RSSPuolustus

#USEUCOM - US European Command aloittaa Euroopan harjoitussarjan

#USEUCOM - US European Command aloittaa Euroopan harjoitussarjan

US European Command (USEUCOM) aloitti Eurooppa-harjoitussarjansa 10 toukokuussa, jolloin aloitettiin yhteinen harjoitus Välitön vastaus Kroatiassa, Unkarissa ja Sloveniassa. Välitön reagointi, liikkumisvapaus, on ensimmäinen kuudesta pitkään suunnitellusta USEUCOM-harjoituksesta, jotka on määrä järjestää Euroopassa toukokuun ja syyskuun välisenä aikana. USEUCOMin harjoitussarja yhdistää […]

Continue Reading

#EuropeanDefenceUnion - Uudet ohjeet, joiden avulla jäsenvaltiot voivat käyttää yhteisiä puolustushankintoja

#EuropeanDefenceUnion - Uudet ohjeet, joiden avulla jäsenvaltiot voivat käyttää yhteisiä puolustushankintoja

Euroopan komissio on julkaissut yhteistyösuojelua koskevia ohjeita, joiden tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita soveltamaan johdonmukaisesti puolustusalan hankintadirektiiviä (direktiivi 2009 / 81 / EY) ja hyödyntämään kaikkia sen tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia. Tämä helpottaa jäsenvaltioiden osallistumista tuleviin Euroopan puolustusrahastoon ja sen nykyisiin esiasteohjelmiin kuuluviin yhteistyöhankkeisiin. Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys […]

Continue Reading

#SEAD - Lyöminen missä se sattuu

#SEAD - Lyöminen missä se sattuu

| Voi 9, 2019

Intian ilmavoimien uusi NARGM-säteilyohjus lupaa muutoksen voiman SEAD-opille. Työskentely puolustusalan tutkimus- ja kehitysorganisaation (DRDO) uuden sukupolven anti-säteilyohjuksella (NGARM) alkoi 2012issa, jonka alkuperäinen budjetti oli $ 62 miljoonaa, kirjoittaa Thomas Withington. Avoimet lähteet osoittavat, että ase on välillä 54 […]

Continue Reading

#TurvallisuusUnion - #Christchurchin jälkeen #EUInternetForum käsittelee operatiivisia toimenpiteitä terrorismin sisällön torjumiseksi verkossa

#TurvallisuusUnion - #Christchurchin jälkeen #EUInternetForum käsittelee operatiivisia toimenpiteitä terrorismin sisällön torjumiseksi verkossa

Euroopan komissio on isännöinyt Brysselissä korkean tason virkamiehiä, joissa on EU: n jäsenvaltioiden, Europolin ja tärkeimpien teknologiayritysten edustajia EU: n Internet-foorumin yhteydessä. Foorumi on ajautunut terrorismin sisällön torjumiseen verkossa 2015in jälkeen. Kokoaminen tapahtuu ennen […] ryhmän kokousta.

Continue Reading

US European Commandilla on muutos komentoon

US European Commandilla on muutos komentoon

US European Command (USEUCOM) on käynyt Patch Barracksissa Stuttgartissa Saksassa, jossa Yhdysvaltain ilmavoimien pääministeri Tod D. Wolters otti komentonsa Yhdysvaltain armeijan kenraali Curtis M. Scaparrotista. Wolters on 18th USEUCOM -komentaja ja toimii myös liittoutuneiden joukkojen komentajana 19th Euroopan unionissa […]

Continue Reading

Käytännesäännöt #Disinformation vastaan ​​- komissio suhtautuu myönteisesti verkkoympäristöjen sitoutumiseen ennen #EuroopanEurooppa-alueita

Käytännesäännöt #Disinformation vastaan ​​- komissio suhtautuu myönteisesti verkkoympäristöjen sitoutumiseen ennen #EuroopanEurooppa-alueita

| Huhtikuu 24, 2019

Euroopan komissio on julkaissut Facebookin, Googlen ja Twitterin uusimmat raportit, jotka kattavat maaliskuussa 2019in edistymisen väärinkäytön torjumiseksi. Kolme verkkoalustaa ovat allekirjoittaneet käytännesääntöjä väärää tietoa vastaan ​​ja sitoutuneet raportoimaan kuukausittain toimistaan ​​ennen Euroopan parlamentin vaaleja toukokuussa 2019. Digitaalinen sisämarkkinat […]

Continue Reading

Puolustusinnovaatioiden edistäminen #EuropeanDefenceFundin avulla

Puolustusinnovaatioiden edistäminen #EuropeanDefenceFundin avulla

| Huhtikuu 23, 2019

Euroopan parlamentti on hyväksynyt osittaisen sopimuksen EU: n puolustusrahastosta 2021-2027: lle, jonka tavoitteena on "eurooppalaisempi" lähestymistapa puolustukseen. 328 Euroopan parlamentin jäsenet äänestivät EU: n ministerien kanssa tehtävän osittaisen sopimuksen puolesta, 231 vastaan ​​ja 19 tyhjää. EU: n puolustusrahasto edistää teknologista innovointia ja yhteistyötä Euroopan puolustuksessa […]

Continue Reading