Liity verkostomme!

EU

Parlamentin jäsenet hyväksyvät uuden sosiaalirahaston nuorten ja vähävaraisimpien tukemiseksi

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Tiistaina 8. kesäkuuta parlamentti antoi lopullisen vihreän valon EU: n tärkeimmälle välineelle investoida ihmisiin ja torjua eriarvoisuutta seuraavien seitsemän vuoden ajan, TÄYSISTUNTO EMPL.

Euroopan sosiaalirahastolla +, jonka kokonaisbudjetti on 88 miljardia euroa, on tärkeä rooli Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa ja pandemian sosioekonomisten vaikutusten torjunnassa.

Investoinnit lapsiin ja nuoriin

Mainos

Neuvottelujen aikana parlamentti hankki kunnianhimoisemman rahoituksen investointeihin nuorten työllisyyteen ja lasten köyhyyden torjumiseen.

Niiden jäsenvaltioiden, joiden osuus EU: n keskimääräisestä prosenttiosuudesta nuorista, jotka eivät ole työssä, koulutuksessa tai koulutuksessa (NEET) vuosina 2017--2019, olisi käytettävä vähintään 12.5% ESR + -resursseistaan ​​auttamaan heitä parantamaan taitojaan tai löytämään laadukas työ. Myös muiden jäsenvaltioiden tulisi osoittaa resursseja heille, mieluiten toteuttamalla vahvistettuja nuorisotakuujärjestelmiä.

Vastaavasti jäsenvaltioiden, joiden köyhyys- tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien lasten prosenttiosuus EU: n keskiarvosta on ollut vuosien 2017 ja 2019 välillä, tulisi sijoittaa vähintään 5% ohjelmointiresursseistaan ​​suoraan tukemaan lasten tasa-arvoista pääsyä lastenhoitoon, koulutukseen, terveydenhuoltoon ja muihin kunnollinen asunto. Kaikkien jäsenvaltioiden on investoitava lasten köyhyyden torjuntaan.

Mainos

"Olemme tänään hyväksyneet tasapainoisen tekstin ja varmistaneet parlamentin painopisteet. ESR + on EU: n tärkein väline sosiaalisemman ja osallistavamman Euroopan unionin rakentamiseksi. Se on sitäkin tärkeämpi, kun otetaan huomioon COVID-19-pandemian seuraukset, ja sillä on tärkeä rooli elpymisessä. Parlamentti seuraa nyt tiiviisti ESR +: n tehokasta käyttöä koko EU: ssa ”, sanoi David Casa (EPP, MT).

Tukemalla ihmisiä, jotka sitä tarvitsevat eniten

Parlamentin aloitteesta vähintään neljännes varoista osoitetaan toimenpiteille, joilla edistetään yhtäläisiä mahdollisuuksia epäedullisessa asemassa oleville ryhmille, mukaan lukien syrjäytyneet yhteisöt, kuten romanit ja kolmansien maiden kansalaiset, työmarkkinoiden esteiden vähentämiseksi, syrjinnän torjumiseksi ja terveyserojen torjumiseksi .

Muiden rahastojen joukosta nykyinen vähävaraisimmille suunnatun Euroopan avun rahasto (FEAD) on integroitu uuteen ESR +: een. Uusien sääntöjen mukaan kaikkien jäsenvaltioiden on käytettävä vähintään 3 prosenttia varoistaan ​​elintarvikkeisiin ja perusaineistoon äärimmäisen köyhyyden muotojen torjumiseksi, jotka edistävät eniten sosiaalista syrjäytymistä.

Seuraavat vaiheet

Parlamentin hyväksynnän jälkeen asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu virallisessa lehdessä. Työllisyys- ja sosiaalisen innovaation osiota sovelletaan taannehtivasti.

Tausta

Uusi Euroopan sosiaalirahasto +, jonka arvo on 87,995 miljardia euroa vuoden 2018 hintoina, integroi entisen Euroopan sosiaalirahaston Nuorten työllisyyttä (YEI), Euroopan vähävaraisimmille suunnatun avun rahasto (FEAD) ja EU: n työllisyyden ja sosiaalisen innovaation ohjelma (EaSI) yhdeksi rahastoksi.

Lisätietoja

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa