mukaista lopettaa vahingolliset tariffit, jotka rasittavat tarpeettomasti teollisuus- ja maataloussektoriamme.

EU on tehnyt erityisiä ehdotuksia neuvottelutuloksen saavuttamiseksi pitkään jatkuneissa transatlanttisissa siviililentokiistoissa, pisin WTO: n historiassa. Yhdysvaltojen kanssa on edelleen mahdollista sopia oikeudenmukaisesta ja tasapainoisesta ratkaisusta samoin kuin siviili-ilma-alusten tukien tulevista kurinalaisuuksista.

Yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa Euroopan komissio toteuttaa myös asianmukaisia ​​toimia ja ottaa mukaan EU: n jäsenvaltiot, jotta se voi käyttää kosto-oikeuksiaan, ellei riitaa ole mahdollista saada molempia osapuolia hyödyttävään ratkaisuun. Tähän varautumissuunnitelmaan sisältyy viimeistelty luettelo tuotteista, joihin sovelletaan EU: n lisätullia.

Tausta

Maaliskuussa 2019 WTO: n korkein oikeusaste, valituselin, vahvisti, että Yhdysvallat ei ollut aikaisemmista päätöksistä huolimatta ryhtynyt asianmukaisiin toimiin noudattaakseen WTO: n tukisääntöjä. Sen sijaan se jatkoi lentokonevalmistajansa Boeingin laitonta tukea Airbusin, Euroopan ilmailuteollisuuden ja sen monien työntekijöiden vahingoksi. Valituselin on päätöksessään:

  • Vahvistettu Washingtonin osavaltion vero-ohjelma on edelleen keskeinen osa S.: n Boeingin laitonta tukea;
  • totesi, että monet käynnissä olevat välineet, mukaan lukien tietyt NASA: n ja Yhdysvaltain puolustusministeriön hankintasopimukset, ovat tukia, jotka voivat aiheuttaa taloudellista vahinkoa Airbusille, ja
  • vahvisti, että Boeing hyötyy edelleen laittomasta Yhdysvaltojen verohelpotuksista, jotka tukevat vientiä (Foreign Sales Corporation ja Extraterritorial Income Exclusion).

Päätös, jolla vahvistetaan EU: n oikeus kostotoimiin, johtuu suoraan kyseisestä aikaisemmasta päätöksestä.

Samanaikaisesti Airbusia koskevassa tapauksessa WTO antoi Yhdysvaltojen lokakuussa 2019 toteuttaa vastatoimenpiteitä jopa 7.5 miljardin dollarin arvosta Euroopan vientiä vastaan. Tämä palkinto perustui muutoksenhakuelimen päätökseen vuonna 2018, jossa todettiin, että EU ja sen jäsenvaltiot eivät olleet noudattaneet täysin aiempia WTO: n A350- ja A380-ohjelmien takaisinmaksettaviin laukaisuinvestointeihin liittyviä päätöksiä. Yhdysvallat otti nämä lisätullit käyttöön 18. lokakuuta 2019. Asianomaiset EU: n jäsenvaltiot ovat tällä välin toteuttaneet kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen täydellisen noudattamisen.

Lisätietoja

WTO: n valituselin päättää Yhdysvaltojen Boeingille myöntämistä tuista

Julkinen kuuleminen alustavasta tuoteluettelosta Boeingin tapauksessa

Alustava luettelo tuotteista

Boeing-tapauksen historia

Airbus-tapauksen historia

 

Continue Reading
Mainos

Twitter

Facebook

Mainos

Nousussa